Arkivskaber eller arkivserie: vis infotekst
Arkivskaber: vis infotekst
Arkivserie: vis infotekst
Periode: - vis infotekst
Søg i Daisy
Der blev fundet 373 poster.
Side 1 af 1.


Fra vis infotekst Til Arkivskaber vis infotekst Arkivserie vis infotekst
1878 1888 Danske Statsbaner Stambog for stationspersonalet, Jylland og Fyn
1990 2001 Danske Statsbaner Administrationsafd., Personaletjenesten CD ikon Journalsystem for Direktion + Koncern, personale
1908 1989 Danske Statsbaner Administrationsafd., Personaletjenesten Personaleliste
1943 2015 Danske Statsbaner Administrationsafd., Personaletjenesten Personalesager, almindeligt personale fratrådt senest 2015
1947 2015 Danske Statsbaner Administrationsafd., Personaletjenesten Personalesager, chefer fratrådt senest 2015
1867 1867 Danske Statsbaner i Jylland-Fyn Personaleregister
1878 1888 Danske Statsbaner i Jylland-Fyn Stambog for stationspersonalet, Jylland og Fyn
1878 2002 Danske Statsbaner, Administrationsafdelingen Personaleakter afsluttet 1947-
1908 1989 Danske Statsbaner, Administrationsafdelingen Personaleliste
1914 1982 Danske Statsbaner, Administrerende direktør Forhandlingsprotokol personaleorganisationer
1911 1987 Danske Statsbaner, Baneafdelingen Personalebog
1900 1950 Danske Statsbaner, Baneafdelingen, Indenrigsministeriets tekniske kontrollør ved de Jysk-Fynske Jernbaner Personaleoversigter
1900 1950 Danske Statsbaner, Baneafdelingen, Overingeniøren for nyanlæggene Personaleoversigter
1900 1950 Danske Statsbaner, Baneafdelingen, Overingeniøren for Nye Anlæg ved de Jysk-Fynske Statsbaner Personaleoversigter
1900 1950 Danske Statsbaner, Baneafdelingen, Overingeniøren for Nye Statsbaneanlæg Personaleoversigter
1900 1950 Danske Statsbaner, Baneafdelingen, Overingeniøren for Statsbaneanlæggene Personaleoversigter
1900 1950 Danske Statsbaner, Baneafdelingen, Overingeniørkontoret for Nye Statsbaneanlæg Personaleoversigter
1911 1987 Danske Statsbaner, Baneforvaltningen: Det Jysk-Fynske Distrikt Personalebog
1914 1982 Danske Statsbaner, Direktionen Forhandlingsprotokol personaleorganisationer
1878 2002 Danske Statsbaner, Drifts- og Administrationsafdelingen Personaleakter afsluttet 1947-
1908 1989 Danske Statsbaner, Drifts- og Administrationsafdelingen Personaleliste
1878 2002 Danske Statsbaner, Driftsafdelingen Personaleakter afsluttet 1947-
1908 1989 Danske Statsbaner, Driftsafdelingen Personaleliste
1911 1987 Danske Statsbaner, DSB Bane Personalebog
1993 1998 Danske Statsbaner, DSB Bane Administration Personaleakter
1990 2001 Danske Statsbaner, DSB Direktionssekretariatet CD ikon Journalsystem for Direktion + Koncern, personale
1990 2001 Danske Statsbaner, DSB Direktionssekretariatet CD ikon Journalsystem for Direktion + Koncern, personale
1990 2001 Danske Statsbaner, DSB Koncernsekretariatet CD ikon Journalsystem for Direktion + Koncern, personale
1892 1916 Danske Statsbaner, DSB Materiel Anciennitetsfortegnelser for lokomotivpersonalet
1898 1900 Danske Statsbaner, DSB Materiel Fortegnelse over lokomotivpersonale på Sjælland og Falster
1924 1963 Danske Statsbaner, DSB Materiel Korrespondancesager, personale
1894 1904 Danske Statsbaner, DSB Materiel Personalebog
1893 1955 Danske Statsbaner, DSB Materiel Personalebog for kontorpersonale
1888 1893 Danske Statsbaner, DSB Materiel Personalebog for stationspersonale, II A
1874 1898 Danske Statsbaner, DSB Materiel Personalebog for ugelønnede
1893 1904 Danske Statsbaner, DSB Materiel Personalebøger for depotarbejdere
1893 1903 Danske Statsbaner, DSB Materiel Personalebøger for fyrbødere
1893 1910 Danske Statsbaner, DSB Materiel Personalebøger for lokomotivførere
1865 1904 Danske Statsbaner, DSB Materiel Personalefortegnelse for depotarbejdere
1888 1893 Danske Statsbaner, DSB Materiel Personalefortegnelse for kedelpassere og ekstraassistenter, II C
1882 1904 Danske Statsbaner, DSB Materiel Personalefortegnelser for 2. Maskinsektion
1888 1893 Danske Statsbaner, DSB Materiel Personalefortegnelser for lokomotivførere og fyrbødere II B
