Arkivskaber:
Århus Stiftamt
 
FraTilOfficielle navne
18031970Århus Stiftamt
17991802Århus Amt

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1801 1802 Af- og tilgangslister for kystmilicen i Hads herred
1829 1841 Aktielister fra forskellige overformynderier
1825 1826 Alfabetisk fortegnelse over kriminelle sager m.m.
1825 1826 Alfabetisk register over kriminelle sager m.m.
1844 1896 Almindelig journal
1942 1942 Amtets deling, Skanderborg - Århus
1800 1823 Amtsfattigregnskab med bilag for Skanderborg amt
1815 1850 Amtsfondsregnskab
1897 1939 Amtsjournal
1804 1805 Amtsjournal
1806 1807 Amtsjournal
1808 1843 Amtsjournal
1799 1804 Amtsjournal
1849 1849 Amtsorrespondance ang. krigen
1815 1850 Amtsrepartitionsfondsregnskab
1819 1820 Amtstueregnskaber
1801 1843 Andre kollegiers breve
1918 1918 Arealerhvervelse, Århus godsbanegård m.m.
1946 1959 Beskæftigelsesforanstaltningsprotokol
1930 1993 Bevillingsprotokol
1896 1930 Bevillingsprotokol
1855 1876 Bevillingsprotokol over amtsbevillinger, resolutioner og beskikkelser
1862 1896 Bevillingsregnskab
1881 1881 Boet efter Anders Faurschou Schmidt
1814 1825 Boet efter baron C.C.N. Gersdorff, dokumenter til skiftet
1824 1828 Boet efter baron Güldencrone, dokumenter
1824 1828 Boet efter baron Güldencrone, kopibog
1824 1829 Boet efter baron Güldencrone, skiftekommissionsprotokol
1810 1813 Boet efter borger Peder Willadsen og hustru Bodil Kirstine Ramsmusdatter af Århus, skifteprotokol
1813 1815 Boet efter borgmester Niels Hviid i Århus og efterlevende hustrus fællesbo, skifteprotokol
1835 1836 Boet efter enkemadame Else Hillerup Jahnsen f. Nielsen af Århus, skifteprotokol
1801 1803 Boet efter Johannes Thomsen Schnell i Århus, dokumenter til kommissionsskiftet
1820 1828 Boet efter justitsråd Mourits Gleerup, dokumenter
1820 1828 Boet efter justitsråd Mourits Gleerup, protokol
1846 1849 Boet efter kammerherre, major Niels Rosenkrantz v. Holstein-Rathlou til Rathlousdal, skifteprotokol
1820 1823 Boet efter kammerherreinde Adolphine Sophie Secher født Møller, skifteprotokol
1836 1838 Boet efter Karen Mikkelsdatter, glarmester Røhrs enke i Århus, protokol
1857 1859 Boet efter købmand J.F. Kuur, dokumenter
1857 1859 Boet efter købmand J.F. Kuur, protokol
1801 1803 Boet efter købmand Johannes Thomsen Snell i Århus, skifteprotokol
1804 1805 Boet efter Madame Ane Hansdatter Beck enke efter grovsmed Gyberg i Århus, dokumenter
1804 1805 Boet efter Madame Ane Hansdatter Beck, skifteprotokol
1846 1848 Boet efter møller Søren Sørensen af Røde Mølle, Liisberg, skifteprotokol
1846 1849 Boet efter Niels Rosenkrantz v. Holstein-Rathlou, dokumenter
1810 1813 Boet efter Peder Willadsen og hustru, Århus, dokumenter
1814 1825 Boet efter russisk, kejserlig genralløjtant baron C.C.N. Gersdorff, skiftekommissionsprotokol
1833 1833 Boet efter sognepræst til Beder og Malling Michael Hasle og hustru Kirstine født Møller, skifteprotokol
1800 1802 Boet efter statsminister og gehejmråd Jochum Ostto Schack Ratlau og frue, født juul, til Rathlaudal, skifteprotokol
1927 1960 Brandfogedprotokol
1811 1811 Brandforsikringsprotokol for Århus by
1872 1873 Brandskader m.v.
1958 1958 Børneværnsudvalget i Århus
1801 1837 Cirkulærebog
1844 1896 Dagjournal A
1797 1818 Delikvent- og bropengeberegninger Hasle, Ning, V. Lisbjerg, Framlev og Sabro herreder
1795 1818 Delikvent- og bropengeberegninger Hjelmslev, Gern, Vor og Tyrsting herreder
1799 1803 Delinkvent- og bropengeberegninger, Bjerre og Hatting H.
