Arkivskaber:
Fjends-Nørlyng Herred
 
FraTilOfficielle navne
16881919Fjends-Nørlyng Herredsfoged
 
FraTilKaldenavne
16881919Fjends-Nørlyng Herred

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1848 1848 Afskrift af matrikel, Asmild og Tapdrup sogne
1858 1858 Afskrift af matrikel, Rødding, Asmild og Tapdrup sogne
1794 1849 Afskrivningsbog for dommerkorn
1794 1849 Afskrivningsbog for naturalydelser (dommerkorn)
1813 1895 Akter i justits- og offentlige politisager
1816 1919 Akter i justitssager
1836 1866 Aktivlister til overformynderiet
1849 1849 Alfabetisk register til overformynderiregnskaber over udestående kapitaler
1903 1917 Alimentationskvitteringer
1891 1919 Alimentationsresolutioner
1896 1906 Alimentationssager
1815 1818 Anhang 1
1815 1818 Anhang 2
1817 1923 Anhang 3
1914 1956 Anholdelsesjournal, Fjends m.fl. hrd. Politikreds
1914 1956 Anholdelsesjournal, register
1897 1917 Anmeldelser vedrørende tyendeloven
1809 1858 Antegnelser til overformynderiregnskaberne
1894 1919 Auktionskataloger
1746 1919 Auktionsprotokol
1846 1846 Beboerruller
1907 1919 Bestillingsmandsprotokol
1905 1915 Bihovedbog for alimentationsbidrag
1888 1920 Bikassebog for alimentationsbidrag
1809 1859 Bilag til overformynderiregnskaberne
1867 1919 Blandede dokumenter angående næringsvæsenet
1770 1862 Blandede dokumenter vedrørende veje, broer og fiskeriet i Limfjorden
1875 1919 Boopgørelser ved privat skifte
1873 1888 Brandsyn og brandindberetninger
1870 1950 Brandsyn, sager
1814 1907 Brevkopibog
1864 1888 Bødeprotokol
1902 1912 Dagbog for landpolitibetjenten
1660 1998 De nørrejyske rets- og politikredse indtil 1973
1889 1928 Desinfektionssager
1819 1867 Div. journalsager vedrørende jordemodervæsenet
1802 1875 Diverse beskrivelser
1828 1917 Diverse indberetninger
1794 1844 Diverse regnskaber
1786 1888 Diverse sager
1828 1917 Dokumenter angående indberetninger
1817 1828 Dokumenter i proprietær Chr. Tolstrups til Sødals bo
1864 1870 Dokumenter i proprietær J. Engerslev Rosborgs bo
1786 1877 Dokumenter til auktionsprotokoller
1734 1919 Dokumenter til justitsprotokoller
1792 1918 Dokumenter til politiprotokoller
1810 1920 Dokumenter til skifteprotokoller
1825 1825 Dokumenter vedr. overdragelse af skifte- og overformynderi fra amtmand Sehesteds bo til herredsfogden i Fjends-Nørlyng herred
1815 1849 Dokumenter vedrørende afskrivning af dommerkornet
1837 1838 Dokumenter vedrørende Daugbjerg kalkværk
1815 1823 Dokumenter vedrørende jordemoderhuset i Fiskbæk
1819 1867 Dokumenter vedrørende jordemodervæsenet
1864 1864 Dokumenter vedrørende okkupationen
1816 1934 Domprotokol for borgerlige sager, Fjends-Nørlyng Herreder
1816 1919 Domsakter
1819 1920 Dødsanmeldelsesprotokol, Fjends-Nørlyng
1810 1920 Dødsboer
1873 1904 Firmaanmeldelser
1872 1886 Firmaregister
1786 1844 Foged- og notarialdokumenter
1786 1919 Foged- og notarialdokumenter
1810 1919 Fogedprotokol
1814 1844 Fortegnelse over de ved herredskontoret værende justitsakter (ufuldstændig)
1814 1844 Fortegnelse over justitsakter (ufuldstændig)
1828 1839 Fortegnelse over meddelte tilladelser til at holde legestue
1792 1838 Fortegnelse over mortifikationer
1879 1886 Fortegnelse over politisagsrapporter og anmeldelser
1822 1822 Fortegnelse over protokoller og dokumenter
1803 1815 Fortegnelse over tinglæste dokumenter
1862 1870 Fortegnelse over tinglæste love m.v.
1858 1858 Fortegnelse over uslettede tinglæste dokumenter
1794 1808 Frivillige gaver, Christiansborgs opførelse m.m.
1887 1891 Gendarmerirapporter
1872 1886 Handelsregister
1891 1919 Henlagte alimentationsresolutioner
1918 1922 Hovedbog for herredsfuldmægtig Krarup
1911 1914 Hovedbog for herredsfuldmægtig Sølling
1907 1918 Indberetninger fra sognefogder ang. skifte
1726 1919 Indkomne breve
1868 1887 Indkomne breve vedrørende lejren i Hald
1901 1919 Ingeniør Andersen, sager vedr.