1990 2001 Danske Statsbaner, DSB Stab CD ikon Journalsystem for Direktion + Koncern, personale
1911 1987 Danske Statsbaner, DSB Teknik og Infrastruktur Personalebog
1911 1987 Danske Statsbaner, DSB Teknisk Afdeling Personalebog
1914 1982 Danske Statsbaner, Generaldirektøren Forhandlingsprotokol personaleorganisationer
1914 1982 Danske Statsbaner, Generaldirektøren Forhandlingsprotokol personaleorganisationer
1990 2001 Danske Statsbaner, Generaldirektørens sekretariat CD ikon Journalsystem for Direktion + Koncern, personale
1913 1927 Danske Statsbaner, Generalsekretariatet Andragende og henvendelser fra faglige organisationer blandt personalet ved Statsbanerne
1890 1930 Danske Statsbaner, Generalsekretariatet Diverse personaleregistre
1911 1990 Danske Statsbaner, Generalsekretariatet DSB, Personaleafdelingen: Afleveringsfortegnelse til journalsager 1911-1950
1950 1995 Danske Statsbaner, Generalsekretariatet DSB, Personaleafdelingen: Afleveringsfortegnelse til pensionsberegningssager 1950-1964
1931 1986 Danske Statsbaner, Generalsekretariatet DSB, Personaleafdelingen: Afleveringsfortegnelse, Personaleakter, afskedigede eller døde 1931-1959
1951 1988 Danske Statsbaner, Generalsekretariatet DSB, Personaleafdelingen: Journalsager 1951-1957
1957 2003 Danske Statsbaner, Generalsekretariatet DSB, Personaleafdelingen: Journalsager 1957-1993
1880 1963 Danske Statsbaner, Generalsekretariatet Folioregistratur 257: DSB's personaleakter. Tidligere benævnt "Foreløbige arkivregistraturer serie 4, nr. 6".
1885 1931 Danske Statsbaner, Generalsekretariatet Journal for personalesager
1894 1896 Danske Statsbaner, Generalsekretariatet Kopibog for opgørelse af personalet
1962 1962 Danske Statsbaner, Generalsekretariatet Navnekartotek (forlæg for trykt registratur) over personaleakter - 1932
1955 1956 Danske Statsbaner, Generalsekretariatet Personaleakten, pension Hamborg-Altona
1882 1947 Danske Statsbaner, Generalsekretariatet Personaleakter
1878 2002 Danske Statsbaner, Generalsekretariatet Personaleakter afsluttet 1947-
1880 1932 Danske Statsbaner, Generalsekretariatet Personaleakter, afskedigede eller døde
1931 1959 Danske Statsbaner, Generalsekretariatet Personaleakter, afskedigede eller døde
1893 1893 Danske Statsbaner, Generalsekretariatet Personalebog for Sjælland-Falster
1884 1966 Danske Statsbaner, Generalsekretariatet Personaleekspedition
1908 1989 Danske Statsbaner, Generalsekretariatet Personaleliste
1900 1950 Danske Statsbaner, Generalsekretariatet Personaleoversigter
1900 1900 Danske Statsbaner, Generalsekretariatet Personaleregister for baneafdelingen
1943 2015 Danske Statsbaner, Generalsekretariatet Personalesager, almindeligt personale fratrådt senest 2015
1947 2015 Danske Statsbaner, Generalsekretariatet Personalesager, chefer fratrådt senest 2015
1945 1957 Danske Statsbaner, Generalsekretariatet Protokol over ledige pladser lokomotiv og motorpersonale
1884 1966 Danske Statsbaner, Generalsekretariatet Protokol over personale til ordre
1876 1887 Danske Statsbaner, Generalsekretariatet Register over personale ved Nord-Vestbanen
1844 1922 Danske Statsbaner, Generalsekretariatet Statsbanedriften alfabetisk register over personalet
1913 1927 Danske Statsbaner, I. Afdeling Andragende og henvendelser fra faglige organisationer blandt personalet ved Statsbanerne
1890 1930 Danske Statsbaner, I. Afdeling Diverse personaleregistre
1911 1990 Danske Statsbaner, I. Afdeling DSB, Personaleafdelingen: Afleveringsfortegnelse til journalsager 1911-1950
1950 1995 Danske Statsbaner, I. Afdeling DSB, Personaleafdelingen: Afleveringsfortegnelse til pensionsberegningssager 1950-1964
1931 1986 Danske Statsbaner, I. Afdeling DSB, Personaleafdelingen: Afleveringsfortegnelse, Personaleakter, afskedigede eller døde 1931-1959
1951 1988 Danske Statsbaner, I. Afdeling DSB, Personaleafdelingen: Journalsager 1951-1957
1957 2003 Danske Statsbaner, I. Afdeling DSB, Personaleafdelingen: Journalsager 1957-1993
1880 1963 Danske Statsbaner, I. Afdeling Folioregistratur 257: DSB's personaleakter. Tidligere benævnt "Foreløbige arkivregistraturer serie 4, nr. 6".