1820 1820 Delinkvent- og bropengeberegninger, Århus Amt
1883 1885 Delinkventudgifter
1919 1919 Den sønderjyske fond
1807 1820 Designationer over justitskassens bøder og andre indtægter
1820 1846 Designationer over justitskassens indtægter og udgifter
1842 1850 Distriktsskolekasseregnskaber
1858 1899 Diverse
1807 1820 Diverse bilag vedr. udbetalinger af dusør- og prispenge
1799 1832 Diverse indkomne breve
1966 1971 Diverse kort, Hammel Lufthavn
1820 1831 Diverse papirer ang. legater
1968 1977 Diverse sager vedrørende opførelse af børneafdelingen ved Centralinstitutionen Sølund, Forsorgscentret for Århus Amt
1807 1809 Dokumenter ang. frivillige bidrag til staten i anledning af krigen med England
1794 1822 Dokumenter ang. Hids herred
1800 1802 Dokumenter vedr. boet efter J.O.S. Rathlau og frue
1832 1861 Dokumenter vedr. Endelave
1842 1850 Dokumenter vedr. protokolrevisioner
1800 1802 Dokumenter vedr. skiftet efter J.O.S. Rathlau og frue
1800 1806 Dokumenter vedr. vejvæsenet
1882 1901 Dyrlægeprotokol
1857 1857 Eksecutorboet efter grevinde Juliane Sohpie Fædder-Charisius, forhandlingsprotokol
1857 1857 Eksecutorboet efter grevinde Juliane Sophie Fædder-Charisius, dokumenter
1858 1858 Eksekutorboet efter enkebaronesse Anna Dorthea Rosenkrantz, dokumenter
1858 1858 Eksekutorboet efter enkebaronesse, oberstinde Anna Dorthea Rosenkrantz født Fædder af Harlev, forhandlingsprotokol
1861 1863 Eksekutorboet efter kromand i Odder Hans Jacob Kragh og hustru, dokumenter
1861 1863 Eksekutorboet efter kromand i Odder Hans Jacob Kragh og hustru, skifteprotokol
1926 1932 Eksekutortilsynsprotokol
1807 1809 Ekstrakt af kollegiebreve ang. krigsurolighederne
1799 1824 Embedsskrivelser til og fra Gyldencrone
1800 1808 Executorboet efter baron Gersdorff, Marselisborg, dokumenter
1800 1808 Executorboet efter baron Gersdorff, Marselisborg, executorskifteprotol
1832 1838 Executorboet efter Fædder-Charisius og frue, Konstantinsborg, dokumenter
1832 1838 Executorboet efter Fædder-Charisius og frue, Konstantinsborg, executorskifteprotokol
1804 1811 Executorboet efter Jacob Rosborg til Karlbygaard
1835 1838 Executorboet efter kammerjunker Voss, executorprotokol
1835 1838 Executorboet efter kammerjunker Voss, Rodstenseje, dokumenter
1807 1807 Executorboet vedr. kammerherreinde Elisabeth Catharina von Beenfeldt, dokumenter
1809 1812 Feltpostopsynsvæsensprotokol for Søren Sørensen i Hæst
1871 1878 Finansanmeldelse, fallit og dødsboopgørelser
1935 1935 Folkegave til kronprinseparret
1968 1975 Folkeskolekonsulentens p-journaler (personale)
1819 1819 Forarbejder til repartitioner af delinkvent- og bropenge
1820 1820 Forarbejder til stifts- og amtsrepartitioner
1819 1819 Forarbejder til stiftsrepartitioner
1964 1967 Forhandlingsprotokol for byggeudvalget vedrørende amtsgymnsium i Viby J.
1937 1958 Forhandlingsprotokol for herberger
1878 1929 Forhandlingsprotokol for ligning af kommuner
1881 1931 Forhandlingsprotokol for oversundhedskommissionen
1866 1912 Forhandlingsprotokol for separation og skilsmisse
1912 1919 Forhandlingsprotokol for separationer
1926 1958 Forhandlingsprotokol for separations- og skilsmissesager
1965 1970 Forhandlingsprotokol for skolekommissionen for amtsgymnasium i Viby J.
1968 1971 Forhandlingsprotokol for styrelsen for Amtsgymnasiet i Vejlby-Risskov
1965 1970 Forhandlingsprotokol for styrelsen for amtsgymnasium i Viby J.
