Arkivskaber:
Anst-Slavs-Jerlev og (til 1876) Brusk Herredsfoged
 
FraTilOfficielle navne
17711919Anst-Slavs-Jerlev og (til 1876) Brusk Herredsfoged
 
FraTilKaldenavne
17711919Anst-Slavs, Jerlev og (til 1876) en del af Brusk Herred

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1885 1894 Afgangslister
1865 1867 Afgjorte forligs- og summariske sager, Slesvigske
1863 1873 Afsagte domme
1852 1852 Afskrift af den nye matrikel for Anst Herred
1894 1919 Akter
1863 1925 Akter
1894 1919 Aktfortegnelse
1793 1919 Alfabetisk register
1794 1919 Alfabetisk register
1866 1869 Anlæg af jernbanen
1866 1867 Anmeldelsesprotokol
1793 1824 Arkivdesignationer
1851 1919 Auktionsbog
1865 1917 Auktionsbog
1863 1918 Auktionsdokumenter
1865 1919 Auktionskataloger
1859 1862 Auktionskataloger
1859 1869 Auktionsplakater
1827 1861 Auktionsprotokol for Anst-Slavs Herreder
1775 1827 Auktionsprotokol for Anst-Slavs-Jerlev-Brusk Herreder
1827 1851 Auktionsprotokol for Jerlev-Brusk Herreder
1913 1916 Bilag til anmeldelsesprotokol
1872 1901 Bilag til firmaprotokoller
1902 1918 Bilag til indberetninger til kredslægen
1904 1911 Bilag til navneforandringsprotokollen
1896 1919 Bilag til næringsbeviser
1880 1917 Bilag til strafferegister, brandvæsen m.m.
1908 1919 Boopgørelser
1863 1925 Borgerlige retssager
1853 1856 Breve og dokumenter angående vejvæsenet
1776 1850 Breve og dokumenter angående vejvæsenet i Anst-Slavs herreder
1777 1850 Breve og dokumenter angående vejvæsenet i Jerlev-Brusk herreder
1889 1916 Brevjournal
1893 1918 Cirkulærer og koncepter vedr. embedsovertagelsen
1861 1954 Copiebog
1660 1998 De nørrejyske rets- og politikredse indtil 1973
1807 1865 Diverse dokumenter vedr. lægdsvæsenet
1800 1856 Diverse indberetninger
1868 1888 Diverse lægdspapirer
1824 1835 Dokumenter i provsteretssagerne mod Oluf Hansen Lind, degn i Hjerup og Vester Vamdrup
1807 1808 Dokumenter i sætterdommersagen sognepræst og kirkeværge i Kolding kontra Rasmus Rasmussen til Dyrhavegård
1775 1862 Dokumenter til auktionsprotokollerne, auktioner over faste ejendomme
1805 1862 Dokumenter til fogedprotokoller for Anst-Slavs herreder
1777 1816 Dokumenter til justitsprotokoller
1773 1816 Dokumenter til justitsprotokoller
1816 1862 Dokumenter til justitsprotokoller for Anst-Slavs herreder
1816 1862 Dokumenter til justitsprotokoller for Jerlev-Brusk herreder
1872 1917 Dokumenter til notarialprotokoller
1778 1861 Dokumenter til notarialprotokoller
1799 1821 Dokumenter til politiprotokoller
1822 1862 Dokumenter til politiprotokoller for Anst-Slavs
1822 1862 Dokumenter til politiprotokoller for Jerlev-Brusk herreder
1813 1871 Dokumenter til skifteprotokoller for Anst-Slavs herreder
1819 1839 Dokumenter til skifteprotokoller for Jelling, N. Vilstrup, Bindeballe og Almstok byer
1816 1842 Dokumenter til skifteprotokoller for Jerlev-Brusk Herreder
1871 1919 Dokumenter til skiftesaglisten
1872 1919 Dokumenter til skiftesaglister for Anst-Slavs Herreder
1877 1919 Dokumenter til skiftesaglister for Jerlev Herred
1822 1851 Dokumenter vedr. dommerkorn
1784 1863 Dokumenter vedr. overformynderiet
1832 1841 Dokumenter vedr. skovene i Jerlev-Brusk Herreder
1807 1850 Dokumenter vedrørende krigene
