Arkivskaber:
Højesteret
 
FraTilOfficielle navne
1661Højesteret

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
2010 2014 CD ikon Administrativ journal
1831 1884 Afløste civile domsakter
1951 2004 Andragender
1919 1952 Andragender
1848 1897 Annullerede stævninger
1942 1977 Ansøgninger til dommerembeder
1917 1956 Benådninger og æresoprejsninger
1945 1960 Benådninger vedr. landssvigere
1923 1955 Berammelsesafgiftsprotokoller
1919 1955 Beskikkelsesprotokol
1837 1890 Bortfaldne sager
1799 1994 Bøgerne
1881 1889 Dagbog
1919 1967 Dagliste
1664 1764 Diverse breve, dokumenter og akter
1831 1835 Diverse koncepter til voteringer og relationer
1795 1919 Diverse ordrer
1860 1885 Diverse straffeakter fra over- og underretter
1843 1951 Diverse vedr. retssager: protokoller, udskrifter, bilag med mere
1769 1956 Dokumentbøger
1663 1750 Dokumenter og akter vedkommende diverse retssager (nr. 1-49)
1662 1950 Dombog
1662 1950 Domprotokol
1662 1950 Domsprotokol
1794 1977 Domssager
1975 2005 Domssager
1950 1957 Domsudskrifter fra borgerlige sager
1937 1959 Domsudskrifter, straffesager
1873 1920 Dødsdomme
1722 1732 Ekstrakter af alle suppliker indkomne til justitiarii erklæringsprotokoller
1950 1963 Ekstraktjournal for refusion
1786 1939 Erklæringsprotokoller
1848 1857 Fortegnelse over beroende effekter
1827 1870 Fortegnelse over det faldende retsgebyr i Højesteret
1884 1900 Fortegnelse over ekspederede akter
1991 1994 Fortegnelse over klagesager
1861 1885 Fortegnelse over kriminelle sager
1792 1799 Fortegnelse over udsatte og overblevne sager
1805 1822 Fortegnelse over underordnede mulkterede dommere
1944 1945 Fortroligt fra besættelsestiden
1816 1869 Gebyrer til justitskassen samt de danske og vestindiske fattigkasser, hospitaler og kirker
1846 1924 Gebyrprotokoller for justitskassen
1919 1943 Gebyrprotokoller for udskrifter og attester
1869 1953 Gebyrprotokoller, justits- og statskassen
1871 1923 Gebyrprotokoller, retsgebyrer
1915 1974 Hævede sager
1661 1939 Højesterets Protokol
1794 1861 Højesterets registranter ("pådømte sager")
1661 1939 Højesterets Votaprotokol
1661 1939 Højesterets Voteringsprotokol
1794 1922 Højesteretsordener
1681 1821 Højesteretsordener, trykte
1797 1889 Højesteretsordener, trykte med håndskrevne tilføjelser
1975 2005 Højesteretssager
1843 1867 Indkomne breve
1683 1693 Indkomne kongelige missiver
1841 1887 Indkomne skrivelser
1919 1989 Journal
1799 1994 Journal
1799 1994 Journal for indkomne breve
1788 1796 Journal for justitskassen
1933 1953 Journal for refusion
1980 1994 Journalregister
1878 1994 Journalsager
1975 2005 Journalsager
1837 1899 Justitiarii erklæringer
1837 1973 Justitiarii erklæringsprotokol
1888 1976 Justitskontoret, Diverse sager
1933 1957 Kassebog for refusion
1917 1955 Kassebog for retsafgifter
1854 1881 Kassebog for rettens og justitskontorets øvrige indtægter og udgifter
1857 1866 Kladder til slutningsbøger
1991 1994 Klagesager
1661 1729 Koncepter og indlæg til indstævnede sager, der enten er bleven forligte eller på anden måde hævede, eller hvis endelige pådømmelse ikke fremgår af det bevarede protokolmateriale
1661 1726 Koncepter og indlæg til pådømte sager
1664 1673 Koncepter til afgivne betænkninger
1794 1847 Koncepter til erklæringer mv.
1735 1742 Koncepter til orden for sagerne til Højesteret
1680 1681 Koncepter til sentensbog
1840 1897 Koncepter til stævninger
1980 1995 Møderet for Højesteret
1854 1856 Nattepatrouillebøger
1913 1969 Navneregister
1936 1936 Notat af højesteretspræsident Cosmus Meyer vedr. afstemningen i Højesteret om hans efterfølger
1923 1953 Optagelsesafgiftsprotokoller
1773 1858 Originale af kongen underskrevne Højesteretsordener
1843 1875 Originale stævninger
1845 1915 Protokol for Assessores prøvevota
1846 1990 Protokol over afsendte akter
1818 1874 Protokol over de i Højesteret pådømte justitssager samt når domsakterne er afsendte til vedkommende øvrigheder til eksekution
2000 2005 CD ikon Præsidentjournal
2005 2010 CD ikon Præsidentjournal
1995 1999 CD ikon Præsidentjournal
2010 2014 CD ikon Præsidentjournal
1799 1994 Præsidentjournal
1878 1994 Præsidentjournalsager
1806 1953 Prøveprotokoller
1781 1813 Prøvevoteringer
1851 1979 Register over indkomne breve
1942 1977 Register til ansøgninger til dommerembeder
1662 1950 Register til domprotokol
1827 1939 Register til eklæringsprotokol
1837 1873 Register til Justitiarii erklæringsprotokol
1794 1798 Register til registrant
1670 1866 Register til slutningsbog
1662 1800 Register til stævningsbog
1732 1740 Register til udstedte stævninger
1678 1792 Register til voteringsprotokol
1862 1872 Registrantsager
1794 1900 Registratur over domssager
1794 1960 Registratur over Højesterets domssager
1898 1953 Regnskaber for retsafgifter
1860 1975 Regnskabsmateriale
1728 1865 Reskriptjournaler
1919 1952 Resolutionsprotokol for Højesteret
1887 1968 Retsbøger
1821 1899 Retserklæringer
1821 1899 Rettens Erklæringer
1899 1902 Sag vedr. margarinefabrikken Vestjylland, bilag
1715 1792 Sager ældre end 1794
1940 1955 Sagførernes regninger
1919 1989 Sagliste
1919 1953 Sagliste, Præsidentens eksemplar
1988 CD ikon Sagsjournal
1919 1989 Sagsjournal
1663 1950 Seddelregistratur 21: Specialregistratur over dokumenter og akter vedkommende diverse retssager 1663-1750
1870 1919 Skriftlige vota
1870 1955 Skriftlige vota
1857 1859 Skrivelser og bilag i anledning af bestemmelserne om præmissegivning og trykning af ekstrakter
1670 1866 Slutningsbog
1816 1855 Specifikationer over ekstraordinære bøder og omkostninger, der er faldne ved de foregående domstole til den kongelige kasse, men ikke stadfæstede i Højesteret
1816 1861 Specifikationer over ekstraordinære bøder og omkostninger, der er tilfaldne den kongelige kasse ved de foregående domstole, og som derefter ved Højesteret er stadfæstede
1868 1873 Specifikationer over mulkter
1858 1886 Sportelregnskaber med videre
1662 1800 Stævningsbog
1830 1923 Stævningsliste
1887 1968 Tingbog
1857 1950 Trykte ekstrakter
1944 1945 Udenrigsministeriets Pressebureaus Situationsmeldinger
1798 1915 Uordnet og uregistreret materiale
1857 1869 Vota i sager
1970 2000 Voteringer i kæremål
1955 1969 Voteringer i skriftligt behandlede ankesager
1661 1939 Voteringsprotokol