Arkivskaber:
Ålholm Gods
 
FraTilOfficielle navne
17341921Grevskabet Christiansholms Gods
 
FraTilKaldenavne
16011988Ålholm Gods

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1846 1889 Adkomstdokumenter vedr. Bremersvold
1927 1943 Afgangslister
1801 1811 Afregninger og regnskaber for Stubberup
1920 1920 Aktivliste
1889 1924 Aktivliste for Beldringe og Lekkende
1890 1920 Aktivliste for Bremersvold
1890 1910 Aktivliste for Christiansholm
1894 1894 Ansøgninger om gartnerstillingen
1936 1945 Ansøgninger til Nysted Landsogns brændsesudvalg og tørvebilag
1936 1945 Ansøgninger til Nysteds brændselsudvalg
1914 1932 Arbejdsbog
1924 1925 Arbejdsjournal for Beldringe
1936 1964 Arbejdsjournal for Ålholm Ladegård
1944 1945 Arbejdsjournal vedr. Bremersvold Avlsgård
1823 1842 Archiv-protokol nr. 3
1890 1891 Arkitekt Smiths byggeregnskab
1924 1957 Arkivfortegnelser og korrespondance herom
1885 2000 Arkivregistratur, Kort og tegninger fra Ålholm Gods
1852 1877 Arvefæstebog for Lekkende
1884 1920 Arvefæsteprotokol for Beldringe
1920 1920 Arvefæsteprotokol for Lekkende
1876 1878 Auktionsgebyrsag mod statskassen
1937 1955 Avl og besætninger
1925 1933 Bankbog
1940 1945 Bankopgørelser mv. for Søholt Gods
1936 1945 Baronens privatkonto
1935 1938 Beldringe Hønseri
1904 1949 Beldringe-Lekkende Skovdistikts kassebog for skovauktioner
1906 1980 Bestyrelsesprotokol for Lensgreve Gregers Chr. Rabens Legat
1919 1923 Besætningsbog
1901 1925 Besætningsbog for Beldringe
1935 1943 Besætningsbog for Beldringe Avlsgård
1898 1918 Besætningsbog for Stubberupgård
1930 1931 Besætningsbog for Ålholm Ladegård
1900 1900 Bog over "usolide kunder"
1930 1938 Bog over debitorer for slotshaven
1923 1931 Bog over kalkværkets udgifter
1947 1949 Bog over kreditsalg for slotshaven
1900 1910 Bog over kvægbesætninger på Stubberupgård
1889 1943 Bog over produkter fra slotshave til slot
1869 1948 Bog over usolide kunder ved Beldringe-Lekkende
1930 1930 Bog over vejning af gødningskalk
1876 1880 Brevbog vedr. skovbruget
1813 1826 Breve
1805 1809 Breve fra G.F.C. Randrup til F.C. Raben
1801 1810 Breve fra Hansen til F.C. Raben
1810 1824 Breve fra Splittorff til F.C. Raben
1744 1794 Breve og dokumenter vedr. O.L. Raben
1812 1831 Breve til forvalteren
1900 1907 Breve vedr. slotshaven
1890 1901 Byggeri på Skovgården, Stubberup mv.
