Arkivskaber eller arkivserie: vis infotekst
Arkivskaber: vis infotekst
Arkivserie: vis infotekst
Periode: - vis infotekst
Søg i DaisyDer blev fundet 16  poster.
Heraf: 1 arkivskaber(e) og 15 arkivserie(r).
Side 1 af 1.

Fra vis infotekst Til Arkivskaber vis infotekst Arkivserie vis infotekst
1580 Frijsenborg Gods vis arkivserier
1719 1720 Frijsenborg Gods Jordebog for Frijsenborgs gods, kirke- og kongetiender
1736 1736 Frijsenborg Gods Matrikul og jordebog over det gods og tiender, som foruden grevskabet Frijsenborg på nærværende tid mig er tilhørende
1786 1786 Frijsenborg Gods Jordebog for Frijsenborg og Lyngballegård godser
1786 1823 Frijsenborg Gods Jordebøger for Frijsenborg, Favrskov og Lyngballegård godser
1828 1848 Frijsenborg Gods Jordebøger for Frijsenborg og Favrskov godser
1849 1850 Frijsenborg Gods Jordebog over Frijsenborg, Favrskov og Lyngballegård godser
1765 1765 Frijsenborg Gods Matriculs-extract for Frijsenborg grevskabs gods i Silkeborg, Skanderborg og Havreballegård amter
1852 1852 Frijsenborg Gods Fortegnelse over det fra Frijsenborg, Favrskov og Lyngballe godser solgte fæstegods
1754 1783 Frijsenborg Gods Skatteregnskaber for Frijsenborg m.fl. godser
1762 1786 Frijsenborg Gods Extraskatteregnskaber for Frijsenborg m.fl. godser
1842 1865 Frijsenborg Gods Skatteberegninger for Frijsenborg og andre godser
1777 1870 Frijsenborg Gods Regnskaber for Frijsenborg m. fl. godser
1750 1785 Frijsenborg Gods Overformynderiprotokol for Frijsenborg administration med underhørende Favrskov gods
1806 1848 Kollerup Gods Skifteprotokol for Frijsenborg Gods, Randers Amt
1840 1840 Kortsamlingen, Viborg, Sjelle Sogn, Framlev Herred Kort over Frijsenborg Gods på Borum Bys jorder