1815 1818 Interims skifteprotokol
1816 1862 Journal I
1862 1919 Journal II
1816 1862 Journal over afgåede breve
1816 1862 Journal over indkomne breve
1862 1870 Journal over indkomne breve fra ministerierne
1905 1913 Journal over udskrivningsvæsenet
1726 1919 Journalsager
1915 1919 Journalsager vedrørende levnedsmidler
1813 1895 Justitsakter
1727 1919 Justitsprotokol
1877 1888 Kassebog
1916 1919 Kassebog for alimentationsbidrag
1862 1864 Kassebog for auktioner
1840 1868 Kassekonto for overformynderen
1843 1887 Konceptbog for indberetninger
1843 1887 Koncepter til indberetninger
1810 1869 Koncepter til overformynderiregnskaber
1842 1856 Koncepter til skiftedesignationer, fortegnelse over skifteafgifter m.m.
1828 1917 Konceptindberetninger
1859 1884 Konkursboer
1859 1884 Konkursboer (dokumenter til skifteprotokollen)
1909 1910 Konkursboer efter A/S Højslev kontantforretning m.fl.
1913 1917 Konkursboer efter bager Th. Sørensen m.fl.
1900 1903 Konkursboer efter detaillist Carsten Andreas Færch m.fl.
1896 1900 Konkursboer efter detaillist Jens Sørensen Poders m.fl.
1884 1884 Konkursboer efter kreaturhandler Mathias Jensen m.fl.
1885 1889 Konkursboer efter kroejer Søren Jakobsen m.fl.
1911 1912 Konkursboer efter skomager Niels Nielsen Dam m.fl.
1905 1907 Konkursboer efter smed Hans Peter Christian Jensen m.fl.
1885 1885 Konkursboer efter tømrer og husmand Thøger Nielsen m.fl.
1878 1881 Konkursboet efter proprietær K. Krohn
1814 1907 Kopibog
1819 1828 Kopibog for lægdsvæsenet
1783 1817 Kopibog til justitsprotokoller
1794 1815 Kopibog vedrørende veje og broer
1726 1919 Korrespondance
1862 1899 Korrespondance
1819 1828 Korrespondanceprotokol for lægdsvæsenet
1794 1815 Korrespondanceprotokol vedrørende veje og broer
1862 1899 Korrespondancesager, koncepter m.m.
1858 1859 Kronologisk register
1851 1960 Landbrugsministeriets approbationsskrivelser
1900 1919 Landbrugsministeriets skrivelser
1842 1920 Lægdsrulle
1871 1886 Lægdssedler med af- og tilgangslister
1825 1825 Matrikel
1844 1858 Matrikel med forandringer, Fjends Herred
1844 1858 Matrikel med forandringer, Nørlyng Herred
1876 1876 Matrikeludskrift, Bigum sogn
1844 1844 Matriklen 1844, Fjends Herred
1844 1844 Matriklen 1844, Nørlyng Herred
1905 1955 Navneforandringsprotokol
1859 1883 Navneregister over afkald
1902 1929 Navneregister over udfærdigede næringsbeviser
1904 1906 Navneregister til journaler
1849 1849 Navneregister til overformynderiregnskaber
1833 1959 Navneregister til realregistre, Fjends-Nørlyng Herreder
1830 1882 Navneregister til registreringsprotokoller
1810 1920 Navneregister til skifteprotokoller, Fjends-Nørlyng
1730 1927 Navneregister, Fjends-Nørlyng Herreder
1821 1935 Notarialprotokol for Fjends-Nørlyng Herreder
1844 1858 Ny Matrikel med forandringer, Fjends Herred
1844 1858 Ny Matrikel med forandringer, Nørlyng Herred
1848 1848 Ny Matrikel, Asmild og Tapdrup sogne
1876 1876 Ny Matrikel, Bigum sogn
1844 1844 Ny Matrikel, Fjends Herred
1844 1844 Ny Matrikel, Nørlyng Herred
1858 1858 Ny Matrikel, Rødding, Asmild og Tapdrup sogne
1902 1929 Næringsbeviser, navneregister over udfærdigede
1879 1956 Næringsprotokol
1825 1825 Overdragelse af skifte- og overformynderi
1810 1869 Overformynderiprotokol
1822 1822 Overleveringsforretningssager
1889 1895 Pantebogsattester
1857 1930 Pasprotokol
1730 1927 Personregister
1855 1887 Politi- og ekstraretsprotokol
1820 1919 Politiprotokol
1791 1819 Politiprotokol for Fjends Herred
1919 1926 Politiprotokol for Fjends-Nørlyng hrd.
