Arkivskaber eller arkivserie: vis infotekst
Arkivskaber: vis infotekst
Arkivserie: vis infotekst
Periode: - vis infotekst
Søg i Daisy
Der blev fundet 2970 poster.
Side 1 af 6.

Gå til side:   næste sidesidste side


Fra vis infotekst Til Arkivskaber vis infotekst Arkivserie vis infotekst
1807 1837 Jordemodereksamenskommissionen Eksamensprotokol over jordemodereksamen
1837 1867 Jordemoderhuset, Tømmerby-Lild Forhandlings- og regnskabsprotokol for Lild, Vust og Tømmerbys Jordemoderdistrikt
1914 1916 Århus Amtsråd, Århus Amt Jordemoderudvalg Forhandlingsprotokol - jordemoderudvalget
1927 1934 Ringkøbing Amtsråd, Ringkøbing Amt Jordemoderudvalg Forhandlingsprotokol - jordemoderudvalget
1955 1965 Præstø Amtsråd Forhandlingsprotokol til brug ved eftersyn af amtets jordemoderboliger
1905 1913 Thisted Lægedistrikt Fødselsprotokol for distriktsjordemoder Thisted distrikt II
1884 1890 Holstebro Lægedistrikt Fødselsprotokol for jordemoder Isacksen i Holstebro
1887 1912 Holstebro Lægedistrikt Fødselsprotokol for jordemoder M. Thune i Holstebro
1869 1905 Thisted Lægedistrikt Fødselsprotokol for reservejordemoderen
1949 1962 Brovst Sygehus Fødselsprotokol/jordemoderprotokol
1850 1955 Hjørring Amtsråd Jordemoderdistriktsprotokol
1849 1910 Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse, Filialer Jordemoderprotokol
1852 1912 Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse, Hovedafdelingen Jordemoderprotokol
1865 1872 Grenå Lægedistrikt Jordemoderprotokol
1871 1871 Gram Fysikat Jordemoderprotokol
1885 1897 Nykøbing Mors Lægedistrikt Jordemoderprotokol
1891 1896 Fanø Lægedistrikt Jordemoderprotokol
1892 1977 Frederiksberg Stadslæge Jordemoderprotokol
1895 1898 Grenå Lægedistrikt Jordemoderprotokol
1899 1919 Anholt Lægedistrikt Jordemoderprotokol
1905 1977 Haderslev Amtslæge Jordemoderprotokol
1910 1976 Rigshospitalet Fødeafdelingerne, Fødeafdeling B Jordemoderprotokol
1910 1976 Århus Lægekreds, Fødselsanstalten Jordemoderprotokol
1912 1924 Rigshospitalet Fødeafdelingerne, Fødeafdeling A Jordemoderprotokol
1913 1976 Københavns Amts Nordre Lægekreds Jordemoderprotokol
1915 1925 Rigshospitalet Fødeafdelingerne, Fødeafdeling A Jordemoderprotokol
1917 1976 Rigshospitalet Fødeafdelingerne, Fødeafdeling A Jordemoderprotokol
1918 1977 Sønderborg Amtslæge Jordemoderprotokol
1920 1920 Tønder Kredslæge Jordemoderprotokol
1920 1977 Aabenraa Amtslæge Jordemoderprotokol
1920 1977 Tønder Amtslæge Jordemoderprotokol
1947 1951 Barner, Ruth (jordemoder) Jordemoderprotokol
1967 1969 Øresundshospitalet, Frederiksborg Amts Sygehus Jordemoderprotokol
1977 1978 Esbønderup Sygehus Jordemoderprotokol
1977 1978 Frederikssund Sygehus Jordemoderprotokol
1977 1978 Hørsholm Sygehus, Jordemodercenter Jordemoderprotokol
1977 1979 Helsingør Hospital Jordemoderprotokol
1977 1980 Hørsholm Sygehus Jordemoderprotokol
1978 1978 Nordsjællands Hospital Jordemoderprotokol
1903 1903 Århus Stadslæges Distrikt Jordemoderprotokol (for byen)
1915 1964 Nordfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for 1. distrikt, Bogense
1914 1974 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for 10. distrikt Birkum, Rønninge, Rolfsted, Frugde, Allerup m.fl.
