Arkivskaber eller arkivserie: vis infotekst
Arkivskaber: vis infotekst
Arkivserie: vis infotekst
Periode: - vis infotekst
Søg i Daisy
Der blev fundet 41 poster.
Side 1 af 1.


Fra vis infotekst Til Arkivskaber vis infotekst Arkivserie vis infotekst
1687 1687 Rentekammeret Christian 5.s matrikel. "Danske Matricul Regning"
1691 1691 Rentekammeret Christian 5.s matrikel. "Sandflugtens Commission 1691"
1660 1800 Rentekammeret Christian 5.s matrikel. "Sjællands Stifts Tiendebog og Hovedgaarde" (nr. 1864 A)
1682 1691 Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Diverse dokumenter vedr. den nye matrikel
1682 1684 Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Diverse landmålingssager til den ny matrikel
1682 1682 Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Diverse opmålingsforretninger i koncept eller kopi
1653 1791 Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Diverse sager og protokoller fra landmålingsarkivet
1682 1690 Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Dokumenter vedr. differencer og afkortninger i den gamle matrikel for Ålborghus, Åstrup, Børglum og Sejlstrup amter
1685 1690 Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Dokumenter vedr. differencer pg afkortninger i den gamle matrikel for Hald og Skivehus amter
1686 1686 Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Ekstraktbog over de nye landmålingsmatrikler, begyndt 1686 1. april (nr. 1852 A) (m. reg.)
1690 1690 Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Etatsråd Rosencreutz' manuale over Danmarks matrikel 1690 (i to redaktioner fra 18. årh.)
1688 1691 Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Genpart af matr. 1688, Riberhus amt.
1687 1694 Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Hartkornsekstrakter efter ny matrikulering, med beregninger af det kontribuerende hartkorn, I-III
1695 1695 Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Hartkornsspecifikationer over Frederiksborg amt og Jægerpris gods (nr. 1794 A).
1660 1787 Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Kapitelstakster, renteritakster m.m. for Fyn, Lolland og Falster (nr. 1860)
1682 1687 Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Konceptmodelbøger m. hartkornsudregning efter ny matrikulering
1682 1682 Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Landmålingsekstrakter efter bonitering for diverse sjællandske sogne
1681 1694 Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Landmålingsprotokoller
1687 1688 Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Lolland og Falster stifts tiendebog (nr. 1864 B)
1681 1683 Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Markbøger samt eng-, skov- og græsningstaksationer
1688 1691 Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Matrikelbøger
1688 1688 Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Matrikelsekstrakter efter gammel og ny matrikulering for Jylland
1685 1686 Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Matrikelsekstrakter efter gammel og ny matrikulering for Sjælland, Samsø, Møn, Falster og Lolland
1685 1688 Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Matrikelsekstrakter og korrekturmatrikler
1682 1688 Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Modelbøger
1684 1765 Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Møllebog
1687 1690 Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Protokol over ordrer og resolutioner fra Rentekammeret ang. den nye landmålingsmatrikel (nr. 1850)
1686 1686 Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Reducerede hartkornsekstrakter
1686 1686 Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Relation over Ålholm og Maribo klosters amters ny landmålingsmatrikels klagemål og den derefter reducerede taksering (Nr. 1849)
1685 1687 Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Rentekammerets decisioner på antegnelser eller relationer om besværinger over den ny landmålingsmatrikel (nr. 1838-45)
1686 1686 Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Takseringsforretninger over jordens bonitet i nogle fynske sogne (Nr. 1846-47)
1688 1691 Rentekammeret Stedregister til Christian 5.s matrikel. Matrikelbøger
1702 1702 Rentekammeret Danske Afdeling, Landmålingsarkivet Christian 5.s matrikel. "Genpart af det udi Land-Maalings Archivet forefundne, men formedelst Ælde ubrugelige Registratur" (nr. 1863 A)
1660 1800 Rentekammeret Danske Afdeling, Landmålingsarkivet Christian 5.s matrikel. "Sjællands Stifts Tiendebog og Hovedgaarde" (nr. 1864 A)
1653 1791 Rentekammeret Danske Afdeling, Landmålingsarkivet Christian 5.s matrikel. Diverse sager og protokoller fra landmålingsarkivet
1687 1694 Rentekammeret Danske Afdeling, Landmålingsarkivet Christian 5.s matrikel. Hartkornsekstrakter efter ny matrikulering, med beregninger af det kontribuerende hartkorn, I-III
1660 1787 Rentekammeret Danske Afdeling, Landmålingsarkivet Christian 5.s matrikel. Kapitelstakster, renteritakster m.m. for Fyn, Lolland og Falster (nr. 1860)
1681 1694 Rentekammeret Danske Afdeling, Landmålingsarkivet Christian 5.s matrikel. Landmålingsprotokoller
1684 1765 Rentekammeret Danske Afdeling, Landmålingsarkivet Christian 5.s matrikel. Møllebog
1697 1698 Rentekammeret Danske Afdeling, Landmålingsarkivet Christian 5.s matrikel. Opmålingsforretninger og hartkornsberegninger vedr. de af kommissionen af 1697 2. og 6. feb. ang. Møns og Bogøs opkomst foretagne udstykninger og omlægninger (nr. 1851).
1702 1702 Rentekammeret Danske Afdeling, Landmålingsarkivet Christian 5.s matrikel. Registratur over landmålingsforretningerne (nr. 1853)