1927 1939 Bøger over kreditorer
1741 1750 C.F. Rabens brevveksling med Réamur
1812 1890 Cirkulærebog
1915 1915 Debitorbog
1925 1933 Debitorbog for kalkværket
1925 1933 Debitorlister for kalkværket
1730 1922 Diverse breve
1798 1860 Diverse breve
1792 1941 Diverse enkeltsager
1875 1917 Diverse enkeltsager
1902 1930 Diverse formularer
1919 1942 Diverse forsikringer
1740 1899 Diverse manuskripter og optegnelser
1702 1895 Diverse papirer
1744 1781 Diverse private breve og optegnelser
1776 1988 Diverse regnskaber
1909 1927 Diverse vedr. jernbanen
1729 1826 Dokumentbog
1908 1916 Dokumenter vedr. tiendeafløsning
1738 1738 Domsakter for sag mellem C. Raben og Jacob Flindt til Nielstrup
1876 1876 Domsakter for sag mellem O. L. Raben og P. A. Lehn
1919 1939 Driftsplan for Bremersvold Skovdistrikt
1857 1969 Driftsplaner for skovdistrikterne
1792 1832 Dødsfaldprotokol
1810 1811 F.C. Rabens brevbog
1788 1790 F.C. Rabens breve fra studierejse
1812 1834 F.C. Rabens breve til forvalteren på Christiansholm
1926 1930 Fakturabog for kalkværket
1925 1929 Fakturakopier for kalkværket
1929 1930 Fakturakopier vedr. Nysted Kalk- og Kridtværk
1908 1924 Fjerkræ leveret til Ålholm Slot
1885 1908 Forpagtninger
1854 1909 Forpagtninger for diverse godser
1890 1890 Forpagtningskontrakt mv. vedr. Lekkende Gods
1803 1803 Forpagtningskontrakt vedr. Christiansholm (Ålholm)
1789 1846 Forpagtningskontrakter
1920 1934 Forsikringer, pensionsforhold mm.
1920 1923 Forskudsbog
1934 1935 Forskudsbog for Beldringe
1854 1884 Forstjournal for Bremersvold
1920 1927 Forstregnskaber
1908 1931 Forstregnskaber for Beldringe og Lekkende
1888 1921 Forstregnskaber for Bremersvold Skovdistrikt
1890 1913 Fortegnelse over arvefæstere for Beldringe og Lekkende
1814 1814 Forvalter Thermölens brevbog
1835 1836 Forvalterens kopibog
1798 1817 Forvalterens kopibog over udgåede breve
1900 1931 Forældede jagtkontrakter
1900 1900 Fotobog
1888 1912 Frederik Christopher Otto Raben-Levetzaus private breve
1900 1919 Fæstebog for Ålholm
1848 1920 Fæsteprotokol for Beldringe
1819 1921 Fæsteprotokol for Bremersvold
1809 1921 Fæsteprotokol for Chrisiansholm
1730 1880 Fæsteprotokol for Christiansholm og Kærstrup
1848 1920 Fæsteprotokol for Lekkende
1723 1816 Fæsteprotokol for Ålholm
1887 1892 Gamle dokumenter vedr. Bremersvold Avlsgård
1963 1969 Geodætiske kort over skove
1885 1902 Gods- og forstregnskaber for Beldringe-Lekkende
1887 1896 Godsernes breve
1921 1943 Godsernes og kalkværkets korrespondance
1920 1927 Godsforvalterens private kopibog
1854 1884 Godsjournal for Bremersvold
1854 1878 Godsjournal for Kærstrup
1928 1944 Godskassens debitorer
1904 1921 Godsregnskaber for Beldringe-Lekkende
1844 1844 Gregers Christian Rabens rejse i Norge og Sverige
1840 1840 Gregers Christian Rabens rejse til Sverige
1912 1920 Grevskabets kasseekstrakter
1851 1852 Grevskabets regnskab
1875 1920 Grevskabets regnskaber
