Arkivskaber:
Christianshavns Fængsel
 
FraTilOfficielle navne
17901870Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn
 
FraTilKaldenavne
17901870Christianshavns Fængsler
17901870Christianshavns Fængsel

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1813 1858 Actuariatets forhørsprotokol
1813 1849 Actuariatets sager
1817 1818 Akter vedr. mytteriet 25/6 1817
1820 1847 Arbejdsbog for fanger og slaver i Kastellets krudttårn
1820 1847 Arbejdsbog for Frederikshavn Krudttårns fanger og slaver
1860 1861 Arbejdsbog for kvindefanger
1834 1860 Arbejdsprotokol for Rasphuset
1820 1860 Arbejdsprotokol for Tugt- og Forbedringshuset
1860 1861 Beklædning m.m.
1790 1908 Beregningsbog for firmaer og private
1781 1810 Bilag til ekstraktprotokol
1853 1861 Bog over indlagte og udskrevne fanger
1843 1845 Bog over tekstil til fanger
1769 1824 Brevkopibog
1835 1855 Brevkopibog for direktionen
1835 1853 Brevkopibog for inspektionen
1835 1864 Dagbog
1824 1828 Dagbog for skolen
1812 1815 Direktørens journal
1790 1879 Diverse fangefortegnelser
1801 1830 Diverse regnskabssager
1769 1811 Domme
1813 1856 Domprotokol
1781 1810 Ekstraktprotokol
1790 1800 Erklærings
1808 1810 Fabrikationsbog
1856 1856 Fangefortegnelse
1790 1827 Fangefortegnelser
1827 1827 Fanger på sygestuen
1863 1919 Fangernes ordinære og ekstra forplejning
1824 1824 Foranstaltninger vedr. koppeepidemien i 1824
1773 1846 Forbedringshusets mandtalsbøger, 1790 - 1846
1858 1938 Forhørsprotokol
1836 1858 Fortegnelse over Actuariatets sager
1832 1907 Fortegnelse over afdøde fanger
1831 1867 Fortegnelse over døde fanger, fanger og børn
1833 1856 Fortegnelse over fanger
1833 1856 Fortegnelse over fanger fra Landmilitair-Etatens Jurisdiction
1837 1842 Fortegnelse over fanger, der benytter russisk dampbad
1817 1819 Fortegnelse over forbrug af lærred, klæde m.m.
1814 1887 Fortegnelse over fødte og døde
1836 1848 Fortegnelse over Tugt-, Rasp- og Forbedringshusets fanger
1831 1861 Fortegnelser over Tugt-, Rasp- og Forbedringshusets fanger
1835 1858 Gagefortegnelser
1814 1814 Grundtegninger anno 1814
1842 1920 Inventarieprotokol
1816 1837 Inventarieregnskab, -protokol og register
1854 1865 Journal over fangernes ekstra forplejning
1843 1856 Journal over fangernes forplejning
1843 1848 Journal over fangernes forplejning af fortjeneste ved overarbejde
1843 1848 Journal over fangernes forplejning vedr. overarbejde
1860 1861 Journal over fangernes ordinære forplejning
1810 1846 Journal over indkomne fanger, 1810 - 1814
1810 1846 Journal over indkomne mandfolke- og fruentimmerfanger, 1814 - 1846
1811 1816 Journal over indkomne sager til inspektøren
1850 1872 Journal vedr. overarbejdsprovision tildelt fangerne
1811 1816 Journalregister
1817 1932 Journalsager
1811 1816 Journalsager til inspektørens journal
1840 1847 Kassationsforretning
1791 1800 Kasse- og inventarieregnskab
1790 1809 Kassebog og -ekstrakter
1794 1804 Kassebog og -journal
1837 1837 Klædnings- og pengeinventarium
1806 1810 Kommissionen for de interimistiske foranstaltninger
1790 1820 Koncepter
1855 1921 Kopibog
1815 1874 Legatregnskab m.v.
1850 1884 Liste over dovne kvinder
1848 1870 Liste over dovne mænd
1841 1851 Løsladelsesprotokol
1773 1846 Mandtal over Børne- og Rasphusets lemmer, 1773 - 1806
1773 1846 Mandtal over Forbedringshusets lemmer, 1773 - 1790
1773 1846 Mandtal over Rasphusets årsfanger, 1806 - 1846
