Arkivskaber eller arkivserie: vis infotekst
Arkivskaber: vis infotekst
Arkivserie: vis infotekst
Periode: - vis infotekst
Søg i DaisyDer blev fundet 3  poster.
Heraf: 1 arkivskaber(e) og 2 arkivserie(r).
Side 1 af 1.

Fra vis infotekst Til Arkivskaber vis infotekst Arkivserie vis infotekst
1693 1771 Reventlow, Claus og anden hustru Charlotte Dorothea Scheel v. Plessen vis arkivserier
1818 1842 Rentekammeret Tyske Afdeling, 1. Slesvigske Kontor Akter vedr. grev Hardenberg Reventlows skatterestancer af godserne i Holsten: Schrevenborn, Goderstorff, Claustorff, Goerz, Grossenbrode og Satjewitz
1756 1757 Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Lübeck Stift: Akter og dokumenter fra gehejmekonferensråd Claus Reventlows kommission i Lübeck ved valget af arveprins Frederik til koadjutor