1916 1954 Hovedbog
1931 1942 Hovedbog
1945 1950 Hovedbog (udlæg)
1926 1945 Hovedbog for avlsgårdene
1936 1945 Hovedbog for Beldringe have
1931 1948 Hovedbog for Beldringe-Lekkende
1940 1944 Hovedbog for Beldringe-Lekkende Skovdistrikt
1933 1945 Hovedbog for Beldringe-Lekkendes avlsgårde
1939 1943 Hovedbog for Bødkergården
1930 1950 Hovedbog for slotshaven
1940 1941 Hovedbog for Søholt Gods
1912 1919 Hovedbog for Ålholm
1935 1949 Hovedbog over debitorer for Beldringe-Lekkende Skovdistrikt
1924 1925 Hovedbog vedr. købmand Jacob Buhl, Nysted
1805 1920 Hovedkassebog
1800 1807 Hovedkassebog
1869 1919 Hovedkassebog for Beldringe-Lekkende
1886 1919 Hovedkassebog for Bremersvold
1839 1849 Hovedkassebog for Bremersvold og Kærstrup
1777 1797 Hovedkassebog for Christiansholm
1799 1805 Hovedkassebog for Christiansholm og Egholm
1850 1874 Hovedkassebog for Kærstrup
1884 1921 Hovedregnskaber for Bremersvold
1828 1842 Hovedregnskaber og kasseekstrakter
1923 1928 Hovedregnskabsbog
1928 1931 Hovedregnskabsbog
1799 1813 Hoveriprotokol for Bramsløkke
1800 1813 Hoveriprotokol for Christiansholm
1800 1841 Hoveriprotokol for Egholm
1920 1925 Husholdningsbog for den engelske skole
1942 1943 Husholdningsregnskab
1923 1930 Huskebog for kalkværket
1939 1939 Hæfte vedr. medlemsskab af Dansk Automobilklub
1803 1833 Indfæstningsprotokol for Christiansholm
1839 1840 Indtægts- og udgiftsjournal
1799 1799 Indtægtsbog
1889 1902 Indtægtsbog for slotshaven
1803 1832 Indtægtsbog for Stubberup
1889 1923 Inventarliste for slotshaven
1929 1930 Inventarliste for Ålholm Ladegård
1888 1937 Jagtprotokol
1904 1914 Jagtsager og -forlig
1946 1947 Jordebog for alle godser
1907 1907 Jordebog for Beldringe og Lekkende
1884 1917 Jordebog for Bremersvold
1825 1917 Jordebog for Christiansholm
1821 1833 Jordebog for Christiansholm
1863 1921 Jordebogsbilag
1810 1905 Jordebogsbilag for Herritslev Sogn
1878 1889 Jordebogsbilag vedr. Bregninge Sogn, Døllefjelde, Musse mv.
1885 1889 Josias Raben-Levetzaus private papirer
1889 1918 Journal for slotshaven
1807 1836 Journal over indkommet og udleveret korn
1832 1832 Journal over indtægter, udgifter, forskud og afsendte breve for Stubberup
1928 1929 Kalkværkets korrespondance med lensgreven
1892 1939 Kapiteltakst og smørnoteringer
1927 1929 Kassebilag vedr. kalkværket
1925 1926 Kassebilag vedr. Nysted Kalk- og Kridtværk
1913 1943 Kassebog
1937 1958 Kassebog
1901 1945 Kassebog
1920 1923 Kassebog
1890 1923 Kassebog
1942 1943 Kassebog for Beldringe Avlsgård
1936 1945 Kassebog for Beldringe have
1891 1945 Kassebog for Beldringe og Lekkendes forstvæsen
1907 1945 Kassebog for Beldringe-Lekkende
1884 1937 Kassebog for Bremersvold
1890 1937 Kassebog for Bremersvold Skovdistrikt
1890 1945 Kassebog for forstvæsenet
1924 1932 Kassebog for kalkværket
1888 1979 Kassebog for Legat for understøttelse for betrængte enker m. fl.