1861 1913 Odense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 10. distrikt, Allerup, Davinde og Højby
1909 1922 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for 11. distrikt Rolfsted, Sdr. Nærå og Tarup
1861 1909 Odense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 11. distrikt, Sdr.Nærå og Rolfsted
1914 1944 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for 12. distrikt Nr. Lyndelse, Nr. Søby og Højby
1862 1914 Odense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 12. distrikt, Nr.Lyndelse, Højby og Nr.Søby
1911 1953 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for 13. distrikt Bullerup, Agedrup, Seden, Aasum og Dræby
1862 1911 Odense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 13. distrikt, Seden, Åsum, Agedrup og Dræby
1913 1928 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for 14. distrikt Gelskov, Marslev, Kølstrup og Birkende
1862 1912 Kerteminde Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 14. distrikt, Munkebo
1862 1914 Odense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 15. distrikt Birkende og Rønninge, Davinde
1909 1974 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for 15. distrikt Rynkeby og Revninge
1862 1913 Kerteminde Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 16. distrikt, Marslev og Kølstrup
1913 1955 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for 16. distrikt. Viby, Stubberup, Mesinge, Martofte og Dalby
1861 1909 Kerteminde Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 17. distrikt Rynkeby og Revninge
1913 1929 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for 17. distrikt, Martofte, Dalby og Stubberup
1910 1943 Nordfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for 18. distrikt Stige, Lumby, Allesø, lunde
1861 1914 Kerteminde Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 18. distrikt, Kerteminde og Drigstrup
1861 1912 Kerteminde Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 19. distrikt Viby og Mesinge
1955 1965 Assens-Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for 19. distrikt, Ejby
1906 1929 Nordfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for 19. distrikt. Lunby-Taarup, Allesø og Lunde
1914 1973 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for 2. distrikt Kerteminde-Drigstrup, Munkebo by.
1862 1912 Odense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 2. distrikt, Stenløse, Dalum og Fangel
1956 1966 Assens-Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for 20. distrikt, Brenderup
1911 1963 Nordfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for 20. distrikt. Otterup, Skeby og Østrup
1861 1913 Kerteminde Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 21. distrikt Martofte, Dalby og Stubberup
1907 1967 Nordfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for 21. distrikt. Skamby, Uggerslev og Hjadstrup
1862 1900 Odense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 22. distrikt, Lumby, Stige og Lunde
1914 1938 Nordfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for 22. distrikt. Grinløse, Klinte, Nr. Nærå og Nr. Højrup
1862 1906 Odense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 23. distrikt, Thorup, Lunde, Allesø, Skamby m.m.
1914 1955 Nordfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for 23. distrikt. Vellinge, Krogsbølle, Norup og Bederslev
1862 1908 Odense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 24. distrikt Skeby og Østrup
1907 1948 Nordfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for 24. distrikt. Tofte, Skovby og Ore
1862 1911 Odense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 25. distrikt, Otterup
1912 1956 Nordfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for 25. distrikt. Ejby, Melby, Sandager, Særslev og Guldbjerg
1907 1962 Nordfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for 26. distrikt Vigerslev og Søndersø
1904 1914 Odense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 26. distrikt, Hjadstrup, Fremmelev og Uggerslev
1897 1907 Bogense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 27. distrikt, Skamby
1912 1964 Nordfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for 27. distrikt. Gamby, Hårslev, Veflinge.
1862 1914 Bogense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 28. distrikt Nr. Højrup, Grinløse og Klinte
1911 1964 Assens-Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for 28. distrikt, Assens
1912 1965 Assens-Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for 29. distrikt, Middelfart
1870 1911 Bogense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 29. distrikt. Krogsbølle, Nr.Nærå-Bederslev
1915 1926 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for 3. distrikt Sct.Hans og Vor Frue Landsogn, Ejby
1862 1912 Odense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 3. distrikt, Sanderum og Dalum
1922 1967 Assens-Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for 30. distrikt, Sønderby
1915 1922 Assens Lægekreds Jordemoderprotokol for 30. distrikt. Kærum, Sønderby, Dreslette
1869 1914 Bogense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 30. distrikt. Norup og Krogsbølle.