1885 1931 Danske Statsbaner, I. Afdeling Journal for personalesager
1894 1896 Danske Statsbaner, I. Afdeling Kopibog for opgørelse af personalet
1962 1962 Danske Statsbaner, I. Afdeling Navnekartotek (forlæg for trykt registratur) over personaleakter - 1932
1955 1956 Danske Statsbaner, I. Afdeling Personaleakten, pension Hamborg-Altona
1882 1947 Danske Statsbaner, I. Afdeling Personaleakter
1878 2002 Danske Statsbaner, I. Afdeling Personaleakter afsluttet 1947-
1880 1932 Danske Statsbaner, I. Afdeling Personaleakter, afskedigede eller døde
1931 1959 Danske Statsbaner, I. Afdeling Personaleakter, afskedigede eller døde
1893 1893 Danske Statsbaner, I. Afdeling Personalebog for Sjælland-Falster
1884 1966 Danske Statsbaner, I. Afdeling Personaleekspedition
1908 1989 Danske Statsbaner, I. Afdeling Personaleliste
1900 1950 Danske Statsbaner, I. Afdeling Personaleoversigter
1900 1900 Danske Statsbaner, I. Afdeling Personaleregister for baneafdelingen
1943 2015 Danske Statsbaner, I. Afdeling Personalesager, almindeligt personale fratrådt senest 2015
1947 2015 Danske Statsbaner, I. Afdeling Personalesager, chefer fratrådt senest 2015
1945 1957 Danske Statsbaner, I. Afdeling Protokol over ledige pladser lokomotiv og motorpersonale
1884 1966 Danske Statsbaner, I. Afdeling Protokol over personale til ordre
1876 1887 Danske Statsbaner, I. Afdeling Register over personale ved Nord-Vestbanen
1844 1922 Danske Statsbaner, I. Afdeling Statsbanedriften alfabetisk register over personalet
1990 2001 Danske Statsbaner, Koncernledelse CD ikon Journalsystem for Direktion + Koncern, personale
1990 2001 Danske Statsbaner, Koncernledelsen CD ikon Journalsystem for Direktion + Koncern, personale
1990 2001 Danske Statsbaner, Koncernpersonale CD ikon Journalsystem for Direktion + Koncern, personale
1943 2015 Danske Statsbaner, Koncernpersonale Personalesager, almindeligt personale fratrådt senest 2015
1947 2015 Danske Statsbaner, Koncernpersonale Personalesager, chefer fratrådt senest 2015
1892 1916 Danske Statsbaner, Maskinafdelingen Anciennitetsfortegnelser for lokomotivpersonalet
1898 1900 Danske Statsbaner, Maskinafdelingen Fortegnelse over lokomotivpersonale på Sjælland og Falster
1924 1963 Danske Statsbaner, Maskinafdelingen Korrespondancesager, personale
1894 1904 Danske Statsbaner, Maskinafdelingen Personalebog
1893 1955 Danske Statsbaner, Maskinafdelingen Personalebog for kontorpersonale
1888 1893 Danske Statsbaner, Maskinafdelingen Personalebog for stationspersonale, II A
1874 1898 Danske Statsbaner, Maskinafdelingen Personalebog for ugelønnede
1874 1898 Danske Statsbaner, Maskinafdelingen Personalebog for ugelønnede
1893 1904 Danske Statsbaner, Maskinafdelingen Personalebøger for depotarbejdere
1893 1903 Danske Statsbaner, Maskinafdelingen Personalebøger for fyrbødere
1893 1910 Danske Statsbaner, Maskinafdelingen Personalebøger for lokomotivførere
1878 1893 Danske Statsbaner, Maskinafdelingen Personalebøger for lokomotivførere og fyrbødere
1868 1888 Danske Statsbaner, Maskinafdelingen Personalefortegnelse
1865 1904 Danske Statsbaner, Maskinafdelingen Personalefortegnelse for depotarbejdere
1865 1904 Danske Statsbaner, Maskinafdelingen Personalefortegnelse for depotarbejdere
1888 1893 Danske Statsbaner, Maskinafdelingen Personalefortegnelse for kedelpassere og ekstraassistenter, II C
1882 1904 Danske Statsbaner, Maskinafdelingen Personalefortegnelser for 2. Maskinsektion
1888 1893 Danske Statsbaner, Maskinafdelingen Personalefortegnelser for lokomotivførere og fyrbødere II B
1882 1904 Danske Statsbaner, Maskinafdelingen, Maskininspektøren for 2. maskininspektion (Struer) Personalefortegnelser for 2. Maskinsektion
1874 1898 Danske Statsbaner, Maskinforvaltningen for det Jysk-Fynske Distrikt Personalebog for ugelønnede
1878 1893 Danske Statsbaner, Maskinforvaltningen for det Jysk-Fynske Distrikt Personalebøger for lokomotivførere og fyrbødere
1868 1888 Danske Statsbaner, Maskinforvaltningen for det Jysk-Fynske Distrikt Personalefortegnelse
