Arkivskaber eller arkivserie: vis infotekst
Arkivskaber: vis infotekst
Arkivserie: vis infotekst
Periode: - vis infotekst
Søg i Daisy
Der blev fundet 73 poster.
Side 1 af 1.


Fra vis infotekst Til Arkivskaber vis infotekst Arkivserie vis infotekst
1871 1900 Nakskov Byfoged Koncepter til politikasseregnskaber
1844 1854 Nakskov Byfoged Kopibog for politikammeret
1807 1919 Nakskov Byfoged Politidokumenter
1734 1919 Nakskov Byfoged Politiprotokol
1918 1925 Nakskov Byfoged Statspolitiets kontrolliste over udlændinge i Nakskov Købstad
1841 1870 Nakskov Byfoged Sættedommerprotokol i politisager m. bilag
1922 1981 Nakskov Politi Anholdelsesprotokol for Kriminalpolitiet
1959 1986 Nakskov Politi Anholdelsesprotokol, Ordenspolitiet
1919 1972 Nakskov Politi Arkivregistratur, Anklagemyndighed og politi på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 1919-1972. Embedsetater udgivet af Landsarkivet for Sjælland m.m.
1992 1993 Nakskov Politi Dagbog (journal) for politibetjenten i Rødbyhavn
1937 1938 Nakskov Politi Diverse vedr. Enhedspolitiet
1994 1998 Nakskov Politi Døgnrapporter, Kriminalpolitiet
1919 1950 Nakskov Politi Journal for politisager
1979 1998 Nakskov Politi Kriminalpolitiets journalkort
1979 1998 Nakskov Politi Kriminalpolitiets journalsager (henlagte sager)
1986 1998 Nakskov Politi Kriminalpolitiets kartotek over afsonere
1941 1998 Nakskov Politi Kriminalpolitiets kartotek over sigtede og anmeldere
1996 1998 Nakskov Politi Kriminalpolitiets saglistesager (sluttede sager), henlagt efter afslutningsdato
1984 1995 Nakskov Politi Kriminalpolitiets saglistesager (sluttede sager), henlagt efter S-nr.
1998 2000 Nakskov Politi Ordens- og Kriminalpolitiets journalsager
1980 1998 Nakskov Politi Ordenspolitiets journalkort
1978 1998 Nakskov Politi Ordenspolitiets journalsager (henlagte sager)
1990 2002 Nakskov Politi Politi- og toldgruppens berosager om narkotika m.m.
1919 1964 Nakskov Politi Politiprotokol
1920 1952 Nakskov Politi Politisagsliste
1921 1922 Nakskov Politi Rapportjournal, Statspolitiet
1959 1986 Nakskov Politi Register til anholdelsesprotokol, Ordenspolitiet
1945 1950 Nakskov Politi Sager vedr. politiske forhold
1919 1933 Nakskov Politi Sagliste for politisager
1976 1977 Nakskov Politi Sluttede politimestersager
1919 1959 Nakskov Politi Stats- og kriminalpolitiets efterforskningssager
1948 1959 Nakskov Politi Stats- og kriminalpolitiets efterforskningssager- Brandsager
1914 1925 Nakskov Politi Statspolitiets kontrolliste over udlændinge i Lollands Nørre Herred
1914 1925 Nakskov Politi Statspolitiets kontrolliste over udlændinge i Lollands Sønder Herred
1918 1925 Nakskov Politi Statspolitiets kontrolliste over udlændinge i Nakskov Købstad
1920 1922 Nakskov Politi Statspolitiets politijournal 2
1922 1955 Nakskov Politi Tjenesteliste for Statspolitiet
1922 1981 Politimesteren i Politikreds nr. 22: Nakskov Købstad og Lollands Nørre samt Sønder Herreder Anholdelsesprotokol for Kriminalpolitiet
1959 1986 Politimesteren i Politikreds nr. 22: Nakskov Købstad og Lollands Nørre samt Sønder Herreder Anholdelsesprotokol, Ordenspolitiet
1919 1972 Politimesteren i Politikreds nr. 22: Nakskov Købstad og Lollands Nørre samt Sønder Herreder Arkivregistratur, Anklagemyndighed og politi på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 1919-1972. Embedsetater udgivet af Landsarkivet for Sjælland m.m.