1867 1919 Dombog
1852 1919 Dombog for borgerlige sager, Anst-Slavs Herreder
1852 1919 Dombog for borgerlige sager, Jerlev-Brusk Herreder
1867 1919 Domprotokol
1815 1819 Domprotokol
1820 1852 Domprotokol for Anst-Slavs Herreder
1820 1852 Domprotokol for Jerlev-Brusk Herreder
1815 1825 Domskoncepter
1828 1863 Dødsanmeldelser for Anst-Slavs Herreder
1827 1881 Dødsanmeldelser for Jerlev-Brusk Herreder
1797 1808 Dødsanmeldelsesprotokol
1902 1919 Dødsanmeldelsesprotokol, Anst-Slavs Herreder
1914 1919 Dødsanmeldelsesprotokol, Jerlev Herred
1851 1852 Efterlysninger
1910 1958 Eksekutorboer
1738 1783 Ekstrakt af personregister
1834 1854 Ekstrarets- og forhørsprotokol for Anst-Slavs herreder
1865 1907 Ekstraretsprotokol
1854 1919 Ekstraretsprotokol for Anst-Slavs Herreder
1837 1876 Ekstraretsprotokol for Jerlev-Brusk Herreder
1870 1889 Firmaprotokol
1889 1913 Firmaregister, Anst-Slavs-Jerlev Herreder
1867 1919 Foged- og notarialdokumenter
1867 1915 Fogedbog
1805 1926 Fogedbog
1804 1919 Fogedbog
1863 1919 Fogeddokumenter
1798 1804 Fogedforretninger med bilag
1805 1926 Fogedprotokol for Anst-Slavs Herreder
1804 1919 Fogedprotokol for Jerlev-Brusk Herreder
1867 1869 Formynderbog
1863 1888 Formynderregnskaber og afkald
1857 1858 Forskellige skiftedokumenter, arveafkald o.s.v.
1896 1918 Forskellige skrivelser, indberetninger
1862 1870 Forskelligt
1867 1898 Forskelligt
1864 1864 Forskelligt vedr. den fjendtlige okkupation
1820 1843 Fortegnelse over anmeldte dødsfald
1859 1873 Fortegnelse over auktioner
1788 1859 Fortegnelse over auktioner
1838 1906 Fortegnelse over hundeejere
1906 1919 Fortegnelse over kuratorbeskikkelser
1844 1888 Fortegnelse over legative tilladelser
1844 1888 Fortegnelse over legestuetilladelser
1875 1906 Fortegnelse over opholdsbøger
1812 1873 Fortegnelser over tinglæsninger
1875 1914 Fremmedbog
1861 1882 Gamle lægdsruller og dokumenter
1862 1919 Gennemskrivningsprotokol med kopier af skrivelser
1855 1855 Genpart af lægdssedler for Jerlev-Brusk herreder
1872 1905 Grænsepæle
1820 1907 Indberetninger
1867 1911 Indberetninger
1902 1918 Indberetninger til kredslægen
1867 1906 Indberetninger vedr. skab og svælg blandt fårene, nye bygninger og skove
1799 1862 Indkomne breve for Anst-Slavs Herreder
1799 1862 Indkomne breve for Jerlev-Brusk Herreder
1792 1873 Indkomne breve I
1799 1814 Indkomne breve II
1797 1917 Journal
1824 1860 Journal
1801 1855 Journal for Anst-Slavs Herreder
1801 1859 Journal for Jerlev-Brusk Herreder
1863 1885 Journalsager I
1915 1918 Journalsager I
1875 1919 Journalsager II
1886 1915 Journalsager II
1810 1812 Journalsager vedr. lægdsvæsenet
1854 1856 Journalsager, forskellig korrespondance
1836 1842 Journalsager, henlagte breve og papirer
1865 1867 Justits- og politiprotokol
1778 1794 Justitskopibog
1816 1859 Justitsprotokol for Anst- Slavs herreder
1819 1862 Justitsprotokol for Jerlev og en del af Brusk herred
1776 1819 Justitsprotokol, Anst-Slavs-Jerlev-Brusk Herreder
1867 1869 Kassebog for overformynderen i Jerlev-Brusk herreder
1841 1867 Kassekonto for overformynderen
1861 1877 Kirketiende vedr. de 8 sogne
1869 1914 Kludepastilladelser
1886 1918 Konceptbog
1875 1882 Koncepter til afsagte domme m.m.