1772 1846 Mandtalsbog for Børne- og Rasphuset mv.
1772 1846 Mandtalsbog for Børne- og Rasphuset, 1772 - 1778
1772 1846 Mandtalsbog for Børne- og Rasphuset, 1778 - 1811
1844 1858 Mandtalsbog for Søkvæsthuset
1812 1823 Mandtalsbog for Tugt- og Rasphuset
1843 1845 Møllers Bog (Bog over udleverede tekstiler til fangerne)
1788 1799 Notifikationsliste
1852 1864 Opsynets forplejning m.m.
1855 1911 Overarbejdsbog
1831 1851 Overarbejdsprotokol
1855 1870 Personaleprotokol
1813 1813 Protocol for den ifølge kgl. befaling 24 aug. 1813 anordnede ret i Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset
1795 1857 Protokol over fanger indlagt på sygestue
1851 1870 Protokol over fanger med utøj
1837 1850 Protokol over fangernes medbragte penge
1841 1845 Protokol over indkomne fanger
1834 1932 Protokol over kvindefanger
1854 1925 Protokol over kvindefanger m.fl.
1817 1870 Protokol over mandsfanger
1817 1818 Protokol vedr. raspet træ
1826 1851 Rasphusets regnskab
1833 1880 Receptbøger for straffeanstaltens sygehus
1865 1880 Recidiver
1816 1896 Referatprotokol
1817 1818 Referatsager
1769 1815 Register over fanger i Rasphuset
1740 1815 Register over indkomne fanger i Tugthuset
1786 1821 Register over indkomne fruentimmerfanger i Forbedringshuset
1787 1821 Register over indkomne mandfolkefanger i forbedringshuset
1841 1928 Register over kvindefanger
1779 1870 Register over kvindelige fanger fra Viborg Tugthus
1841 1870 Register over mandsfanger
1814 1846 Register til journal over indkomne fanger, kvinder
1814 1846 Register til journal over indkomne fanger, mænd
1773 1846 Register til mandtal over Børne- og Rasphusets lemmer
1773 1846 Register til mandtal over Børne- og Rasphusets lemmer
1773 1846 Register til mandtal over Forbedringshusets lemmer
1773 1846 Register til mandtal overe Forbedringshusets lemmer
1772 1846 Register til mandtalsbog for Børne- og Rasphuset mv.
1772 1846 Register til mandtalsbog for Børne- og Rasphuset samt for Tugt- og Rasphuset
1831 1834 Register til overarbejdsprotokol
1811 1878 Reglementer og instrukser
1819 1879 Regnskab for vejermester Thomsens legat
1814 1820 Regnskab over fabrikation til de militære uldmanufakturer
1857 1858 Regnskab over senge og beklædningsrekvisiter m.m.
1847 1853 Regnskabsbog over indkøb af glasvarer
1854 1860 Regnskabsbog over indkøb af urtekram
1822 1833 Regnskabsbog vedr. Møns Tugthus
1833 1834 Regnskabsbog vedr. Rasphuset
1835 1841 Rekvisitionsbog for Sygehuset
1781 1816 Resolutionsprotokol
1813 1813 Retsprotokol
1868 1903 Skoleprotokol
1798 1864 Statistisk indberetning om fangerne
1841 1848 Stiftelsens Bomulds- og Linnedvævebog
1846 1860 Stiftelsens militære fabrikation
1813 1826 Straffeanstaltens gældende anordninger
1804 1825 Straffeanstaltens mandtal
1814 1816 Straffeprotokol
1846 1873 Straffeprotokol vedr. disciplinære straffe
1837 1849 Sygehusets forandringsbog
1834 1895 Sygehusets forplejningsjournal
1829 1830 Sygehusets sygeprotokol
1822 1826 Sygeprotokol
1843 1846 To domme med bilag
1772 1846 Tugt- og Rasphusets fangemandtal, 1811 - 1846
1857 1857 Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset i København
1827 1844 Udskrivningsprotokol
1795 1818 Udtagne sager
1769 1826 Ujournaliseret korrespondance
1802 1811 Undersøgelsesprotokol
1842 1896 Vurderingsprotokol over fangers private tøj
1850 1914 Økonomi- og inventarieskriverens kopibog