1871 1940 Kassebog for skovauktioner
1902 1945 Kassebog for slotshaven
1888 1979 Kassebog for understøttelseslegat
1938 1957 Kassebog for Ålholm Ladegård
1940 1945 Kassebog over debitorer
1924 1925 Kassebog vedr. købmand Jacob Buhl, Nysted
1916 1923 Kassebog vedr. skræddermester P. Madsen, Nysted
1958 1967 Kassejournal
1926 1937 Kassekladde
1934 1948 Kassekladde for Beldringe-Lekkende
1670 1822 Katalog over dokumenter
1787 1890 Kirketiende vedr. Christiansholm
1929 1930 Kladdebog for vejning for kalkværket
1924 1924 Kladdebog vedr. købmand Jacob Buhl, Nysted
1890 1921 Kontobog
1920 1922 Kontrabog og billedplader for den engelske skole i Nysted
1870 1871 Kontributions- og jordebogsregnskab for Stubberup
1737 1786 Kontributions- og jordebogsregnskaber
1915 1936 Kontrolbog for køer på Ålholm Ladegård
1907 1921 Kopibog
1731 1738 Kopibog
1917 1920 Kopibog for Beldringe og Lekkende godskontor
1914 1917 Kopibog for Christiansholm og Bremersvold godskontor
1830 1906 Kopibog over vigtige dokumenter
1954 1955 Kornbog
1924 1927 Kornbog for alle avlsgårde
1924 1925 Kornbog for Beldringe
1892 1915 Kornbog for Stubberupgård
1928 1940 Kornbog for Ålholm Ladegård
1859 1859 Kornjournal
1800 1811 Kornjournal
1932 1940 Korrespondance med revisor N.P. Andersen og godsinspektør Marcker
1928 1945 Korrespondance med V. Falbe-Hansen og E. Marcker
1919 1921 Korrespondance mm. vedr. den engelske skole i Nysted
1940 1942 Korrespondance og cirkulærer vedr. Nysted Landsogns brændselsudvalg
1935 1945 Korrespondance og privatkonto vedr. J.O. Raben-Levetzau
1940 1943 Korrespondance vedr. div. godser
1930 1932 Korrespondance vedr. F. Raben-Levetzau
1932 1943 Korrespondance vedr. grevinde Lillie Suzanne Raben-Levetzau
1930 1932 Korrespondance vedr. kalkværket
1925 1931 Korrespondance vedr. kalkværket
1921 1935 Korrespondance vedr. lensgreve F.C.O. Raben-Levetzau og Majoratssagen
1825 1879 Korrespondanceprotokol
1932 1940 Korrespopndance med Andersen og Marcker
1915 1945 Kort over skove
1929 1930 Kreditbog
1916 1920 Kreditforenings- og kreditkasseregnskaber
1883 1905 Kreditforeningsregnskabsbog
1936 1946 Kultusprotokol for Ålholm Ladegård
1940 1940 Kunstgødningsbog
1922 1922 Kvitteringsbog for Ålholm Slotshave
1957 1958 Købsbog
1742 1776 Landmålingsprotokol for Christiansholm
1742 1742 Landmålingsprotokol for Ålholm
1888 1979 Legatet til nytte for beboerne under Beldringe
1848 1852 Lensgreve G.C. Rabens kopibog
1751 1860 Lensgrevens kopibog over udgåede breve
1890 1945 Lensgrevindens kassebog
1923 1923 Lønningsbog
1898 1909 Lønningsbog
1920 1920 Lønningsbog for Beldringe
1886 1949 Lønningsbog for kalkværket
1909 1921 Lønningsbog for notarielvæsenet og hestehaven
1946 1947 Lønningsbog for slotshaven
1897 1909 Lønningsbog for Stubberupgård
1909 1919 Lønningsbog for Stubberupgård
1910 1967 Lønningsbog for Ålholm Ladegård
1909 1909 Løsøreprotokol for Amaliegade 17
1909 1909 Løsøreprotokol for Lekkende
1909 1909 Løsøreprotokol for Ålholm
1930 1950 Maskinskrevne uddrag af lensregnskaber 1601-1661
1750 1940 Matrikler, jordebøger, skøder, forsikringer mv.
1850 1850 Matrikuleringssager vedr. Christiansholm
1857 1857 Ministerielle breve mv. vedr. bøndergodset
1934 1935 Mælkebog for Stubberupgård
1940 1946 Mælkebog for Søholt Gods
1921 1928 Månedlig kasseopgørelse
1920 1927 Notarielvæsenets kornregnskabsbog
1934 1935 Notesbog for Beldringe og Lekkende avlsgård
1790 1790 Opmålingsbog for Stubberupgård
1791 1791 Ordlyd til fæstekontrakter
1928 1931 Ordrebog for kalkværket
1798 1860 Overformynderiprotokol
1817 1850 Overformynderisager
1823 1842 Papirer vedr. familien Raben
1682 1830 Papirer vedr. slægten Raben og dens besiddelser
1940 1941 Petroleumssalgsbog. Nysted Landsognskommune
1930 1933 Policer
1924 1928 Postkvitteringsbog
1808 1832 Privat regnskabsprotokol
1878 1898 Private regninger
1791 1824 Private regnskaber
1787 1800 Protokol for udlån af C.A. Raben
1787 1800 Protokol for udlån af C.A. Rabens umyndige arvingers arvemidler
1941 1946 Protokol over generatorbrænde
1905 1938 Prøvemalkningsbog for Ålholm Ladegård
1925 1933 Register til debitorbog for kalkværket
1725 1882 Register til skifteprotokol for grevskabet Christiansholm m.v.