1851 1858 Konstitutioner
1857 1861 Kontoralmanakker
1864 1917 Kontorhold
1914 1921 Kontrolliste over udlændinge, Anst-Slavs-Jerlev Herreder
1887 1898 Konverteringsbog, Anst-Slavs Herreder
1861 1954 Kopibog
1867 1956 Kopibog
1818 1861 Kopibog for Anst-Slavs Herreder I
1861 1876 Kopibog for Anst-Slavs Herreder II
1816 1857 Kopibog for Jerlev-Brusk Herreder
1801 1807 Kopibog til skifteprotokol, Vamdrup, Skodborg og Skanderup
1794 1809 Kopibog til skifteprotokoller for Anst-Slavs Herreder
1794 1811 Kopibog til skifteprotokoller for Jerlev-Brusk Herreder
1863 1885 Korrespondance
1875 1895 Korrespondance
1865 1919 Korrespondance
1886 1915 Korrespondance II
1805 1818 Kronologisk register
1818 1829 Kronologisk register for Anst-Slavs Herreder
1818 1829 Kronologisk register for Jerlev-Brusk Herreder
1882 1906 Kurator- og værgebeskikkelser
1919 1919 Kvitteringer for forskellige inkassationer
1870 1917 Landsretsdomme
1887 1908 Landvæsenskommissioner, åregulativer
1859 1958 Lægdsmands lægdsruller
1859 1958 Lægdsruller
1857 1942 Lægdsruller
1831 1862 Lægdssedler med af- og tilgangslister
1905 1915 Lægdsvæsen
1865 1867 Mandatsager
1862 1875 Mappe med tyske dokumenter
1844 1844 Matrikel for Brusk Herred
1845 1876 Matrikelnummerfortegnelse
1860 1955 Matrikelnummerfortegnelse til realregistre
1904 1948 Navneforandringsprotokol, Anst-Slavs Herreder
1850 1919 Navneregister for personer med erhvervet dansk indfødsret 1850-1915
1889 1913 Navneregister til firmaregister, Anst-Slavs-Jerlev Hrdr.
1862 1919 Navneregister til gennemskrivningsprotokol
1794 1804 Navneregister til kopibog til skifteprotokoller Anst-Slavs
1794 1799 Navneregister til kopibog til skifteprotokoller Jerlev-Brusk
1904 1948 Navneregister til navneforandringsprotokol, Anst-Slavs Hrdr.