1865 1904 Danske Statsbaner, Maskinforvaltningen for det Jysk-Fynske Distrikt Personalefortegnelse for depotarbejdere
1892 1916 Danske Statsbaner, Maskinforvaltningen for Det Sjællandske Distrikt Anciennitetsfortegnelser for lokomotivpersonalet
1898 1900 Danske Statsbaner, Maskinforvaltningen for Det Sjællandske Distrikt Fortegnelse over lokomotivpersonale på Sjælland og Falster
1924 1963 Danske Statsbaner, Maskinforvaltningen for Det Sjællandske Distrikt Korrespondancesager, personale
1894 1904 Danske Statsbaner, Maskinforvaltningen for Det Sjællandske Distrikt Personalebog
1893 1955 Danske Statsbaner, Maskinforvaltningen for Det Sjællandske Distrikt Personalebog for kontorpersonale
1888 1893 Danske Statsbaner, Maskinforvaltningen for Det Sjællandske Distrikt Personalebog for stationspersonale, II A
1874 1898 Danske Statsbaner, Maskinforvaltningen for Det Sjællandske Distrikt Personalebog for ugelønnede
1893 1904 Danske Statsbaner, Maskinforvaltningen for Det Sjællandske Distrikt Personalebøger for depotarbejdere
1893 1903 Danske Statsbaner, Maskinforvaltningen for Det Sjællandske Distrikt Personalebøger for fyrbødere
1893 1910 Danske Statsbaner, Maskinforvaltningen for Det Sjællandske Distrikt Personalebøger for lokomotivførere
1865 1904 Danske Statsbaner, Maskinforvaltningen for Det Sjællandske Distrikt Personalefortegnelse for depotarbejdere
1888 1893 Danske Statsbaner, Maskinforvaltningen for Det Sjællandske Distrikt Personalefortegnelse for kedelpassere og ekstraassistenter, II C
1882 1904 Danske Statsbaner, Maskinforvaltningen for Det Sjællandske Distrikt Personalefortegnelser for 2. Maskinsektion
1888 1893 Danske Statsbaner, Maskinforvaltningen for Det Sjællandske Distrikt Personalefortegnelser for lokomotivførere og fyrbødere II B
1892 1916 Danske Statsbaner, Materieltjenesten Anciennitetsfortegnelser for lokomotivpersonalet
1898 1900 Danske Statsbaner, Materieltjenesten Fortegnelse over lokomotivpersonale på Sjælland og Falster
1924 1963 Danske Statsbaner, Materieltjenesten Korrespondancesager, personale
1894 1904 Danske Statsbaner, Materieltjenesten Personalebog
1893 1955 Danske Statsbaner, Materieltjenesten Personalebog for kontorpersonale
1888 1893 Danske Statsbaner, Materieltjenesten Personalebog for stationspersonale, II A
1874 1898 Danske Statsbaner, Materieltjenesten Personalebog for ugelønnede
1893 1904 Danske Statsbaner, Materieltjenesten Personalebøger for depotarbejdere
1893 1903 Danske Statsbaner, Materieltjenesten Personalebøger for fyrbødere
1893 1910 Danske Statsbaner, Materieltjenesten Personalebøger for lokomotivførere
1865 1904 Danske Statsbaner, Materieltjenesten Personalefortegnelse for depotarbejdere
1888 1893 Danske Statsbaner, Materieltjenesten Personalefortegnelse for kedelpassere og ekstraassistenter, II C
1882 1904 Danske Statsbaner, Materieltjenesten Personalefortegnelser for 2. Maskinsektion
1888 1893 Danske Statsbaner, Materieltjenesten Personalefortegnelser for lokomotivførere og fyrbødere II B
1913 1927 Danske Statsbaner, Personale- og organisationsafdelingen Andragende og henvendelser fra faglige organisationer blandt personalet ved Statsbanerne
1890 1930 Danske Statsbaner, Personale- og organisationsafdelingen Diverse personaleregistre
1911 1990 Danske Statsbaner, Personale- og organisationsafdelingen DSB, Personaleafdelingen: Afleveringsfortegnelse til journalsager 1911-1950
1950 1995 Danske Statsbaner, Personale- og organisationsafdelingen DSB, Personaleafdelingen: Afleveringsfortegnelse til pensionsberegningssager 1950-1964
1931 1986 Danske Statsbaner, Personale- og organisationsafdelingen DSB, Personaleafdelingen: Afleveringsfortegnelse, Personaleakter, afskedigede eller døde 1931-1959
1951 1988 Danske Statsbaner, Personale- og organisationsafdelingen DSB, Personaleafdelingen: Journalsager 1951-1957
1957 2003 Danske Statsbaner, Personale- og organisationsafdelingen DSB, Personaleafdelingen: Journalsager 1957-1993
1880 1963 Danske Statsbaner, Personale- og organisationsafdelingen Folioregistratur 257: DSB's personaleakter. Tidligere benævnt "Foreløbige arkivregistraturer serie 4, nr. 6".