1937 1956 Forhandlingsprotokol for udvalget efter lov nr 118 af 07.04.1936 - natherberger
1935 1952 Forhandlingsprotokol for udvalget efter paragraf 2 i lov af 15.12.1934 - arbejdslæshed
1954 1970 Forhandlingsprotokol for ægteskabs- skilsmissesager m.m.
1954 1979 Forhandlingsprotokol for ægteskabs-, skilsmisse- og separationssager
1858 1866 Forhandlingsprotokol for Århus Amt
1861 1879 Forhandlingsprotokol i skilsmissesager
1939 1970 Forhandlingsprotokol, ægteskabssager
1832 1840 Forklaring over skovenes tilstand samt kopier af forhandlinger m.m. ang. skovene
1848 1907 Forligsvæsenet
1820 1859 Forskellige indberetninger
1967 1973 Forskellige kommunale sager vedrørende Grenå Gymnasium
1967 1973 Forskellige kommunale sager vedrørende Risskov Amtsgymnasium
1830 1867 Forskellige sager
1905 1933 Forsørgelsesprotokol for Århus og Skanderborg amter
1950 1959 Fortegnelse over de af amtet udnævnte medlemmer af bygningskommissionerne samt fortegnelse over bygningsinspektører
1828 1874 Fortegnelse over justitssager
1826 1844 Fortegnelse over justitssager, i hvilke aktion er beordret anlagt
1801 1805 Fortegnelser over sogne, byer og steder m.m.
1907 1909 Horsens tugthus - regnskab
1773 1800 Hoveriforretninger
1870 1870 I. Michelsens fallitbo
1845 1850 Indberetninger fra retsbetjenten om tinglæste love
1804 1849 Indberetninger o.l. ang. bestyrelsen af Mosgaard
1805 1811 Indberetninger om de fattiges antal m.m.
1823 1843 Indberetninger om skovenes tilstand og om høstens udfald
1850 1893 Indberetninger, protokoleftersyn, skiftedesignationer
1804 1843 Indkomne breve
1800 1804 Indkomne breve
1804 1804 Indkomne breve ang. fattigvæsenet
1803 1807 Indkomne breve ang. købstæderne
1808 1820 Indkomne breve ang. Norges providering
1820 1850 Indkomne breve til efterretning
1844 1850 Indkomne breve til journal A
1844 1850 Indkomne breve til journal B
1805 1807 Indkomne breve til journal for landmilicevæsenet
1800 1820 Indkomne breve vedr. Hids herred
1800 1821 Indkomne breve vedr. Hjelmslev, Gern, Vor, Nim og Tyrsting herreder samt fra 1803 Horsens og Skanderborg.
1820 1823 Indkomne breve vedr. Hjelmslev, Gern, Vor, Nim, Tyrsting og Vrads herreder samt Horsens og Skanderborg
1799 1820 Indkomne breve vedr. Hjelmslev, Gern, Vor, Nim, Tyrsting og Vrads herreder, fra 1803 også Horsens og Skanderborg
1799 1807 Indkomne kancellibreve
1801 1843 Indkomne kollegiebreve
1799 1807 Indkomne rentekammerbreve
1799 1807 Indkomne reskripter
1805 1807 Indkomne sager til fattigvæsensjournalen
1805 1806 Indkomne skrivelser til journal ang. krigsvæsenet. Litra U.
1916 1940 Inspektion af ting- og arresthuse
1877 1877 Jordemodervæsen Gl. Skanderborg amt, fortegnelse over distrikter m.v.
1897 1939 Journal
1940 1958 Journal
1917 1925 Journal
1959 1970 Journal
1844 1896 Journal A over indkomne kollegiale breve
1844 1896 Journal A over ministerialbreve
1844 1896 Journal B over indkomne breve fra andre end kollegierne og ministerierne.