1845 1874 Navneregister til personregister
1875 1883 Navneregister til politiefterlysninger
1831 1841 Navneregister til politiprotokoller for Anst-Slavs Herreder
1831 1841 Navneregister til politiprotokoller for Jerlev-Brusk
1851 1885 Navneregister til realregister for Kolding Slotsgrunde
1821 1955 Navneregister til realregistre
1794 1843 Navneregister til skifteprotokol for Jelling, N. Vilstrup, Bindeballe og Almstok byer
1864 1919 Navneregister til skifteprotokoller
1793 1919 Navneregister til skifteprotokoller Anst-Slavs Herreder
1794 1919 Navneregister til skifteprotokoller Jerlev-Brusk
1859 1919 Notarialbog
1738 1919 Notarialprotokol
1844 1844 Ny matrikel for Jerlev Herred
1844 1844 Ny matrikel for Slavs Herred
1896 1919 Næringsbeviser
1886 1938 Næringsprotokol, Kolding, Anst-Slavs-Jerlev Herreder
1862 1917 Oplysning om opdyrkede hedestrækninger
1807 1869 Overformynderbog
1793 1833 Overformynderiprotokol
1865 1880 Overformynderiprotokol
1798 1798 Overformynderiregister
1826 1830 Overformynderiregnskaber for Jerlev-Brusk herreder
1793 1867 Overformynderiregnskaber med bilag
1849 1849 Papirer vedr. krigsåret 1849
1916 1919 Pasjournal
1831 1869 Pasprotokol
1872 1911 Patruljebøger for politibetjentene A. Petersen og S. Sørensen
1770 1927 Personregister for Anst-Slavs Herreder
1829 1927 Personregister for Jerlev-Brusk Herreder
1805 1818 Personregister til kronologiske registre
1818 1829 Personregister til kronologiske registre for Anst-Slavs
1818 1829 Personregister til kronologiske registre for Jerlev-Brusk Herreder
1845 1955 Personregister til realregistre
1845 1927 Personregister til skøde- og panteprotokoller
1820 1820 Politi, strafferegister
1859 1896 Politidomprotokol for Anst-Slavs Herreder
1875 1883 Politiefterlysninger
1851 1910 Politijournal
1867 1919 Politiprotokol
1791 1822 Politiprotokol
1822 1919 Politiprotokol for Anst-Slavs Herreder
1886 1919 Politiprotokol for Anst-Slavs-Jerlev Herreder
1915 1919 Politiprotokol for Jerlev Herred
1822 1915 Politiprotokol for Jerlev-Brusk herreder
1844 1859 Politiretsdombog
1865 1919 Politisager
1863 1910 Politisager for Anst-Slavs Herreder
1892 1910 Politisager for Jerlev Herred
1865 1866 Politisager II
1909 1919 Politisager II
1911 1919 Private politisager
1859 1861 Protokol over ½% afgiften ved tinglæsninger
1875 1914 Protokol over tyende
1865 1896 Protokol vedr. betleri og lignende
1856 1922 Protokol vedr. borgerlige ægteskaber
1910 1918 Rapporter
1868 1918 Rapporter
1860 1955 Realregister
1845 1930 Realregister
1845 1913 Realregister for Anst-Slavs Herreder
1845 1860 Realregister for Jerlev-Brusk Herreder
1851 1885 Realregister for Kolding Slotsgrunde
1878 1912 Register over auktioner
1828 1865 Register til afkald
1890 1919 Register til strafferegistre
1917 1959 Registreringsbog
1886 1936 Registreringsbog
1869 1917 Registreringsprotokol
1808 1840 Regnskaber over afgifterne til justitsfondet
1791 1797 Resolutioner angående landmilitsen
1841 1860 Restancelister
1773 1857 Retsakter
1867 1919 Retsbog for borgerlige sager
1859 1919 Retsbog for borgerlige sager, Anst-Slavs Herreder
1862 1919 Retsbog for borgerlige sager, Jerlev-Brusk Herreder
1843 1865 Retslige dokumenter
1911 1914 Retsliste for offentlige sager og forhør Anst-Jerlev
1915 1920 Retsliste for offentlige sager og forhør Anst-Slavs
1865 1867 Retsprotokol
1913 1916 Sager til dødsanmeldelsesprotokoller
1910 1958 Sager til eksekutorbojournaler
1872 1901 Sager til firmaprotokoller
1904 1911 Sager til navneforandringsprotokollen
1880 1917 Sager til strafferegister, brandvæsen m.m.