1898 1899 Regnskab for Lekkende Gods
1924 1925 Regnskab for Lekkende have
1900 1900 Regnskab for planteproduktion
1799 1806 Regnskab og kvittering
1918 1930 Regnskab og overslag vedr. godserne og skovdistriktet
1922 1922 Regnskab vedr. bestyrer P. Jacobsen
1928 1928 Regnskab vedr. Bremersvold
1920 1921 Regnskab vedr. Bremersvold Hovedgård
1922 1923 Regnskab vedr. Bremersvold Ladegård
1890 1898 Regnskab vedr. Ålholm og Bremersvold
1920 1928 Regnskaber for Beldringe Avlsgård
1900 1924 Regnskaber for Beldringe-Lekkende
1750 1751 Regnskaber for ladegården
1920 1932 Regnskaber for Lekkende Avlsgård
1886 1891 Regnskaber for skovene
1897 1920 Regnskaber for Stubberupgård
1909 1923 Regnskaber for Ålholm Ladegård
1941 1944 Regnskaber mv. for Søholt Gods
1920 1921 Regnskaber og bilag
1890 1921 Regnskaber og bilag for lensgrevens privatkonto
1810 1820 Regnskaber og kasseekstrakter
1859 1917 Regnskaber vedr. Bremersvold
1775 1868 Regnskaber vedr. Christiansholm
1832 1832 Regnskabs- og brevjournal for Stubberup
1859 1923 Regnskabsbilag
1936 1939 Regnskabsbilag
1940 1945 Regnskabsbilag og korrespondance vedr. baron Leventzau
1920 1922 Regnskabsbilag vedr. den engelske skole i Nysted
1923 1945 Regnskabsbilag vedr. Emmerentze Levetzaus testamente og Hånd i Hånd
1923 1945 Regnskabsbilag vedr. Levetzaus testamente
1937 1941 Regnskabsbilag vedr. Schrøder
1890 1940 Regnskabsbilag vedr. slotshaven
1911 1919 Regnskabsbog
1920 1921 Regnskabsbog
1943 1970 Regnskabsbog
1945 1948 Regnskabsbog
1923 1929 Regnskabsbog
1869 1923 Regnskabsbog
1923 1928 Regnskabsbog
1901 1953 Regnskabsbog (kobog) for Stubberupgård
1889 1897 Regnskabsbog (overslag) for slotshaven
1923 1929 Regnskabsbog . Ålholm slotshave
1920 1928 Regnskabsbog for Beldringe Avlsgård
1921 1928 Regnskabsbog for Bremersvold Avlsgård
1813 1813 Regnskabsbog for Christiansholm
1893 1917 Regnskabsbog for fårene
1905 1905 Regnskabsbog for haven
1893 1920 Regnskabsbog for hestehaven
1906 1965 Regnskabsbog for lensgreve Gregers Chr. Rabens Legat
1884 1910 Regnskabsbog for stalden
1914 1918 Regnskabsbog for Stubberupgård
1908 1920 Regnskabsbog for Ålholm
1924 1929 Regnskabsbog for Ålholm Avlsgård
1916 1922 Regnskabsbog for Ålholm Ladegård
1893 1908 Regnskabsbog for Ålholm notarielvæsen
1917 1920 Regnskabsbog over indtægter og udgifter for Ålholm
1932 1946 Regnskabsbog over udgifter for Beldringe-Lekkende
1919 1923 Regnskabsbog vedr. korn og foderstoffer
1790 1797 Regnskabshefte vedr. hollænderiet mm.
