Arkivskaber eller arkivserie: vis infotekst
Arkivskaber: vis infotekst
Arkivserie: vis infotekst
Periode: - vis infotekst
Søg i Daisy
Der blev fundet 6 poster.
Side 1 af 1.


Fra vis infotekst Til Arkivskaber vis infotekst Arkivserie vis infotekst
1652 1882 Arkivvæsenets Arkiv, Danske Kancellis Arkivkontor vis arkivserier
1454 1848 Danske Kancelli vis arkivserier
1660 1848 Danske Kancelli, Kasserer- og bogholderkontoret vis arkivserier
1660 1848 Danske Kancelli, Kassererkontoret vis arkivserier
1571 1698 Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling vis arkivserier
1679 1771 Rentekammeret Danske Afdeling, Kammerkancelliet vis arkivserier