Arkivskaber:
Ålholm, Bremersvold og Kærstrup Birk
 
FraTilOfficielle navne
18561919Nysted Birk
17341856Christiansholms Birk
17251734Ålholm, Bremersvold og Kærstrup Birk

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1866 1881 Afgangslister
1598 1964 Arkivregistratur, Retsbetjente Lolland
1893 1918 Auktionskatalog
1799 1919 Auktionsprotokol
1862 1938 Brandbog for brandfogden i Vantore distrikt
1862 1938 Brandbog for Nysted landsogn 3. kreds
1801 1919 Diverse justitsdokumenter
1826 1915 Dok. til auktionsprotokol
1894 1919 Domprotokol
1917 1959 Efterforskningssager
1816 1917 Fogeddokumenter
1823 1919 Fogedprotokol
1914 1924 Fremmedprotokol for Nysted Købstad og Nysted Birk
1889 1902 Handelsregister for Nysted birk
1836 1886 Journal
1824 1888 Journalsager
1728 1917 Justitsprotokol
1791 1837 Justitssager (Christiansholms Birketing)
1914 1924 Kontrolliste for Nysted Købstad og Nysted Birk
1895 1897 Konverteringsprotokol: Pant
1828 1885 Kopibog
1896 1914 Landbetjentens tjenestebog
1861 1908 Lægds- og søruller
1864 1922 Matrikelsregister til Realregister: 1. række
1865 1868 Navneregister til Udskrift af Musse Herreds skøde- og panteprotokol
1801 1927 Navneregister: Løsørepant mv
1850 1919 Notarialprotokol
1859 1869 Overformynderiprotokol
1851 1888 Overformynderiregnskaber
1851 1851 Overleveringsfortegnelse vedrørende Christiansholms Birk
1861 1875 Papirer fra sognefogden i Kjettinge
1813 1919 Politidokumenter
1806 1919 Politiprotokol
1895 1919 Protokol over udstedte næringsbeviser
1855 1923 Realregister: 1. række: Hovedregister
1863 1923 Realregister: 1. række: Supplement: 1. sæt
1910 1923 Realregister: 1. række: Supplement: 2. sæt
1890 1956 Realregister: 2. række: Bregninge
1890 1956 Realregister: 2. række: Døllefjelde
1890 1956 Realregister: 2. række: Godsted
1890 1957 Realregister: 2. række: Herritslev
1890 1951 Realregister: 2. række: Kettinge
1726 1958 Realregister: 2. række: Kirker, Jordløse Huse, Supplement
1890 1956 Realregister: 2. række: Musse
1890 1956 Realregister: 2. række: Nysted Landsogn
1890 1954 Realregister: 2. række: Vester-Ulslev
1890 1954 Realregister: 2. række: Øster-Ulslev
1863 1923 Realregister: Parcel-Register
1914 1924 Register til kontrolliste for Nysted Købstad og Nysted Birk
1725 1921 Register til skifteprotokol
1825 1857 Register til skifteprotokol
1851 1919 Registreringsprotokol
1851 1919 Skiftedokumenter
1825 1857 Skifteprotokol
1725 1921 Skifteprotokol
1800 1927 Skøde- og panteprotokol
1828 1867 Sporteljournal
1795 1836 Strafferegister
1872 1888 Taksationsforretninger
1884 1921 Tyendeprotokol for Godsted Sogn
1827 1856 Udskrift af Fuglse Herreds skøde- og panteprotokol
1727 1868 Udskrift af Musse Herreds skøde- og panteprotokol
1897 1919 Udstykningsskrivelser
1915 1921 Værge- og kuratorbeskikkelser