Arkivskaber:
Middelsom-Sønderlyng Herred
 
FraTilOfficielle navne
16861919Middelsom-Sønderlyng Herredsfoged
 
FraTilKaldenavne
16861919Middelsom-Sønderlyng Herred

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1819 1861 Af- og tilgangsliste til lægdsruller
1844 1860 Af- og tilgangslister til søruller
1844 1857 Afskrift af ny matrikel
1844 1858 Afskrift af ny matrikel
1824 1855 Afskrifter af udstedte attester efter skøde- og panteprotokollerne
1903 1911 Afsoningsordrer
1910 1917 Akkordboer
1816 1919 Akter i justitssager
1853 1866 Alimentationsjournal
1908 1956 Alimentationsjournal
1900 1904 Alimentationssager
1846 1874 Arbejds- og rejsepas
1916 1918 Auktionskataloger
1792 1933 Auktionsprotokol
1790 1848 Auktionsprotokol, Fussingø Birk
1855 1859 Auktionsprotokol, løsøre
1797 1863 Bilag til auktionsprotokoller
1802 1802 Bilag til notarialprotokollen
1806 1814 Bilag til overformynderiregnskaber
1847 1868 Boer til berigtigelse
1790 1841 Boet efter degn J.C. Schaltz
1819 1843 Boet efter Dorthe Nielsdatter i Velling
1830 1845 Boet efter forpagter J. B. Hagen
1837 1839 Boet efter garver M.J. Buxlund
1807 1807 Boet efter gårdmand Jens Thomasen i Rejstrup
1843 1846 Boet efter skolelærer Morten Christensen
1660 1998 De nørrejyske rets- og politikredse indtil 1973
1874 1908 Diverse ansøgninger
1828 1866 Diverse indberetninger
1858 1908 Diverse sager
1857 1867 Diverse sager vedr. jordemodervæsenet
1864 1864 Diverse sager vedr. okkupationen
1810 1845 Dokumenter fra Ulstrup brænderis fallitbo
1790 1841 Dokumenter henhørende til degn J.C. Schaltz' bo
1819 1843 Dokumenter henhørende til Dorthe Nielsdatters bo i Velling
1830 1845 Dokumenter henhørende til forpagter J. B. Hagens bo
1807 1807 Dokumenter henhørende til gårdmand Jens Thomasens bo i Rejstrup
1843 1846 Dokumenter henhørende til skolelærer Morten Christensens bo
1797 1863 Dokumenter til auktionsprotokoller
1837 1839 Dokumenter til garver M.J. Buxlunds bo
1817 1919 Dokumenter til justitsprotokoller
1750 1816 Dokumenter til justitsprotokoller
1815 1918 Dokumenter til politi- og ekstraretsprotokoller
1795 1919 Dokumenter til skifteprotokoller
1818 1852 Dokumenter vedkommende skattevæsenet
1851 1851 Dokumenter vedr. overtagelsen af skifte- og overformynderivæsen
1824 1917 Domprotokol
1882 1921 Domprotokol for borgerlige sager
1912 1960 Domprotokol for straffesager
1816 1919 Domsakter
1889 1890 Domskoncepter
1854 1919 Dødsanmeldelser
1878 1905 Dødsanmeldelseslister
1854 1919 Dødsanmeldelsesprotokol
1876 1919 Dødsboer
1853 1917 Efterlysningssager
1787 1818 Ekstrakt af Fjends-Nørlyng Herreders skøde- og panteprotokoller vedr. Asmild Sogn
1862 1917 Firmaanmeldelser
1838 1865 Foged- og notarialprotokol
1801 1918 Fogeddokumenter
1819 1920 Fogedprotokol, Middelsom-Sønderlyng
1848 1866 Forhandlingsprotokol
1824 1855 Fortegnelse over anmeldte dødsfald
1820 1849 Fortegnelse over behandlede skifter
1847 1868 Fortegnelse over berigtigede boer
1862 1872 Fortegnelse over tinglæste dokumenter
1868 1875 Fortegnelse over udstedte skiftebreve
1908 1958 Førerbeviser, journal over udstedte
1908 1958 Førerbeviser, protokol over udstedte
1751 1824 Gamle registre og udskrifter
1919 1919 Hoved- og statusbog for herredsfuldmægtig Rafael
1794 1833 Indberetninger ang. vejene og sammes inddeling mm.
1862 1897 Indberetninger fra brandfogderne m.fl.
1815 1877 Indkomne breve
1824 1919 Indkomne breve
1736 1862 Indkomne ujournaliserede breve
1824 1919 Journal
1847 1857 Journal
1815 1877 Journalsager
1824 1919 Journalsager
1812 1919 Justits- og ekstraretsprotokol
1812 1919 Justitsprotokol
1802 1816 Justitsprotokol, Galten-Houlbjerg herreder
1858 1911 Koncepter til indberetninger
1825 1855 Koncepter til indberetninger om industriens tilstand
1822 1858 Koncepter til indberetninger om justits- og skiftevæsen m.m.