1992 1993 Politimesteren i Politikreds nr. 22: Nakskov Købstad og Lollands Nørre samt Sønder Herreder Dagbog (journal) for politibetjenten i Rødbyhavn
1937 1938 Politimesteren i Politikreds nr. 22: Nakskov Købstad og Lollands Nørre samt Sønder Herreder Diverse vedr. Enhedspolitiet
1994 1998 Politimesteren i Politikreds nr. 22: Nakskov Købstad og Lollands Nørre samt Sønder Herreder Døgnrapporter, Kriminalpolitiet
1919 1950 Politimesteren i Politikreds nr. 22: Nakskov Købstad og Lollands Nørre samt Sønder Herreder Journal for politisager
1979 1998 Politimesteren i Politikreds nr. 22: Nakskov Købstad og Lollands Nørre samt Sønder Herreder Kriminalpolitiets journalkort
1979 1998 Politimesteren i Politikreds nr. 22: Nakskov Købstad og Lollands Nørre samt Sønder Herreder Kriminalpolitiets journalsager (henlagte sager)
1986 1998 Politimesteren i Politikreds nr. 22: Nakskov Købstad og Lollands Nørre samt Sønder Herreder Kriminalpolitiets kartotek over afsonere
1941 1998 Politimesteren i Politikreds nr. 22: Nakskov Købstad og Lollands Nørre samt Sønder Herreder Kriminalpolitiets kartotek over sigtede og anmeldere
1996 1998 Politimesteren i Politikreds nr. 22: Nakskov Købstad og Lollands Nørre samt Sønder Herreder Kriminalpolitiets saglistesager (sluttede sager), henlagt efter afslutningsdato
1984 1995 Politimesteren i Politikreds nr. 22: Nakskov Købstad og Lollands Nørre samt Sønder Herreder Kriminalpolitiets saglistesager (sluttede sager), henlagt efter S-nr.
1998 2000 Politimesteren i Politikreds nr. 22: Nakskov Købstad og Lollands Nørre samt Sønder Herreder Ordens- og Kriminalpolitiets journalsager
1980 1998 Politimesteren i Politikreds nr. 22: Nakskov Købstad og Lollands Nørre samt Sønder Herreder Ordenspolitiets journalkort
1978 1998 Politimesteren i Politikreds nr. 22: Nakskov Købstad og Lollands Nørre samt Sønder Herreder Ordenspolitiets journalsager (henlagte sager)
1990 2002 Politimesteren i Politikreds nr. 22: Nakskov Købstad og Lollands Nørre samt Sønder Herreder Politi- og toldgruppens berosager om narkotika m.m.
1919 1964 Politimesteren i Politikreds nr. 22: Nakskov Købstad og Lollands Nørre samt Sønder Herreder Politiprotokol
1920 1952 Politimesteren i Politikreds nr. 22: Nakskov Købstad og Lollands Nørre samt Sønder Herreder Politisagsliste
1921 1922 Politimesteren i Politikreds nr. 22: Nakskov Købstad og Lollands Nørre samt Sønder Herreder Rapportjournal, Statspolitiet
1959 1986 Politimesteren i Politikreds nr. 22: Nakskov Købstad og Lollands Nørre samt Sønder Herreder Register til anholdelsesprotokol, Ordenspolitiet
1945 1950 Politimesteren i Politikreds nr. 22: Nakskov Købstad og Lollands Nørre samt Sønder Herreder Sager vedr. politiske forhold
1919 1933 Politimesteren i Politikreds nr. 22: Nakskov Købstad og Lollands Nørre samt Sønder Herreder Sagliste for politisager
1976 1977 Politimesteren i Politikreds nr. 22: Nakskov Købstad og Lollands Nørre samt Sønder Herreder Sluttede politimestersager
1919 1959 Politimesteren i Politikreds nr. 22: Nakskov Købstad og Lollands Nørre samt Sønder Herreder Stats- og kriminalpolitiets efterforskningssager
1948 1959 Politimesteren i Politikreds nr. 22: Nakskov Købstad og Lollands Nørre samt Sønder Herreder Stats- og kriminalpolitiets efterforskningssager- Brandsager
1914 1925 Politimesteren i Politikreds nr. 22: Nakskov Købstad og Lollands Nørre samt Sønder Herreder Statspolitiets kontrolliste over udlændinge i Lollands Nørre Herred
1914 1925 Politimesteren i Politikreds nr. 22: Nakskov Købstad og Lollands Nørre samt Sønder Herreder Statspolitiets kontrolliste over udlændinge i Lollands Sønder Herred
1918 1925 Politimesteren i Politikreds nr. 22: Nakskov Købstad og Lollands Nørre samt Sønder Herreder Statspolitiets kontrolliste over udlændinge i Nakskov Købstad
1920 1922 Politimesteren i Politikreds nr. 22: Nakskov Købstad og Lollands Nørre samt Sønder Herreder Statspolitiets politijournal 2
1922 1955 Politimesteren i Politikreds nr. 22: Nakskov Købstad og Lollands Nørre samt Sønder Herreder Tjenesteliste for Statspolitiet
1980 1994 Retten i Nakskov, Nakskov Kriminalret Navneregister til Sagliste, politisager
1992 2006 Retten i Nakskov, Nakskov Kriminalret Politisager (udeblivelsesdomme i straffesager)
1969 1980 Retten i Nakskov, Nakskov Kriminalret Retsbog for politistraffesager
1994 1998 Retten i Nakskov, Nakskov Kriminalret Sagliste for politisager (med register)
1969 1994 Retten i Nakskov, Nakskov Kriminalret Sagliste over politisager