Arkivskaber:
Halsnæs-Frederiksværk Birk
 
FraTilOfficielle navne
17971919Halsnæs-Frederiksværk Birk
17731797Frederiksværk Birk

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1857 1917 Alimentationsdokumenter
1854 1886 Anmeldelse af tyverier og ligende
1811 1900 Anmeldelseprotokol
1898 1929 Appendix til skifteprotokol
1649 1968 Arkivregistratur, Retsbetjente Frederiksborg Amt I
1831 1846 Arrestationsprotokol
1846 1923 Arrestjournal
1885 1913 Arveanmeldelser
1812 1915 Auktionsdokumenter
1837 1842 Auktionsekstrakt
1864 1919 Auktionskataloger
1797 1919 Auktionsprotokol
1914 1927 Brandbog for Torup bys brandfogeddistrikt
1812 1826 Breve fra forskellige embedsmænd, herunder cirkulærer
1831 1849 Cirkulærer til sognfogderne samt plakater og bekendtgørelser
1868 1919 Diverse indberetninger
1795 1869 Diverse korrespondancesager
1832 1909 Diverse sager
1896 1914 Dokumenter hidrørende fra birkefuldmægtig Burchs virksomhed
1834 1845 Dokumenter vedrørende indkvarteringsvæsenet
1854 1919 Domsprotokol
1896 1919 Dødsanmeldelsesprotokol
1904 1904 Eksekutorboer i Frederiksværk købstad
1847 1854 Ekspeditionsprotokol for udskrifter
1830 1903 Ekstraretsdokumenter
1862 1887 Firmaanmeldelser
1799 1910 Fogeddokumenter
1815 1919 Fogedprotokol
1892 1921 Forhandlingsprotokol for den overordentlige sundhedskommission for Halsnæs og Frederiksværk birk
1851 1852 Forhørsprotokol i undersøgelsen mod fuldmægtig Berg
1852 1852 Forhørsprotokol under optagelse af tingsvidne angående Hans Christophersens værgemål for hans brodersøn
1855 1940 Fortegnelse til realregistrene
1908 1919 Fællesboopgørelser
1889 1960 Handelsregister, Halsnæs-Frederiksværk Birk
1847 1878 Hoved- og kassebog for skiftevæsenet
1841 1872 Hovedbog
1870 1926 Hundeprotokol
1847 1920 Journal
1836 1846 Journalregister
1836 1919 Journalsager
1797 1919 Justitsdokumenter
1773 1919 Justitsprotokol
1841 1846 Kassebog
1800 1870 Koncepter til indberetninger
1849 1870 Koncepter til overformynderiregnskaber
1808 1867 Koncepter til skiftedesignationer
1884 1917 Konkursboer
1895 1897 Konvertering af lån: Tinglæsnigsgebyrer
1810 1899 Kopibog
1810 1830 Korrespondanceregistre
1798 1835 Korrespondancesager
1833 1919 Kronologisk fortegnelse til notarialprotokol
1796 1924 Lægdsrulle
1881 1902 Materiale til statistiske indberetninger
1773 1970 Matrikelregister til realregister, Halsnæs-Frederiksværk Birk
1855 1940 Matrikelsnummerregister for Frederiksværk købstad og Halsnæs birk
1855 1940 Matrikelsregister til Realregister: 1. og 2. række
1855 1940 Matrikelsregister til Realregister: 2. række
1875 1923 Meldingsprotokol Torup sogns nordre distrikt
1904 1928 Navneforandringsprotokol med register
1855 1895 Navneregiser til Realregister
1855 1945 Navneregister til Realregister: 2. række
1795 1924 Navneregister til skifteprotokol
1797 1835 Navneregister til skøde- og panteprotokol
1856 1927 Navneregister: Løsørepant mv
1805 1871 Notarialdokumenter
1833 1919 Notarialprotokol
1832 1850 Originale Skiftebreve
1851 1869 Overformynderiprotokol
1911 1919 Overformynderiregnskaber
1832 1859 Pasdokumenter
1827 1937 Pasprotokol
1830 1919 Politidokumenter
1798 1919 Politiprotokol
1886 1900 Protokol over anmeldte forbrydelser
1886 1923 Protokol over næringsbeviser
1864 1870 Protokol til berigtigelse af tiender
1855 1895 Realregister: 1. række
1860 1935 Realregister: 2. række: Frederiksværk
1855 1942 Realregister: 2. række: Kregme
1855 1935 Realregister: 2. række: Melby
1904 1942 Realregister: 2. række: Supplement
1855 1942 Realregister: 2. række: Torup
1855 1940 Realregister: 2. række: Vinderød
1862 1887 Register over firmaanmeldelser
1794 1816 Register til Halsnæs og Frederiksværk Birks skifteprotokol 1794-1816
1773 1919 Register til Hb
1833 1919 Register til notarialprotokol
1808 1831 Registre over forordninger og plakater
1828 1873 Registreringsprotokol
1812 1813 Sager vedr. varekontrolkommissionen på Frederiksværk
1881 1892 Sager vedrørende dampkedler
1858 1867 Sager vedrørende folketings- og landtingsvalg
1884 1923 Sager vedrørende Frederiksværk arresthus
1805 1844 Sager vedrørende Frederiksværks postekspedition
1862 1904 Sager vedrørende næringsbeviser
1904 1919 Sager vedrørende synsforretninger over skibe
1903 1919 Sagliste til politiprotokol
1817 1919 Saglister
1795 1919 Skiftedokumenter
1795 1924 Skifteprotokol
1856 1919 Skrivelser fra matrikelmyndigheder
1797 1927 Skøde- og panteprotokol
1817 1871 Sporteljournal
1849 1919 Straffeakter
1817 1940 Strafferegistre
1838 1897 Strandingssager
1837 1838 Sættedommerprotokol
1852 1898 Testamenter, der er fremlagt til skifteprotokol
1871 1904 Tjenestebog for politibetjenten
1871 1904 Tjenestebog for politibetjenten i Halsnæs og Frederiksværk birk
1899 1922 Tyendeprotokol for Melby sogn
1836 1919 Udskrift af Frederiksborg Birks skøde- og panteprotokol vedr. Ølsted sogn
1863 1880 Udskrift af matriklen
1805 1806 Udskrift af Sjællands Landstings skøde- og panteprotokol
1857 1920 Udstykningsskrivelser
1848 1851 Visitations- og arbejdsprotokol