1885 1931 Danske Statsbaner, Personale- og organisationsafdelingen Journal for personalesager
1894 1896 Danske Statsbaner, Personale- og organisationsafdelingen Kopibog for opgørelse af personalet
1962 1962 Danske Statsbaner, Personale- og organisationsafdelingen Navnekartotek (forlæg for trykt registratur) over personaleakter - 1932
1955 1956 Danske Statsbaner, Personale- og organisationsafdelingen Personaleakten, pension Hamborg-Altona
1882 1947 Danske Statsbaner, Personale- og organisationsafdelingen Personaleakter
1878 2002 Danske Statsbaner, Personale- og organisationsafdelingen Personaleakter afsluttet 1947-
1880 1932 Danske Statsbaner, Personale- og organisationsafdelingen Personaleakter, afskedigede eller døde
1931 1959 Danske Statsbaner, Personale- og organisationsafdelingen Personaleakter, afskedigede eller døde
1893 1893 Danske Statsbaner, Personale- og organisationsafdelingen Personalebog for Sjælland-Falster
1884 1966 Danske Statsbaner, Personale- og organisationsafdelingen Personaleekspedition
1908 1989 Danske Statsbaner, Personale- og organisationsafdelingen Personaleliste
1900 1950 Danske Statsbaner, Personale- og organisationsafdelingen Personaleoversigter
1900 1900 Danske Statsbaner, Personale- og organisationsafdelingen Personaleregister for baneafdelingen
1943 2015 Danske Statsbaner, Personale- og organisationsafdelingen Personalesager, almindeligt personale fratrådt senest 2015
1947 2015 Danske Statsbaner, Personale- og organisationsafdelingen Personalesager, chefer fratrådt senest 2015
1945 1957 Danske Statsbaner, Personale- og organisationsafdelingen Protokol over ledige pladser lokomotiv og motorpersonale
1884 1966 Danske Statsbaner, Personale- og organisationsafdelingen Protokol over personale til ordre
1876 1887 Danske Statsbaner, Personale- og organisationsafdelingen Register over personale ved Nord-Vestbanen
1844 1922 Danske Statsbaner, Personale- og organisationsafdelingen Statsbanedriften alfabetisk register over personalet
1913 1927 Danske Statsbaner, Personale- og regnskabsafdelingen Andragende og henvendelser fra faglige organisationer blandt personalet ved Statsbanerne
1890 1930 Danske Statsbaner, Personale- og regnskabsafdelingen Diverse personaleregistre
1911 1990 Danske Statsbaner, Personale- og regnskabsafdelingen DSB, Personaleafdelingen: Afleveringsfortegnelse til journalsager 1911-1950
1950 1995 Danske Statsbaner, Personale- og regnskabsafdelingen DSB, Personaleafdelingen: Afleveringsfortegnelse til pensionsberegningssager 1950-1964
1931 1986 Danske Statsbaner, Personale- og regnskabsafdelingen DSB, Personaleafdelingen: Afleveringsfortegnelse, Personaleakter, afskedigede eller døde 1931-1959
1951 1988 Danske Statsbaner, Personale- og regnskabsafdelingen DSB, Personaleafdelingen: Journalsager 1951-1957
1957 2003 Danske Statsbaner, Personale- og regnskabsafdelingen DSB, Personaleafdelingen: Journalsager 1957-1993
1880 1963 Danske Statsbaner, Personale- og regnskabsafdelingen Folioregistratur 257: DSB's personaleakter. Tidligere benævnt "Foreløbige arkivregistraturer serie 4, nr. 6".
1885 1931 Danske Statsbaner, Personale- og regnskabsafdelingen Journal for personalesager
1894 1896 Danske Statsbaner, Personale- og regnskabsafdelingen Kopibog for opgørelse af personalet
1962 1962 Danske Statsbaner, Personale- og regnskabsafdelingen Navnekartotek (forlæg for trykt registratur) over personaleakter - 1932
1955 1956 Danske Statsbaner, Personale- og regnskabsafdelingen Personaleakten, pension Hamborg-Altona
1882 1947 Danske Statsbaner, Personale- og regnskabsafdelingen Personaleakter
1878 2002 Danske Statsbaner, Personale- og regnskabsafdelingen Personaleakter afsluttet 1947-
1880 1932 Danske Statsbaner, Personale- og regnskabsafdelingen Personaleakter, afskedigede eller døde
1931 1959 Danske Statsbaner, Personale- og regnskabsafdelingen Personaleakter, afskedigede eller døde
1893 1893 Danske Statsbaner, Personale- og regnskabsafdelingen Personalebog for Sjælland-Falster
1884 1966 Danske Statsbaner, Personale- og regnskabsafdelingen Personaleekspedition
1908 1989 Danske Statsbaner, Personale- og regnskabsafdelingen Personaleliste
1900 1950 Danske Statsbaner, Personale- og regnskabsafdelingen Personaleoversigter
1900 1900 Danske Statsbaner, Personale- og regnskabsafdelingen Personaleregister for baneafdelingen
1943 2015 Danske Statsbaner, Personale- og regnskabsafdelingen Personalesager, almindeligt personale fratrådt senest 2015
1947 2015 Danske Statsbaner, Personale- og regnskabsafdelingen Personalesager, chefer fratrådt senest 2015
1945 1957 Danske Statsbaner, Personale- og regnskabsafdelingen Protokol over ledige pladser lokomotiv og motorpersonale
1884 1966 Danske Statsbaner, Personale- og regnskabsafdelingen Protokol over personale til ordre
1876 1887 Danske Statsbaner, Personale- og regnskabsafdelingen Register over personale ved Nord-Vestbanen
1844 1922 Danske Statsbaner, Personale- og regnskabsafdelingen Statsbanedriften alfabetisk register over personalet
1913 1927 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Andragende og henvendelser fra faglige organisationer blandt personalet ved Statsbanerne
1913 1927 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Andragende og henvendelser fra faglige organisationer blandt personalet ved Statsbanerne
1890 1930 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Diverse personaleregistre
1890 1930 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Diverse personaleregistre
1911 1990 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen DSB, Personaleafdelingen: Afleveringsfortegnelse til journalsager 1911-1950
1911 1990 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen DSB, Personaleafdelingen: Afleveringsfortegnelse til journalsager 1911-1950
1950 1995 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen DSB, Personaleafdelingen: Afleveringsfortegnelse til pensionsberegningssager 1950-1964
1950 1995 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen DSB, Personaleafdelingen: Afleveringsfortegnelse til pensionsberegningssager 1950-1964
1931 1986 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen DSB, Personaleafdelingen: Afleveringsfortegnelse, Personaleakter, afskedigede eller døde 1931-1959
1931 1986 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen DSB, Personaleafdelingen: Afleveringsfortegnelse, Personaleakter, afskedigede eller døde 1931-1959
1951 1988 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen DSB, Personaleafdelingen: Journalsager 1951-1957
1951 1988 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen DSB, Personaleafdelingen: Journalsager 1951-1957
1957 2003 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen DSB, Personaleafdelingen: Journalsager 1957-1993
1957 2003 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen DSB, Personaleafdelingen: Journalsager 1957-1993
1880 1963 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Folioregistratur 257: DSB's personaleakter. Tidligere benævnt "Foreløbige arkivregistraturer serie 4, nr. 6".
