Arkivskaber eller arkivserie: vis infotekst
Arkivskaber: vis infotekst
Arkivserie: vis infotekst
Periode: - vis infotekst
Søg i DaisyDer blev fundet 14  poster.
Heraf: 3 arkivskaber(e) og 11 arkivserie(r).
Side 1 af 1.

Fra vis infotekst Til Arkivskaber vis infotekst Arkivserie vis infotekst
1710 1812 Frøs og Kalvslund Herreders Provsti vis arkivserier
1691 1867 Frøs og Kalvslund Herreders retsbetjente vis arkivserier
1871 1909 Frøs og Kalvslund Herreders Sparekasse vis arkivserier
1838 1869 Frøs og Kalvslund Herredsfoged Formynder-protokol for Frøs og Kalvslund herreder
1717 1785 Frøs og Kalvslund Herredsfoged Koncepter og bilag til tingbog for Frøs og Kalvslund herreder
1831 1885 Frøs og Kalvslund Herredsfoged Panteregister angående de fra Ribe herred til Frøs og Kalvslund herreder overgåede distrikter
1838 1869 Frøs og Kalvslund Herredsfoged Register til formynder-protokol for Frøs og Kalvslund herreder
1691 1867 Frøs og Kalvslund Herredsfoged Tingbog for Frøs og Kalvslund herreder
1707 1710 Haderslev Amt Landvæsenssager, Forarbejder til jordbogen for Frøs og Kalvslund herreder
1673 1731 Haderslev Amt Frøs og Kalvslund herreder
1741 1847 Haderslev Amt Dekretsprotokolbilag, Frøs og Kalvslund herreder
1707 1710 Haderslev Amt Forarbejder til jordbogen for Frøs og Kalvslund herreder
1828 1845 Rentekammeret Tyske Afdeling, 2. Slesvigske Kontor Akter vedr. herreds- og ridefogeden i Frøs og Kalvslund herreder Carl Friedrich Hagedorn og hans kassemangel
1855 1867 Tørninglen Provsti Regnskaber for Frøs og Kalvslund Herreders Kirker