Arkivskaber:
Det Store Nordiske Telegraf-Selskab
 
FraTilOfficielle navne
1869GN Store Nord A/S
1869Det Store Nordiske Telegraf-Selskab
 
FraTilForkortelser
1869SNTS

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1943 1943 Anciennitetsopgørelse
1960 1969 Ansættelsesbreve og ansættelsespapirer
1857 1994 Arkivregistratur
1924 1966 Arkivregistre og biblioteksoversigter m.m.
1875 1976 Avisudklip
1881 1981 Bestemmelser, instruktioner, reglementer m.m. vedr. personale
1869 1971 Bestyrelsesprotokoller
1922 1971 Bilag til bestyrelsesprotokoller
1969 1974 Bolig-, forholds- og lægeattester m.m.
1880 1941 Cirkulærer og instruktioner
1877 1971 Den administrerende direktørs månedlige indberetninger til bestyrelsen
1857 1869 Diverse forløbere til SNTS
1880 1995 Diverse materiale
1894 1969 Diverse materiale vedr. jubilæer for SNTS m.fl.
1906 1978 Diverse materiale vedr. personale i indland og udland
1869 1959 Diverse overenskomster
1869 1980 Diverse regnskabsprotokoller
1912 1964 Eksamensresultater samt vidnesbyrd fra telegrafskolen
1971 1977 Forhandlingsprotokol for samarbejdsudvalget
1938 1987 Fuldmagter
1917 1964 Generalhovedbøger
1869 1916 Hovedbøger
1882 1884 Illustreret katalog med tillæg
1880 1922 Indberetninger
1933 1940 Indberetninger m.m. (aflev. 1966)
1872 1906 Journalbøger
1923 1944 Kartotekskort for personale på prøve
1935 1941 Kartotekskort over fratrådte russiske telegrafister
1958 1969 Kassebøger for kabelskibe
1955 1969 Kassebøger for stationer
1955 1972 Kassebøger, kassererens kladdebog
1870 1914 Kinesiske landingstilladelser
1870 1969 Kode- og telegrafbøger
1868 1931 Korrespondance
1964 1984 Korrespondance med ATP
1930 1962 Korrespondancejournal for London, Østasien, Sovjetunionen
1930 1963 Korrespondancejournal, indgående
1920 1986 Korrespondancekartotek
1869 1965 Love og vedtægter for danske og udenl. selskaber
1869 1984 Materiale vedr. aktiekapitalen
1870 1979 Materiale vedr. bestyrelse og direktion
1965 1978 Materiale vedr. Det Gamle Københavns Venner Boligselskab
1978 1983 Materiale vedr. diverse administration
1889 1985 Materiale vedr. diverse bygninger
1919 1969 Materiale vedr. diverse fonde
1870 1987 Materiale vedr. enkelt-projekter
1869 1881 Materiale vedr. fast ansat personale
1868 1987 Materiale vedr. forholdet til andre lande og organisationer
1869 1989 Materiale vedr. generalforsamlinger
1968 1978 Materiale vedr. Icecan-filmen
1869 1987 Materiale vedr. kabelreparationer
1872 1974 Materiale vedr. kabelskibe
1892 1892 Materiale vedr. kongeparrets guldbryllup
1886 1960 Materiale vedr. middage
1960 1987 Materiale vedr. ordensdekorationer
1873 1883 Materiale vedr. personale på prøve
1883 1982 Materiale vedr. reservefonden
1870 1987 Materiale vedr. stationer og repræsentationer i udlandet
1928 1970 Materiale vedr. Telegrafskolens personale
1869 1872 Materiale vedr. The Canadian-European Telegraph-Company
1868 1987 Originaldokumenter fra dokumentkasse I-IV
1957 1972 Personalefortegnelser
1869 1937 Personalehåndbøger
1869 1988 Personalemapper
1869 1985 Personaleprotokoller
1916 1987 Personaleprotokoller for forskelligt personale
1919 1958 Protokol over elever ved telegrafskolen
1903 1919 Protokol over kvindeligt personale
1880 1925 Protokoller over ansøgere
1877 1931 Protokoller over personale på prøve
1869 1985 Register til personaleprotokoller
1869 1918 Registre over kabelreparationer
1869 1869 Regninger og bilag
1869 1980 Regnskaber og revisionsprotokoller
1811 1941 Samling af trykte aktstykker vedr. SNTS
1874 1994 Selskabets historie
1874 1980 Takstoversigter, agitationsmateriale m.m.
1957 1965 Telegrammer til og fra Europa og Amerika
1887 1963 Telegrammer til og fra Shanghai, Nagasaki, Tokyo, Hong Kong
1940 1941 Telegramudveksling mellem Shanghai og London
1961 1986 Testrapporter over teknisk udstyr
1903 1937 Underskrevne ansættelsesvilkår og edsformularer