1822 1845 Koncepter til indberetninger om skovenes tilstand
1833 1846 Koncepter til indberetninger om vejarbejde og snekastning
1845 1860 Koncepter til realregistre
1858 1859 Koncepter til realregistre
1858 1911 Konceptindberetninger
1878 1919 Konkursboer
1825 1848 Konstitutioner
1824 1877 Kopibog
1826 1826 Kopibog for lægdsvæsenet
1736 1862 Korrespondance
1810 1824 Kronologisk fortegnelse over tinglæste fæstebreve
1806 1817 Kronologisk register over gods frasolgt Viskum og Vindum Overgård
1851 1960 Landbrugsministeriets approbationsskrivelser
1845 1909 Lægdsrulle
1842 1842 Lægdsrulle for Langå Sogn
1844 1857 Matrikel, Middelsom Herred
1844 1858 Matrikel, Sønderlyng Herred
1885 1889 Medlemsfortegnelser og vedtægter for brugsforeninger
1904 1945 Navneforandringsprotokol
1908 1908 Navneregister til alimentationsjournaler
1912 1923 Navneregister til domprotokol for straffesager
1900 1917 Navneregister til domprotokoller
1882 1921 Navneregister til domprotokoller for borgerlige sager
1919 1919 Navneregister til hoved- og statusbog
1905 1919 Navneregister til journaler
1896 1919 Navneregister til justitsprotokoller
1896 1915 Navneregister til politiprotokoller
1886 1921 Navneregister til politiprotokoller for private politisager
1831 1966 Navneregister til realregistre
1793 1920 Navneregister til skifteprotokoller, Middelsom-Sønderlyng
1804 1819 Navneregister til skøde- og panteprotokol, Galten mfl. herreder
1784 1858 Navneregister til skøde- og panteprotokoller
1717 1927 Navneregister til skøde- og panteprotokoller, Middelsom Herred
1762 1927 Navneregister til skøde- og panteprotokoller, Sønderlyng Herred
1807 1822 Navneregister til skøde- og panteregister
1807 1822 Navneregister til topografisk register
1820 1824 Navneregister, afkald
1820 1824 Navneregister, panteobligationer
1865 1938 Notarialprotokol for Middelsom-Sønderlyng Herreder
1901 1926 Næringsprotokol
1813 1819 Observationsposter til overformynderiregnskaber, Galten-Houlbjerg Hrdr.
1813 1845 Originale skiftebreve
1823 1865 Overformynderidokumenter
1796 1820 Overformynderidokumenter, Galten-Houlbjerg herreder
1840 1861 Overformynderihovedbog
1825 1847 Overformynderiprotokol
1847 1869 Overformynderiprotokol
1823 1865 Overformynderiregnskaber
1841 1904 Overformynderiregnskaber med sager
1851 1851 Overleveringsforretningssager
1896 1919 Personregister
1896 1915 Personregister
1900 1917 Personregister
1908 1908 Personregister
1820 1824 Personregister til skøde- og panteprotokoller
1717 1927 Personregister til skøde- og panteprotokoller
1820 1824 Personregister til skøde- og panteprotokoller
1762 1927 Personregister til skøde- og panteprotokoller
1784 1858 Personregister til skøde- og panteprotokoller
1825 1862 Politi- og ekstraretsprotokol
1815 1824 Politidomme
1791 1919 Politiprotokol
1797 1824 Politiprotokol, Fussingø Birk
1804 1820 Politiprotokol, Galten-Houlbjerg herreder
1886 1921 Politiprotokol, private politisager
1809 1847 Politiprotokol, Skjern Birk
1910 1925 Politiprotokoller, private politisager
1895 1919 Politirapporter
1886 1921 Private politisager, navneregister
1860 1866 Protokol for bestyrelsen til listers optagelse over de til rigsrådet valgberettigede
1824 1848 Protokol over indberetninger til amtet fra Middelsom-Sønderlyng Herreders kontor
1869 1876 Protokol over legestuetilladelser
1887 1897 Protokol over stempel- og gebyrfri obligationer
1908 1958 Protokol over udstedte førerbeviser
1901 1926 Protokol over udstedte næringsbeviser
1853 1874 Protokol over viserede og udstedte pas og vandrebøger
1858 1880 Protokol vedr. fast ejendomsbetegnelse, Middelsom Herred
1859 1880 Protokol vedr. fast ejendomsbetegnelse, Sønderlyng Herred