1792 1820 Politiprotokol for Nørlyng Herred
1875 1919 Private skifteopgørelser
1817 1828 Proprietær Chr. Tolstrups bo
1864 1870 Proprietær J. Engerslev Rosborgs bo
1878 1881 Proprietær K. Krohns konkursbo
1907 1919 Protokol over bestillingsmænd
1843 1887 Protokol over indberetninger
1887 1897 Protokol over stempel- og gebyrfri obligationer
1793 1816 Protokol over udpantningsforretninger
1857 1930 Protokol over udstedte rejsepas
1821 1828 Protokol til midlertidig skifte efter proprietær Tolstrup til Sødal
1820 1821 Protokol, diverse vedrørende overformynderiet
1880 1887 Rapporter (anmeldelser)
1833 1968 Realregister, Fjends-Nørlyng Herreder
1859 1883 Register over afkald
1817 1923 Registrerings- og dødsanmeldelsesprotokol
1817 1923 Registrerings- og vurderingsprotokol
1875 1886 Registreringsprotokol for sognefogder
1817 1923 Registreringsprotokol, Fjends-Nørlyng
1801 1804 Regnskaber over bidrag til provincial-tøjhuset i Nørrejylland
1837 1840 Regnskabsbog for brændemesteren ved kalkovnen i Dybedal, Daugbjerg
1864 1915 Rejsepolitiprotokol
1834 1857 Rentelister
1840 1860 Repartitioner og regnskaber angående ting- og arresthusleje m.m.
1918 1933 Retsbog for borgerlige sager, Viborg købstad, Fjends-Nørlyng og Middelsom-Sønderlyng herreder
1919 1926 Retsbog for straffesager
1817 1859 Reversaler
1786 1877 Sager til auktionsprotokoller
1878 1918 Sager til auktionsprotokoller, fast ejendom
1879 1893 Sager til auktionsprotokoller, løsøre
1786 1919 Sager til fogedprotokoller
1734 1919 Sager til justitsprotokoller
1905 1919 Sager til navneforandringsprotokoller
1786 1844 Sager til notarialprotokoller
1867 1919 Sager til næringsprotokoller
1792 1918 Sager til politiprotokoller
1810 1920 Sager til skifteprotokoller, Fjends-Nørlyng
1864 1867 Sager til tiendevederlagsprotokollen
1815 1823 Sager vedr. jordemoderhuset i Fiskbæk
1815 1849 Sager vedrørende afskrivning af dommerkornet
1837 1838 Sager vedrørende Daugbjerg kalkværk
1819 1867 Sager vedrørende jordemodervæsenet
1915 1919 Sager vedrørende levnedsmidler
1864 1864 Sager vedrørende okkupationen
1864 1867 Sager vedrørende tiendekonstateringer
1875 1889 Sager vedrørende tilsyn med dampkedler
1908 1918 Sager vedrørende tilsyn med skibe og fartøjer
1909 1919 Sager vedrørende tilsyn med udenlandske arbejdere
1770 1862 Sager vedrørende veje, broer og fiskeriet i Limfjorden
1866 1886 Sagliste til ekstraretsprotokoller
1816 1919 Sagliste til justitsprotokoller
1874 1888 Sagliste til politi- og justitsprotokoller
1833 1919 Sagliste til politiprotokoller
1812 1833 Samfrændeskifter
1810 1920 Skiftedokumenter
1864 1870 Skifteprotokol, boet efter proprietær J. Engerslev Rosborg til Hald
1821 1828 Skifteprotokol, boet efter proprietær Tolstrup til Sødal
1810 1920 Skifteprotokol, Fjends-Nørlyng
1819 1920 Skiftesagliste
1900 1919 Skrivelser fra matrikelmyndighederne, Fjends herred
1740 1927 Skøde- og panteprotokol, Fjends-Nørlyng Herreder
1810 1920 Sluttede skifter
1862 1865 Sporteljournal
1813 1895 Straffeakter
1816 1919 Straffeakter
1827 1919 Strafferegister
1895 1959 Strafferegister Fjends m.fl. hrdr., register
1895 1959 Strafferegister, Fjends m.fl. hrdr.
1777 1925 Syns- og taksationsforretninger
1842 1858 Sørulle
1777 1925 Taksations- og vurderingsforretninger
1864 1879 Tiendekonstateringsprotokol
1864 1879 Tiendevederlagsprotokol
1727 1919 Tingbog
1811 1874 Uafhentede tinglæste dokumenter
1783 1783 Udlægsforretninger
1793 1816 Udpantningsprotokol
1807 1807 Udskrift af Viborg Landstings skøde- og panteprotokol
1862 1899 Ujournaliseret korrespondance
1906 1919 Vandløbs- og bivejsinspektoratet, Amtsvandinspektøren
1906 1919 Vandløbs- og bivejsinspektoratet, Landvæsenskommissionen
1917 1934 Vandløbs- og bivejsinspektoratet, vedr. Hjarbæk Havn
1786 1888 Varia
1866 1867 Vejsynsprotokol
1906 1919 Værge- og kuratorbeskikkelser
1877 1919 Værgemålsregnskaber