1922 1923 Journal for Skanderborg Amtsrådskreds
1891 1891 Journal for Skanderborg arresthus for arresterede personer
1824 1827 Journal over bestyrelsen af Mosgaard
1804 1807 Journal over breve ang. fattigvæsenet
1805 1806 Journal over breve ang. krigsvæsenet
1803 1807 Journal over breve ang. købstæderne
1805 1807 Journal over breve ang. landmilicevæsenet
1803 1807 Journal over breve ang. stiftsøvrighedssager
1812 1813 Journal over de til Norsminde anløbende skibe
1871 1910 Journal over direktionen Horsens tugthus
1871 1910 Journal over Horsens straffeanstalt
1808 1843 Journal over indkomne breve
1804 1805 Journal over indkomne breve
1806 1807 Journal over indkomne breve
1799 1804 Journal over indkomne breve
1820 1844 Journal over indkomne breve ang. fattigvæsenet
1804 1843 Journal over indkomne reskripter, kancellibreve, rentekammerbreve og de øvrige kollegiers breve
1826 1844 Journal over justitssager
1808 1859 Journal over kongelige forordninger og plakater
1811 1819 Journal over korrespondancen ang. Norges providering
1830 1836 Journal over pengeanvisninger
1820 1844 Journal over skolevæsenssager
1860 1870 Journal over tinglæste love m.m.
1943 1946 Journal, ekstraordinære foranstaltninger
1893 1893 Journalsager
1851 1896 Journalsager
1940 1958 Journalsager
1959 1969 Journalsager
1804 1843 Journalsager
1805 1806 Journalsager
1805 1807 Journalsager
1805 1807 Journalsager
1799 1820 Journalsager
1800 1821 Journalsager
1820 1823 Journalsager
1800 1820 Journalsager
1799 1807 Journalsager
1799 1807 Journalsager
1799 1807 Journalsager
1801 1843 Journalsager
1803 1807 Journalsager
1844 1850 Journalsager
1800 1804 Journalsager
1844 1850 Journalsager
1897 1939 Journalsager (Amtsjournal)
1943 1946 Journalsager, ekstraordinære foranstaltninger
1800 1944 Journalsager, landeveje
1922 1923 Journalsager, Skanderborg Amtsrådskreds
1870 1870 Justitsjournal
1847 1867 Justitskassen
1886 1886 Justitssag nr. 42-1886
1883 1883 Justitssag: Martinus Adolph Ekmann
1857 1887 Justitssager
1939 1940 Kassebog
1952 1997 Kasseeftersyn, stempelsager
1841 1884 Kasseeftersynsprotokol for Stiftsøvrigheden foretaget af stiftamtmanden
1931 1956 Kassejournal
1885 1942 Kassetilsynsprotokol
1841 1885 Kasseundersøgelsesforretning, protokol
1885 1942 Kasseundersøgelsesprotokol
1930 1945 Kasseundersøgelsesprotokol
1825 1847 Kautioner for udstedte amtspas
1804 1843 Kollegial-journal
1807 1810 Koncepter ang. Norges providering og andre i anledning af krigen gjorte foranstaltninger
1843 1850 Koncepter til udgåede breve
1926 1939 Kongelig borgmesterembede
1853 1907 Kopibog - direktøren ved Horses tugthus
1805 1820 Kopibog for breve ang. justitskassen
1853 1907 Kopibog Horsens straffeanstalt
1798 1829 Kopibog over breve andre en kollegierne
1805 1807 Kopibog over breve ang. krigsvæsenet
1821 1826 Kopibog over breve ang. købstæderne til kongen og kollegierne
1811 1817 Kopibog over breve ang. Norges providering
1820 1831 Kopibog over breve til andre end kollegierne
1829 1843 Kopibog over breve til andre end kollegierne A
1829 1843 Kopibog over breve til andre end kollegierne B
1821 1843 Kopibog over breve til andre kollegier og direktioner
1800 1843 Kopibog over breve til kancelliet