1880 1963 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Folioregistratur 257: DSB's personaleakter. Tidligere benævnt "Foreløbige arkivregistraturer serie 4, nr. 6".
1915 1987 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Fortegnelser over kassationsbehandlede personalesager
1885 1931 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Journal for personalesager
1885 1931 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Journal for personalesager
1894 1896 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Kopibog for opgørelse af personalet
1894 1896 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Kopibog for opgørelse af personalet
1962 1962 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Navnekartotek (forlæg for trykt registratur) over personaleakter - 1932
1962 1962 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Navnekartotek (forlæg for trykt registratur) over personaleakter - 1932
1955 1956 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Personaleakten, pension Hamborg-Altona
1955 1956 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Personaleakten, pension Hamborg-Altona
1882 1947 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Personaleakter
1882 1947 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Personaleakter
1878 2002 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Personaleakter afsluttet 1947-
1878 2002 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Personaleakter afsluttet 1947-
1878 2002 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Personaleakter afsluttet 1947-
1880 1932 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Personaleakter, afskedigede eller døde
1880 1932 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Personaleakter, afskedigede eller døde
1931 1959 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Personaleakter, afskedigede eller døde
1931 1959 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Personaleakter, afskedigede eller døde
1893 1893 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Personalebog for Sjælland-Falster
1893 1893 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Personalebog for Sjælland-Falster
1884 1966 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Personaleekspedition
1884 1966 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Personaleekspedition
1908 1989 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Personaleliste
1908 1989 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Personaleliste
1908 1989 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Personaleliste
1900 1950 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Personaleoversigter
1900 1950 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Personaleoversigter
1900 1900 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Personaleregister for baneafdelingen
1900 1900 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Personaleregister for baneafdelingen
1943 2015 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Personalesager, almindeligt personale fratrådt senest 2015
1943 2015 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Personalesager, almindeligt personale fratrådt senest 2015
1943 2015 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Personalesager, almindeligt personale fratrådt senest 2015
1947 2015 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Personalesager, chefer fratrådt senest 2015
1947 2015 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Personalesager, chefer fratrådt senest 2015
1947 2015 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Personalesager, chefer fratrådt senest 2015
1945 1957 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Protokol over ledige pladser lokomotiv og motorpersonale
1945 1957 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Protokol over ledige pladser lokomotiv og motorpersonale
1884 1966 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Protokol over personale til ordre
1884 1966 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Protokol over personale til ordre
1876 1887 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Register over personale ved Nord-Vestbanen
1876 1887 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Register over personale ved Nord-Vestbanen
1844 1922 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Statsbanedriften alfabetisk register over personalet
1844 1922 Danske Statsbaner, Personaleafdelingen Statsbanedriften alfabetisk register over personalet
1915 1987 Danske Statsbaner, Personalekontoret Fortegnelser over kassationsbehandlede personalesager
1878 2002 Danske Statsbaner, Personalekontoret Personaleakter afsluttet 1947-
1908 1989 Danske Statsbaner, Personalekontoret Personaleliste
1943 2015 Danske Statsbaner, Personalekontoret Personalesager, almindeligt personale fratrådt senest 2015