1831 1966 Realregister, Middelsom-Sønderlyng Herreder
1813 1824 Register over panteobligationer, Skern og V. Velling sogne
1813 1824 Register over Skern og Karmark gårde og godsers salg
1815 1896 Register over tiltalte
1871 1901 Register over udstedte næringsbeviser
1812 1817 Register til Skern Birks skøde- og panteprotokoller
1807 1815 Register til udskrift af Viborg Landstings skøde- og panteprotokoller
1850 1919 Registreringsprotokol
1894 1928 Regnskabsbog for Middelsom-Sønderlyng herreder
1918 1933 Retsbog for borgerlige sager, Viborg købstad, Fjends-Nørlyng og Middelsom-Sønderlyng herreder
1916 1916 Sager med Viborg byråd som sagsøger
1797 1863 Sager til auktionsprotokoller
1893 1918 Sager til auktionsprotokoller, fast ejendom
1864 1892 Sager til auktionsprotokoller, fast ejendom og løsøre
1893 1916 Sager til auktionsprotokoller, løsøre
1801 1918 Sager til fogedprotokoller
1817 1919 Sager til justitsprotokoller
1750 1816 Sager til justitsprotokoller
1905 1920 Sager til navneforandringsprotokoller
1802 1802 Sager til notarialprotokoller
1858 1909 Sager til næringsprotokoller
1806 1814 Sager til overformynderiregnskaber
1815 1918 Sager til politi- og ekstraretsprotokoller
1910 1925 Sager til politiprotokoller, private politisager
1795 1919 Sager til skifteprotokoller
1862 1879 Sager til tiendekonstateringsprotokoller
1818 1852 Sager vedkommende skattevæsenet
1862 1879 Sager vedr. tiendekonstateringer
1908 1918 Sager vedr. udenlandske arbejdere
1818 1862 Sager vedr. vejvæsenet
1827 1919 Sagliste til justitsprotokoller
1904 1919 Sagliste til offentlige politisager
1824 1867 Sagliste til politi- og ekstraretsprotokoller
1833 1919 Sagliste til politiprotokoller
1894 1920 Sagliste til private politisager
1841 1842 Skifteakt i boet efter Hans Juul
1859 1901 Skiftedesignationer og -ekstrakter
1841 1842 Skifteprotokol i boet efter Hans Juul
1853 1854 Skifteprotokol i boet efter Peter Gottlieb Koch
1881 1882 Skifteprotokol, Frederik Anton Monrad Krabbe til Hald
1793 1920 Skifteprotokol, Middelsom-Sønderlyng
1793 1920 Skiftesagliste
1865 1950 Skrivelser fra KMS for Asmild Sogn
1865 1978 Skrivelser fra KMS for Tapdrup sogn
1804 1819 Skøde- og panteprot. for Galten og Houlbjerg herreder
1775 1833 Skøde- og panteprotokol, Fussingø Birk
1796 1927 Skøde- og panteprotokol, Middelsom-Sønderlyng
1811 1837 Skøde- og panteprotokol, Skjern Birk
1807 1822 Skøde- og panteregister for Galten og Houlbjerg Herreder
1826 1850 Sognefoged- og lægdsmandsbeskikkelser
1816 1919 Straffeakter
1815 1896 Strafferegister
1779 1863 Strafferegister, Galten mfl. Herredsfoged
1837 1838 Sættedommerprotokol
1842 1858 Søruller
1816 1891 Taksations- og vurderingsforretninger
1853 1876 Testamenter, skifteekstrakter m.m.
1864 1890 Tiendekonstateringsbog
1847 1847 Tilsigelser til værger
1679 1687 Tingbog
1809 1861 Tinglæste dokumenter
1807 1822 Topografisk register, Galten-Houlbjerg Hrdr.
1816 1891 Udmeldelser og taksationsforretninger
1849 1868 Udpantnings- og auktionsprotokol for sognefogden i Tånum Sogn
1844 1858 Udskrift af matriklen
1844 1857 Udskrift af matriklen
1871 1871 Udskrift af tiendeprotokollen for Asmild-Tapdrup sogne
1807 1815 Udskrift af Viborg Landstings skøde- og panteprotokoller
1880 1942 Udstykningsprotokol
1917 1942 Udstykningsprotokol for Middelsom- Sdrlyng herreder
1865 1978 Udstykningsskrivelser
1865 1950 Udstykningsskrivelser
1736 1862 Ujournaliserede sager
1810 1845 Ulstrup Brænderis fallitbo
1860 1866 Valgbestyrelsesprotokol, Middelsom-Sønderlyng Herreder
1818 1862 Vejvæsen
1853 1874 Viseringsprotokol
1841 1845 Voldgiftssag, proprietær Jørgensen mod forpagter Walther