1816 1843 Kopibog over breve til kollegierne m.fl. ang. fattigvæsenet
1803 1808 Kopibog over breve til kollegierne m.fl. ang. landmilicevæsenet
1820 1843 Kopibog over breve til kollegierne m.fl. ang. skolevæsenet
1800 1843 Kopibog over breve til kongen og kollegierne
1789 1800 Kopibog over breve til kongen og kollegierne kun vedr. Havreballegaard og Stjernholm amter
1821 1843 Kopibog over breve til rentekammeret
1807 1820 Kopibog over indkomne reskripter og kollegiebreve
1818 1857 Kopibog over resolutioner, separationsbevillinger og bestallinger
1804 1808 Kopibog over udgåede breve ang. fattigvæsenet
1800 1808 Kopibog over udgåede breve angående købstæderne
1853 1907 Kopibog over udgåede breve, direktionen for Horsens tugthus
1858 1920 Kopibog, stiftamtet
1826 1826 Korrespondance ang. bestyrelsen af Mosgaard
1807 1809 Korrespondance ang. krigen
1842 1862 Korrespondance og regnskaber ang. blanketbevillinger
1800 1806 Korrespondance vedr. sessions- og lægdsvæsen
1853 1907 Korrespondanceprotokol for Horsens tugthus
1806 1810 Kvitteringer for indkøb af uldne varer
1801 1804 Landeværns- og kystmilicemandtal
1815 1850 Legatregnskaber
1851 1870 Love og anordninger
1929 1983 Matrikelkartotek
1960 1986 Matrikelkartotek
1957 1968 Møde- og forhandlingsprotokol for kommunerne i Århus Amt - kommunesekretærforeningen for Århus amtskreds
1903 1960 Navneprotokol
1942 1948 Navneregister
1949 1969 Navneregister til journal
1844 1851 Navneregister til journal B for indkomne breve
1806 1843 Navneregister til journal for indkomne breve
1948 1968 Navneændringer
1818 1828 Opbudboet efter Muusmann og Schwedler, dokumenter
1847 1849 Opbudsboet efter Anders Wadum Stigaard, dokumenter
1858 1858 Opbudsboet efter ejer af Kærgaard proprietær H. la Cour, forhandlingsprotokol for opbudsmændene
1858 1859 Opbudsboet efter handelshuset Ring og Jørgensen i Århus, forhandlingsprotokol
1847 1849 Opbudsboet efter købmand Anders Wadum Stigaard, forhandlingsprotokol
1858 1859 Opbudsboet efter købmand Chr. Alrøe i Århus, forhandlingsprotokol
1847 1847 Opbudsboet efter købmand Chr. Christensen af Århus, skifteprotokol
1826 1833 Opbudsboet efter købmand Fleischer og Comp. i Århus, protokol
1858 1858 Opbudsboet efter købmand i Århus J.M. Andersen, forhandlingsprotokol for opbudsmændene
1855 1856 Opbudsboet efter købmand i Århus Waldemar Hansen, forhandlingsprotokol
1858 1858 Opbudsboet efter købmand J.M. Andersen, dokumenter
1837 1840 Opbudsboet efter købmand Jens Meülengracht, protokol
1844 1845 Opbudsboet efter købmand Johan Grundtvig Lihme i Århus, skifteprotokol
1818 1827 Opbudsboet efter købmand Muusmann, bilag A-B
1818 1827 Opbudsboet efter købmand Muusmann, diverse bilag
1848 1851 Opbudsboet efter købmand Nicalai H. Larsen, dokumenter
1848 1851 Opbudsboet efter købmand Nicolai H. Larsen, forhandlingsprotokol
1818 1827 Opbudsboet efter købmændene i Århus Muusmann og von Schwedler, kommissionsprotokol
1836 1839 Opbudsboet efter major Hans Bechs enke, dokumenter
1836 1839 Opbudsboet efter major Hans Bechs enke, protokol
1818 1827 Opbudsboet efter Muusman, repartitioner med bilag
1818 1819 Opbudsboet efter Muusmann og Schwedler, kopibog for skiftekommissionen
1818 1827 Opbudsboet efter Muusmann, varia med prøvesager o.l.