1947 2015 Danske Statsbaner, Personalekontoret Personalesager, chefer fratrådt senest 2015
1915 1987 Danske Statsbaner, Personaletjenesten Fortegnelser over kassationsbehandlede personalesager
1878 2002 Danske Statsbaner, Personaletjenesten Personaleakter afsluttet 1947-
1908 1989 Danske Statsbaner, Personaletjenesten Personaleliste
1943 2015 Danske Statsbaner, Personaletjenesten Personalesager, almindeligt personale fratrådt senest 2015
1947 2015 Danske Statsbaner, Personaletjenesten Personalesager, chefer fratrådt senest 2015
1867 1903 Danske Statsbaner, Regnskabsafdelingen, Bogholderkontoret Anciennitetsbog for togpersonalet
1940 1940 Danske Statsbaner, Regnskabsafdelingen, Bogholderkontoret Pensionsbog for Lokomotivpersonalets Enkekasse
1913 1927 Danske Statsbaner, Sekretariatet Andragende og henvendelser fra faglige organisationer blandt personalet ved Statsbanerne
1913 1927 Danske Statsbaner, Sekretariatet Andragende og henvendelser fra faglige organisationer blandt personalet ved Statsbanerne
1890 1930 Danske Statsbaner, Sekretariatet Diverse personaleregistre
1890 1930 Danske Statsbaner, Sekretariatet Diverse personaleregistre
1911 1990 Danske Statsbaner, Sekretariatet DSB, Personaleafdelingen: Afleveringsfortegnelse til journalsager 1911-1950
1911 1990 Danske Statsbaner, Sekretariatet DSB, Personaleafdelingen: Afleveringsfortegnelse til journalsager 1911-1950
1950 1995 Danske Statsbaner, Sekretariatet DSB, Personaleafdelingen: Afleveringsfortegnelse til pensionsberegningssager 1950-1964
1950 1995 Danske Statsbaner, Sekretariatet DSB, Personaleafdelingen: Afleveringsfortegnelse til pensionsberegningssager 1950-1964
1931 1986 Danske Statsbaner, Sekretariatet DSB, Personaleafdelingen: Afleveringsfortegnelse, Personaleakter, afskedigede eller døde 1931-1959
1931 1986 Danske Statsbaner, Sekretariatet DSB, Personaleafdelingen: Afleveringsfortegnelse, Personaleakter, afskedigede eller døde 1931-1959
1951 1988 Danske Statsbaner, Sekretariatet DSB, Personaleafdelingen: Journalsager 1951-1957
1951 1988 Danske Statsbaner, Sekretariatet DSB, Personaleafdelingen: Journalsager 1951-1957
1957 2003 Danske Statsbaner, Sekretariatet DSB, Personaleafdelingen: Journalsager 1957-1993
1957 2003 Danske Statsbaner, Sekretariatet DSB, Personaleafdelingen: Journalsager 1957-1993
1880 1963 Danske Statsbaner, Sekretariatet Folioregistratur 257: DSB's personaleakter. Tidligere benævnt "Foreløbige arkivregistraturer serie 4, nr. 6".
1880 1963 Danske Statsbaner, Sekretariatet Folioregistratur 257: DSB's personaleakter. Tidligere benævnt "Foreløbige arkivregistraturer serie 4, nr. 6".
1885 1931 Danske Statsbaner, Sekretariatet Journal for personalesager
1885 1931 Danske Statsbaner, Sekretariatet Journal for personalesager
1894 1896 Danske Statsbaner, Sekretariatet Kopibog for opgørelse af personalet
1894 1896 Danske Statsbaner, Sekretariatet Kopibog for opgørelse af personalet
1962 1962 Danske Statsbaner, Sekretariatet Navnekartotek (forlæg for trykt registratur) over personaleakter - 1932
1962 1962 Danske Statsbaner, Sekretariatet Navnekartotek (forlæg for trykt registratur) over personaleakter - 1932
1955 1956 Danske Statsbaner, Sekretariatet Personaleakten, pension Hamborg-Altona
1955 1956 Danske Statsbaner, Sekretariatet Personaleakten, pension Hamborg-Altona
1882 1947 Danske Statsbaner, Sekretariatet Personaleakter
1882 1947 Danske Statsbaner, Sekretariatet Personaleakter
1878 2002 Danske Statsbaner, Sekretariatet Personaleakter afsluttet 1947-
1878 2002 Danske Statsbaner, Sekretariatet Personaleakter afsluttet 1947-
1880 1932 Danske Statsbaner, Sekretariatet Personaleakter, afskedigede eller døde
1880 1932 Danske Statsbaner, Sekretariatet Personaleakter, afskedigede eller døde
1931 1959 Danske Statsbaner, Sekretariatet Personaleakter, afskedigede eller døde
1931 1959 Danske Statsbaner, Sekretariatet Personaleakter, afskedigede eller døde
1893 1893 Danske Statsbaner, Sekretariatet Personalebog for Sjælland-Falster
1893 1893 Danske Statsbaner, Sekretariatet Personalebog for Sjælland-Falster
1884 1966 Danske Statsbaner, Sekretariatet Personaleekspedition
1884 1966 Danske Statsbaner, Sekretariatet Personaleekspedition
1908 1989 Danske Statsbaner, Sekretariatet Personaleliste
1908 1989 Danske Statsbaner, Sekretariatet Personaleliste
1900 1950 Danske Statsbaner, Sekretariatet Personaleoversigter
1900 1950 Danske Statsbaner, Sekretariatet Personaleoversigter
1900 1900 Danske Statsbaner, Sekretariatet Personaleregister for baneafdelingen
1900 1900 Danske Statsbaner, Sekretariatet Personaleregister for baneafdelingen
1943 2015 Danske Statsbaner, Sekretariatet Personalesager, almindeligt personale fratrådt senest 2015
1943 2015 Danske Statsbaner, Sekretariatet Personalesager, almindeligt personale fratrådt senest 2015