1849 1856 Sager uden for journalen
1905 1915 Sager vedr. lægdsvæsenet
1866 1869 Sager vedr. præstetiende
1777 1859 Sagliste
1817 1858 Sagliste for Anst-Slavs herreder
1875 1919 Sagliste for borgerlige sager
1818 1873 Sagliste for Jerlev-Brusk Herreder
1911 1914 Sagliste for offentlige sager og forhør, Anst-Jerlev Hrdr.
1915 1920 Sagliste for offentlige sager og forhør, Anst-Slavs Hrdr.
1844 1851 Sagliste til politiprotokoller
1867 1919 Sagliste til politisager
1859 1919 Sagliste, borgerlige retssager
1867 1874 Skifte- og overformynderisager
1865 1870 Skiftedokumenter
1867 1872 Skiftedokumenter for Jerlev Herred
1869 1919 Skifteekstrakter
1889 1919 Skiftehovedbog for Jerlev Herred
1867 1919 Skiftekassebog
1864 1919 Skifteprotokol
1793 1919 Skifteprotokol for Anst-Slavs Herreder
1794 1919 Skifteprotokol for Jerlev-Brusk Herreder
1791 1843 Skifteprotokol, Jelling, N. Vilstrup, Bindeballe og Almstok byer II
1844 1914 Skiftesagliste
1867 1908 Skiftesagliste
1870 1896 Skovindberetninger
1870 1918 Skovindberetninger
1857 1919 Skrivelser fra matrikelmyndighederne
1775 1818 Skøde og panteprotokol
1922 1927 Skøde og panteprotokol for Anst Herred
1818 1921 Skøde og panteprotokol for Anst-Slavs Herreder
1818 1927 Skøde og panteprotokol for Jerlev og en del af Brusk Herreder
1922 1927 Skøde og panteprotokol for Slavs Herred
1812 1927 Skøde- og panteprotokol
1774 1860 Skøder, obligationer og andre retsdokumenter
1846 1880 Slesvigske afkald
1865 1909 Slesvigske konceptkontrakter
1830 1872 Slesvigske værgemål
1869 1908 Slunk- og stikskorstene
1881 1890 Snekastning
1867 1915 Sporteljournal for Kolding Herred
1865 1881 Sporteljournal for Nr. Tyrstrup Herred
1894 1919 Straffeakter
1833 1919 Strafferegister
1815 1872 Strafferegister for Anst-Slavs herreder
1864 1925 Strafferegister for herrederne
1815 1872 Strafferegister for Jerlev-Brusk Herreder
1777 1816 Syns- og taksationsforretninger
1816 1862 Syns- og taksationsforretninger, Anst-Slavs Herreder
1817 1862 Syns- og taksationsforretninger, Jerlev-Brusk Herreder
1914 1919 Synsforretninger m.m.
1869 1889 Taksationsforretninger
1869 1886 Taksationsforretninger for Anst-Slavs-Jerlev Herreder
1865 1907 Tingbog og ekstraretsprotokol
1844 1853 Tinglister
1813 1833 Uafhentede dokumenter
1775 1842 Uafhentede skiftedokumenter
1773 1837 Uafhentede tinglæsninger
1825 1870 Uddrag af Gram hrd. skøde- og panteprotokol vedrørende Vamdrup og Ødis sogne
1899 1930 Udpantningsprotokol for Kolding Slotsgrund
1826 1858 Udskrift af Elbo, Holmans og en del af Brusk herreders skøde- og panteprotokoller, realregister, samt matriklen
1861 1876 Udstykninger, Anst-Slavs Herreder
1867 1900 Udstykningsapprobationer
1876 1980 Udstykningsapprobationer
1868 1900 Udstykningspapirer
1901 1919 Udstykningssager
1868 1900 Udstykningsskrivelser
1712 1862 Varia
1897 1958 Værgemålsprotokol
1887 1891 Værgemålsprotokol
1869 1918 Værgemålsregnskaber for Anst-Slavs-Jerlev Herreder
1838 1850 Ældre plakater og forordninger