Arkivskaber:
Muckadell Birkedommer
 
FraTilOfficielle navne
17811919Muckadell Birkedommer
 
FraTilKaldenavne
17811919Muckadell m.fl. Birkedommer
17811919Muckadell Birk

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1896 1919 Afleveringsdesignation og overleverelsesforretninger
1919 1920 Afskrift af skøde- og panteprotokol for Muckadell m.fl. birker
1868 1919 Alimentationsjournal
1892 1918 Anmeldelser til handelsregisteret
1809 1886 Auktionskatalog
1783 1878 Auktionsprotokol
1786 1919 Auktionsprotokol
1801 1892 Auktionsprotokol for Holstenshus birk
1810 1867 Civil ægtprotokol for Øster Hæsinge
1870 1870 Div. fortegnelser vedr. Muckadell gods
1785 1869 Div. navneregistre til skøde- og panteprotokol
1808 1813 Diverse korrespondance
1905 1916 Dokumenter og protokol vedr. navneforandring
1801 1916 Dokumenter til auktionsprotokol
1834 1912 Dokumenter til ekstraretsprotokol
1814 1919 Dokumenter til fogedprotokol
1813 1919 Dokumenter til justitsprotokol
1814 1890 Dokumenter til justitsprotokol, Syns- og taksationsforretning
1898 1918 Dokumenter til notarialprotokol
1813 1919 Dokumenter til politiprotokol
1868 1919 Dokumenter til skifteprotokol
1862 1883 Dokumenter til tiendekonstateringsprotokol
1866 1881 Dokumenter vedr. borgerligt ægteskab
1878 1916 Dokumenter vedr. brugsforeninger
1831 Dokumenter vedr. koleraen
1905 1916 Dokumenter vedr. navneforandring
1855 1862 Dokumenter vedr. rigsrådsvalg
1918 1919 Dokumenter vedr. russiske og rumænske flygtninge
1868 1871 Dokumenter vedr. Spanget arresthus
1909 1918 Dokumenter vedr. udenlandske arbejdere
1834 1846 Dokumenter vedr. valg til stænderforsamlingen
1893 1919 Domprotokol
1868 1882 Dødsanmeldelsesprotokol
1834 1919 Ekstraretsprotokol
1833 1897 Ekstraretsprotokol for Brahetrolleborg birk
1872 1882 Firmaregister
1873 1973 Fogedbog for sognefogeder
1824 1919 Fogedprotokol
1809 1903 Fogedprotokol
1822 1903 Fogedprotokol for Brahetrolleborg birk
1822 1919 Fogedprotokol for Holstenshus birk
1880 1919 Fortegnelse over bestillingsmænd
1862 1882 Fortegnelser over næringsbeviser
1908 1919 Fællesboopgørelse
1800 1861 Indkomne breve
1862 1886 Journal
1886 1919 Journal
1802 1879 Justitsprotokol
1724 1884 Justitsprotokol
1785 1919 Justitsprotokol
1679 1886 Justitsprotokol for Brahetrolleborg birk
1868 1884 Justitsprotokol for Holstenshus birk
1785 1870 Koncepter til realregister
1913 1919 Konstitutioner ved embedet
1815 1915 Kopibog
1814 1840 Kopibog for cirkulærer
1882 1919 Korrespondance vedr. birkedommerembedet og politiassistenternes forhold
1838 1905 Kriminalfortegnelse
1868 1884 Kronologisk register til skifteprotokol
1912 1919 Kuratorbegæringer
1844 1919 Matrikel
1810 1864 Militær ægtprotokol for Øster Hæsinge
1896 1917 Navne- og sagregister til politijournal
1868 1919 Navneregister til alimentationsjournal
1893 1919 Navneregister til domprotokol
1868 1882 Navneregister til dødsanmeldelsesprotokol
1862 1886 Navneregister til journal
1785 1870 Navneregister til koncept til realregister
1896 1919 Navneregister til notarialprotokol
1780 1934 Navneregister til realregister - Muckadell birk
1884 1919 Navneregister til skifteprotokol
1784 1859 Navneregister til skøde- og panteprotokol
1800 1927 Navneregister til skøde- og panteprotokol vedr.
1672 1870 Navneregister til udskrift af Fynbo landstings og Sallinge herreds skøde- og panteprotokol
1903 1919 Navneregister til værgemålsprotokol
1832 1919 Notarialprotokol
1862 1920 Næringsprotokol for Muckadell birk
1918 1920 Næringsprotokol for Muckadell birk
1882 1919 Pasprotokol
1896 1919 Politijournal
1792 1919 Politiprotokol
1870 1888 Politiprotokol for Brahetrolleborg birk
1868 1890 Politiprotokol for Holstenshus birk
1808 1857 Protokol over fabrikker og landhåndværkere
1886 1918 Protokol over udfærdigelse og opsigelse af næringsbeviser m.m.
1780 1934 Realregister til skøde- og panteprotokol - Muckadell birk
1672 1870 Realregister til udskrift af Fynbo landstings og Salling herreds skøde- og panteprotokol
1875 1919 Registreringsprotokol for sognefogeder
1875 1919 Reservepolitiprotokol
1886 1912 Sagliste til justits- og politiprotokol
1856 1884 Sagliste til justitsprotokol
1849 1879 Sagliste til justitsprotokol
1863 1886 Sagliste til justitsprotokol for Brahetrolleborg birk
1870 1888 Sagliste til politiprotokol for Brahetrolleborg
1868 1890 Sagliste til politiprotokol for Holstenshus birk
1859 1888 Sagregister til politiprotokol
1868 1919 Skifteprotokol
1793 1887 Skøde- og panteprotokol
1738 1894 Skøde- og panteprotokol - Brahetrolleborg birk
1784 1927 Skøde- og panteprotokol - Muckadell birk
1870 1897 Skødeprotokol
1906 1919 Straffeakter
1880 1962 Strafferegister
1800 1919 Strafferegister
1898 1919 Syns- og taksationsforretninger
1892 1919 Testamenter
1864 1883 Tiendekonstateringsprotokol
1865 1905 Tiendelister
1679 1886 Tingbog
1893 1922 Tyendeprotokol for Brahetrolleborg sogn, nordlige distrikt
1887 1924 Tyendeprotokol for Diernisse Sogn
1908 1915 Tyendeprotokol for Hillerslev sogn
1875 1909 Tyendeprotokol for Øster Hæsinge Sogn
1892 1919 Uafhentede testamenter
1672 1870 Udskrift af Fynbo landsting og Salling herreds skøde- og panteprotokol
1799 1868 Udskrift af Salling herreds skøde- og panteprotokol vedr. tiendeforeninger
1917 1917 Udstykningsapprobationer
1907 1916 Voldgiftsprotokol for husdyrhandler
1903 1919 Værgemålsprotokol