1858 1860 Opbudsboet efter propiretær H. lan Cour, dokumenter
1858 1861 Opbudsboet efter Theodor Bigandt, dokumenter
1858 1858 Opbudsboet efter Theodor Bigandt, forhandlingsprotokol for opbudsmændene
1881 1906 Opgørelser med arrestforvareren, Skanderborg arresthus
1804 2000 Oversigt over faderskabssager - Skanderborg Amt
1804 2000 Oversigt over faderskabssager - Århus Amt
1795 1995 Oversigt over journalgrupper - Skanderborg Amt
1799 1995 Oversigt over journalgrupper - Århus Amt
1930 1931 Politi, regnskaber
1819 1825 Politi- og overformynderiregnskaber
1906 1906 Politikassen - afsoninger
1902 1907 Politikasseregnskab
1843 1851 Politikasseregnskab
1923 1923 Politisager, underholdsbidrag
1897 1942 Postbog
1900 1960 Protokol for afsoninger
1815 1855 Protokol for hjælpekassen for Ning herred
1954 1979 Protokol for mæglings- og vilkårsforhandlinger
1871 1884 Protokol for porto og udgået post
1926 1941 Protokol for stempelsager
1801 1818 Protokol over amtsresolutioner
1805 1853 Protokol over de af det nationale mandskab til landvilicevæsenets fordel betalte penge
1862 1868 Protokol over distriktsheste
1842 1856 Protokol over embeds- og bestillingmændene
1800 1809 Protokol over foreløbige udstykningsbevillinger
1951 1993 Protokol over indfødsretsbeviser
1870 1870 Protokol over jordemodervæsenet i Århus Amt
1828 1874 Protokol over justitssager
1841 1884 Protokol over kasseeftersyn ved Århus bisp foretaget af stiftamtmanden
1830 1843 Protokol over legaterne i Århus amt
1897 1942 Protokol over ministerielle breve
1838 1838 Protokol over samfrændeskiftet efter sognepræst til Sejerslev, Ejerslev og Jørsby menigheder Niels Sommer
1858 1882 Protokol over smitsomme sygdomme hos husdyrene
1842 1844 Protokol over sogneforstanderskabernes medlemmer
1950 1965 Register over børn under børneværnet
1920 1929 Register over optanter
1786 1843 Register over udstykninger
1781 1807 Register til skifteprotokol for det højfyrstelige hof i Horsens
1957 1968 Regnskab for kommunesekretærforeningen for Århus amtskreds
1819 1829 Regnskab over udgifter der reparteres på stiftets hartkorn
1806 1823 Regnskaber med bilag for Århus købstads og Havreballegaard amts samt Framlev og Sabro herreders sygehus
1887 1893 Regnskabsbilag m.v.
1801 1862 Regnskabsprotokol over udfærdigede kongelige bevillinger
1900 1912 Rentebevillingsprotokol
1863 1871 Resolutionsprotokol
1883 1888 Retsbetjentenes sportelekstrakter
1659 1823 Reversal I over arkivalier afleveret til Skanderborg amts arkiv over arkivalier
1649 1806 Reversal I over arkivalier som afgives fra Århus Stiftamtsarkiv til Randers Amt
1795 1820 Reversal II over arkivalier afleveret til Skanderborg amt
1838 1839 Reversal over arkivalier afleveret fra Århus stiftamt
1940 1945 Rigspolitichefens meddelelser
1871 1893 Sager om hjemstedsbeviser
1949 1949 Sager vedr. beskæftigelsescentralen (Be)
1792 1837 Sager vedr. Englandskrigene
1966 1971 Sager vedrørende Hammel Lufthavn
1927 1939 Separations- og skilsmisseprotokol
1915 1927 Separationsprotokol
1912 1919 Separationsprotokol
1876 1898 Separationsprotokol
1800 1803 Sessionslister
1821 1831 Skanderborg sygehus' regnskaber
1868 1882 Skatterådssager
1690 1988 Skiftearkivalier i de nørrejyske amtsarkiver
1805 1819 Skiftedesignationer
1781 1807 Skifteprotokol for det højfyrstelige hof i Horsens
1861 1879 Skilsmisseprotokol
1858 1860 Skovindberetninger
1881 1892 Skovindberetninger i Hads herred
1808 1819 Skrivelser til Gyldencrone vedr. Norges proviantering
1870 1950 Sognefogder, brandfogeder m.v
1924 1970 Sognefogedprotokol
1959 1969 Statistiske efterretninger
1875 1939 Stempeljournal Skanderborg amtsstuedistrikt
1862 1927 Stempeljournal Århus amtsstuedistrikt
1939 1942 Stempelresolution
1887 1942 Stempelsager
1804 1820 Stiftamtmand Güldencrones reversal
1796 1804 Stiftamtmand Morgenstjernes reversal
1803 1804 Stiftamtmand Morgenstjernes reversal over dokumenter ang. købstæderne
1793 1829 Stiftskøbstædernes delinkvent, m.fl. regnskaber
1952 1952 Storårhus-kommissionens undersøgelse af visse økonomiske og administrative forhold i Storårhus
1873 1898 Synsprotokol for Århus borgmesterbolig
1880 1898 Synsprotokol for Århus Borgmesters embedsjorder
1802 1807 Tabel over trykte anordninger
1871 1910 Tugthussager
1854 1905 Udstykninger
1790 1853 Udstykningsbevillinger
1785 1867 Udstykningssager
1805 1848 Varia
1807 1854 Varia
1794 1804 Vejkopibog
1896 1946 Visdomsbog
1828 1844 Århus bys skoleregnskaber
1826 1839 Århus købstads indkvarteringsregnskaber
1826 1839 Århus købstads kæmnerregnskab