Arkivskaber:
Rentekammeret Danske Afdeling, Tabelkommissionen
 
FraTilOfficielle navne
18331850Tabelkommissionen

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1278 1978 Arkivregistratur. Skolehistoriske arkivalier i Rigsarkivet
1817 1847 Beregninger over skatter og afgifter m.v.
1834 1849 Diverse fra Tabelkommissionens arkiv, I-VI
1801 1900 Diverse statistisk materiale
1825 1845 Diverse statistisk-topografiske efterretninger vedr. hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg
1819 1848 Diverse statistiske efterretninger for hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg, I - V.
1680 1839 Diverse vedr. tabelvæsen og stastistica
1835 1838 Dokumenter vedr. folketællingen i hertugdømmerne 1835
1835 1835 Folketælling 1835, Holsten: Tabeller
1835 1835 Folketælling 1835, Slesvig
1835 1835 Folketælling 1835, Slesvig: Optællingslister
1835 1835 Folketælling 1835, Slesvig: Tabeller
1835 1835 Folketælling 1835, Trankebar
1783 1835 Forslag og cirkulærer ang. indberetninger om høstens udfald
1809 1850 Fredstraktat mellem Danmark-Norge og Sverige
1771 1848 Indberetninger om høsten
1776 1844 Indberetninger om torvepriser, if. kancelliskrivelse af 1777 21. jan.
1801 1900 Indholdsfortegnelse til diverse statistisk materiale
1833 1850 Journal for Kommissionen for det statistiske Tabelværk
1833 1848 Journalsager
1810 1938 Kapitelstakster
1810 1938 Kapitelstakster
1833 1849 Kopibog for Kommissionen for det statistiske Tabelværk
1832 1835 Kornpriserne i hertugdømmernes købstæder
1750 1965 Kreditmarkedsstatistik
1832 1884 Kriminalindberetninger
1821 1840 Månedstabeller over priserne på kornvarer i København og købstæderne i Danmark og hertugdømmerne
1832 1850 Oversigt over kriminelle indbragt for retten
1810 1842 Priskuranter for København
1830 1846 Rechenschaft über Einnahme und Ausgabe des Schleswig-Holsteinischen Bank-Instituts mit hinzugefügtem Status
1833 1848 Register til journal for Kommissionen for det statistiske Tabelværk
1833 1849 Register til kopibog for Kommissionen for det statistiske Tabelværk
1835 1854 Statistisk tabelværk, oversigt over indholdet af de danske og tyske hæfter
1826 1844 Statistisk-topografiske samt kameralistiske beskrivelser af amter, byer, godsdistrikter m.m. i hertugdømmerne Slesvig og Holsten
1834 1837 Tabellariske efterretninger om hartkornet i Danmark, indsendt til Kommissionen for det statistiske Tabelværk if. skrivelse af 1834 26. april, m. tilhørende beregninger, ekstrakter og korrespondance
1819 1848 Tabellariske oversigter over høstens udfald og flere agerdyrkningen vedkommende genstande
1600 1840 Tabeller og indberetninger vedr. kapiteltaksten
1835 1835 Tabeller over areal, taksation, plovtal, folkemængde og fordeling af landejendomme i hertugdømmerne Slesvig og Holsten
1835 1855 Tabeller over folketællingerne for Holsten og Lauenburg
1835 1847 Tabeller over vielser, fødsler og dødsfald
1796 1905 Tiendevæsenet, forordninger, cirkulærer og plakater
1833 1854 Trykte fortegnelser over straffede forbrydere i Holsten
1822 1862 Trykte fortegnelser over straffede forbrydere i Slesvig
1803 1845 Trykte fortegnelser over undersøgte og straffede i Holsten
1830 1846 Trykte regnskaber for det Slesvig-Holstenske Bankinstitut
1816 1847 Trykte ugentlige fortegnelser over vielser, fødsler og dødsfald i de københavnske kirkesogne samt over dødsårsagerne i København
1660 1964 Vejledende Arkivregistratur XII. Rentekammeret I. Danske og norske afdelinger 1660-1848
1833 1854 Verzeichnis der im Herzogthum Holstein bestraften Verbrecher, nebst einer Beschreibung derselben und einer Angabe ihrer Verbrechen und Strafen
1803 1845 Verzeichnis der im Herzogthum Holstein in Untersuchung gewesenen und abgeurtheilten Verbrecher, nebst einer Beschreibung derselben und einer Angabe der ihnen zuerkannten Strafen
1822 1862 Verzeichniss der im Herzogthum Schleswig bestraften Verbrecher, nebst den Beschreibungen derselben, so wie einer Angabe der Verbrechen und Strafen