1947 2015 Danske Statsbaner, Sekretariatet Personalesager, chefer fratrådt senest 2015
1947 2015 Danske Statsbaner, Sekretariatet Personalesager, chefer fratrådt senest 2015
1945 1957 Danske Statsbaner, Sekretariatet Protokol over ledige pladser lokomotiv og motorpersonale
1945 1957 Danske Statsbaner, Sekretariatet Protokol over ledige pladser lokomotiv og motorpersonale
1884 1966 Danske Statsbaner, Sekretariatet Protokol over personale til ordre
1884 1966 Danske Statsbaner, Sekretariatet Protokol over personale til ordre
1876 1887 Danske Statsbaner, Sekretariatet Register over personale ved Nord-Vestbanen
1876 1887 Danske Statsbaner, Sekretariatet Register over personale ved Nord-Vestbanen
1844 1922 Danske Statsbaner, Sekretariatet Statsbanedriften alfabetisk register over personalet
1844 1922 Danske Statsbaner, Sekretariatet Statsbanedriften alfabetisk register over personalet
1913 1927 Danske Statsbaner, Trafik- og personaleafdelingen Andragende og henvendelser fra faglige organisationer blandt personalet ved Statsbanerne
1890 1930 Danske Statsbaner, Trafik- og personaleafdelingen Diverse personaleregistre
1901 1909 Danske Statsbaner, Trafik- og Personaleafdelingen Diverse skrivelser fra godsforstanderen på Københavns Hovedbanegård (personalesager)
1911 1990 Danske Statsbaner, Trafik- og personaleafdelingen DSB, Personaleafdelingen: Afleveringsfortegnelse til journalsager 1911-1950
1950 1995 Danske Statsbaner, Trafik- og personaleafdelingen DSB, Personaleafdelingen: Afleveringsfortegnelse til pensionsberegningssager 1950-1964
1931 1986 Danske Statsbaner, Trafik- og personaleafdelingen DSB, Personaleafdelingen: Afleveringsfortegnelse, Personaleakter, afskedigede eller døde 1931-1959
1951 1988 Danske Statsbaner, Trafik- og personaleafdelingen DSB, Personaleafdelingen: Journalsager 1951-1957
1957 2003 Danske Statsbaner, Trafik- og personaleafdelingen DSB, Personaleafdelingen: Journalsager 1957-1993
1880 1963 Danske Statsbaner, Trafik- og personaleafdelingen Folioregistratur 257: DSB's personaleakter. Tidligere benævnt "Foreløbige arkivregistraturer serie 4, nr. 6".
1885 1931 Danske Statsbaner, Trafik- og personaleafdelingen Journal for personalesager
1894 1896 Danske Statsbaner, Trafik- og personaleafdelingen Kopibog for opgørelse af personalet
1962 1962 Danske Statsbaner, Trafik- og personaleafdelingen Navnekartotek (forlæg for trykt registratur) over personaleakter - 1932
1955 1956 Danske Statsbaner, Trafik- og personaleafdelingen Personaleakten, pension Hamborg-Altona
1882 1947 Danske Statsbaner, Trafik- og personaleafdelingen Personaleakter
1878 2002 Danske Statsbaner, Trafik- og personaleafdelingen Personaleakter afsluttet 1947-
1880 1932 Danske Statsbaner, Trafik- og personaleafdelingen Personaleakter, afskedigede eller døde
1931 1959 Danske Statsbaner, Trafik- og personaleafdelingen Personaleakter, afskedigede eller døde
1893 1893 Danske Statsbaner, Trafik- og personaleafdelingen Personalebog for Sjælland-Falster
1884 1966 Danske Statsbaner, Trafik- og personaleafdelingen Personaleekspedition
1908 1989 Danske Statsbaner, Trafik- og personaleafdelingen Personaleliste
1900 1950 Danske Statsbaner, Trafik- og personaleafdelingen Personaleoversigter
1900 1900 Danske Statsbaner, Trafik- og personaleafdelingen Personaleregister for baneafdelingen
1943 2015 Danske Statsbaner, Trafik- og personaleafdelingen Personalesager, almindeligt personale fratrådt senest 2015
1947 2015 Danske Statsbaner, Trafik- og personaleafdelingen Personalesager, chefer fratrådt senest 2015
1945 1957 Danske Statsbaner, Trafik- og personaleafdelingen Protokol over ledige pladser lokomotiv og motorpersonale
1884 1966 Danske Statsbaner, Trafik- og personaleafdelingen Protokol over personale til ordre
1876 1887 Danske Statsbaner, Trafik- og personaleafdelingen Register over personale ved Nord-Vestbanen
1844 1922 Danske Statsbaner, Trafik- og personaleafdelingen Statsbanedriften alfabetisk register over personalet
1901 1909 Danske Statsbaner, Trafik- og Tarifafdelingen Diverse skrivelser fra godsforstanderen på Københavns Hovedbanegård (personalesager)
1901 1909 Danske Statsbaner, Trafikafdelingen Diverse skrivelser fra godsforstanderen på Københavns Hovedbanegård (personalesager)
1901 1909 Danske Statsbaner, Trafikafdelingen Diverse skrivelser fra godsforstanderen på Københavns Hovedbanegård (personalesager)
1901 1909 Danske Statsbaner, Trafikforvaltningen Diverse skrivelser fra godsforstanderen på Københavns Hovedbanegård (personalesager)
1907 1930 Danske Statstidender Artikel- og personaleregister
1843 1850 Danske Statstidender Breve til personalet ved Berlingske Tidende
1870 1905 De Danske Statsbaner i Jylland-Fyn, Baneafdelingen Stambog / Personalebog for 4. banesektion Fredericia
1878 1888 Generaldirektoratet for De Danske Statsbaner Stambog for stationspersonalet, Jylland og Fyn