1935 1946 Revisionbog
1928 1950 Roeregnskab for Ålholm Ladegård
1934 1941 Rykkerbog
1738 1738 Sag mellem C.A. Raben og Jacob Flindt
1808 1935 Sager vedr. diverse ejendomme
1928 1945 Sager vedr. inkasso
1941 1945 Saldohæfte for Ålholm og Bremersvold skove
1941 1945 Saldohæfte over debitorer for Ålholm og Bremersvold Skovdistrikt
1930 1932 Salgs og rykkerbog Nysted Kalkværk
1926 1931 Salgsbog
1929 1954 Salgsbog for slotshaven
1940 1949 Salgsbog for Ålholm tørvemose
1857 1885 Salgsprotokol vedr. Christiansholms bøndergods
1904 1931 Scrapbog
1905 1917 Skatte- og afgiftsbog for Beldringe-Lekkende
1915 1934 Skatteberegninger
1839 1926 Skattekvitteringsbog
1884 1926 Skattekvitteringsbog for Beldringe
1905 1926 Skattekvitteringsbog for Christiansholm
1931 1953 Skatteregnskab, Beldringe-Lekkende
1935 1946 Skifte efter F. C. O. Raben-Levetzau
1839 1841 Skifte- og retssag vedr. boet efter grev F.C. Raben
1935 1946 Skifteforretning efter Frederik Christopher Otto Raben-Levetzau
1791 1794 Skifteforretning efter grev Otto Ludvig Raben og hustru
1935 1935 Skifteforretning for frk. Alma Ingeborg Scheer
1726 1800 Skiftejournal
1725 1882 Skifteprotokol
1771 1812 Skifteprotokol for Bramsløkke
1808 1829 Skifteprotokol for Christiansholm
1850 1882 Skifteprotokol for Christiansholm Birk og Nysted Birk
1827 1835 Skiftesager
1921 1941 Skovauktioner og underhåndssalg fra Ålholm og Bremersvold
1740 1853 Skovjournal
1883 1903 Skovningsprotokol
1807 1920 Skovregnskaber
1780 1781 Skovrulle for Beldringe-Lekkende
1789 1834 Skrivkalender
1884 1928 Skydejournal
1829 1854 Skøder for Beldringe og Lekkende
1852 1882 Skøder, tiendeforretninger mv. vedr. Beldringe og Lekkende
1812 1814 Splittorffs regnskaber
1935 1955 Statusbog
1838 1842 Synsforretningsprotokol
1907 1922 Synsprotokol for Beldringe og Lekkende
1907 1918 Synsprotokol for Christiansholm og Bremersvold
1862 1924 Synsprotokol for Kettinge Kirke mv.
1918 1918 Taksationsprotokol for Beldringe-Lekkende Skovdistrikt
1860 1860 Tegnebog
1787 1916 Tiendelister
1773 1777 Tiender til Christiansholm
1889 1893 Udbetalingsbog for slotshaven
1904 1931 Uddelingsbog for Den Raben-Levetzauske Fond
1922 1932 Uddrag af årsregnskaber
1931 1935 Uddrag af årsregnskaber
1736 1787 Udgifts- og indtægtsjournal
1804 1832 Udgiftsjournal
1938 1945 Udlægningsbilag
1943 1944 Udlægsbog
1928 1928 Udlægsbog
1827 1837 Udskiftningsprotokol
1925 1928 Ugelister for kalkværket
1941 1949 Underhåndssalg fra Ålholm og Bremersvold
1940 1942 Vedr. Nysteds brændselsudvalg
1921 1935 Vedr. Raben-Levetzau og Majoratssagen
1873 1934 Økonomisager vedr. Beldringe Lekkende
1884 1888 Ålholm Fasaneri
1917 1924 Ålholm hønseri
1923 1933 Årsregnskab for Lekkende Avlsgård
1931 1933 Årsregnskaber for Beldringe-Lekkende
1922 1958 Årsregnskaber med bilag