1912 1917 Assens Lægekreds Jordemoderprotokol for 31. distrikt
1862 1915 Bogense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 31. distrikt, Bogense
1917 1952 Assens-Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for 31.distrikt
1883 1932 Assens Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 32. distrikt, Helnæs
1862 1906 Bogense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 32. distrikt, Skovby
1924 1942 Assens-Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for 33. distrikt, Baagø og Husby
1884 1923 Assens Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 33. distrikt, Baagø, Husby
1862 1911 Bogense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 33. distrikt. Særslev, Melby, Ejby, Nr. Sandager og Guldbjerg
1907 1935 Assens Lægekreds Jordemoderprotokol for 34. distrikt, Flemløse, Søby
1862 1907 Bogense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 34. distrikt. Veflinge, Vigerslev, Søndersø og Særslev
1911 1964 Assens-Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for 35. distrikt Køng, Haarby og Glamsbjerg
1862 1912 Bogense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 35. distrikt. Haarslev og Særslev
1914 1928 Nordfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for 36. distrikt
1924 1942 Assens-Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for 36. distrikt Turup, Barløse, Søllested, Gamtofte og Holevad
1915 1924 Assens Lægekreds Jordemoderprotokol for 36. distrikt Turup, Barløse, Vedtofte, Søllested, Holevad og Gamtofte
1869 1918 Bogense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 36. distrikt. Stillebæk, Haarslev, Veflinge og Vigerslev
1862 1915 Assens Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 37. distrikt, Assens
1913 1964 Assens-Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for 37. distrikt. Orte, Skydebjerg, Ørsted, Årup
1864 1912 Assens Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 38. distrikt
1912 1953 Assens-Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for 38. distrikt. Sandager, Tanderup, Kerte
1862 1915 Assens Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 39. distrikt
1915 1929 Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for 39. distrikt Ørslev, Husby, Føns, Balslev
1862 1914 Odense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 4. distrikt Brylle, Brændekilde og Bellinge
1912 1931 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for 4. distrikt Stenløse, Dalum, Fangel. m.fl.
1932 1974 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for 4. og 5. distrikt Sanderum, Bellinge, Brændekilde, Stenløse, Fangel m.fl.
1914 1955 Assens-Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for 40. distrikt Gelsted, Rørup, Ørslev
1862 1916 Assens Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 40. distrikt, Søllested
1914 1938 Assens-Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for 41. distrikt. Fjelsted, Ejby
1868 1913 Assens Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 41. distrikt. Orte, Skydebjerg og Ørsted
1862 1915 Assens Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 42. distrikt
1913 1956 Assens-Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for 42. distrikt. Indslev, Harndrup, Brænderup
1913 1956 Assens-Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for 43. distrikt Asperup, Roerslev, Nr. Åby
1868 1915 Assens Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 43. distrikt. Sønderby, Kærum, Dreslette
1866 1882 Assens Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 44. distrikt Baagø og Husby
1914 1926 Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for 44. distrikt. Vejlby-Strib og Røjleskov
1924 1926 Assens-Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for 44.distrikt
1868 1907 Assens Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 45. distrikt Flemløse og Søby
1914 1964 Assens-Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for 45. distrikt. Kauslunde, Udby. Gamborg
1862 1911 Assens Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 46. distrikt
1864 1911 Assens Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 47. distrikt
1862 1912 Assens Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 48. distrikt. Haarby-Dreslette
1862 1882 Assens Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 49. distrikt Helnæs
1912 1933 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for 5. distrikt Sanderum, Brændekilde, Bellinge, Brylle m.fl.
1862 1909 Odense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 5. distrikt, Tommerup og Verninge
1862 1914 Middelfart Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 51. distrikt. Vejlby-Strib og Røjleskov
1862 1914 Middelfart Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 53. distrikt Udby, Føns og Balslev
1862 1914 Middelfart Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 54. distrikt Gelsted, Rørup, Ørslev
1862 1913 Middelfart Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 55. distrikt Indslev, Harndrup og Brenderup
1862 1914 Middelfart Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 56. distrikt Fjelsted, Harndrup og Ejby
1862 1913 Middelfart Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 57. distrikt Asperup, Roerslev, Nr.Åby
1862 1900 Odense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 6. distrikt Ubberud og Paarup
1909 1973 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for 6. distrikt, Tommerup og Verninge
1862 1914 Odense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 7. distrikt Korup og Næsbyhoved-Broby
1900 1953 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for 7. distrikt Korup, Ubberud, Paarup, og Næsbyhoved-Broby
1864 1913 Odense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 8. distrikt, Vissenbjerg
1913 1975 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for 8. distrikt, Vissenbjerg
1862 1911 Odense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for 9. distrikt, Fraugde
1911 1933 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for 9. distrikt. Fraugde, Allerup, Killerup og Blangstedgaard af Frue landsogn
1875 1878 Assens Lægedistrikt Jordemoderprotokol for A.K.S. Rasmussen i Årup
1913 1934 Ølandenes lægekreds Jordemoderprotokol for Albertsen, Charlotte i Marstal distrikt
1909 1912 Ærø Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Albertsen, Johanne Marie i Marstal
1964 1966 Vestfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for Alma Jensen i Gamby distrikt
1927 1946 Silkeborg Lægekreds Jordemoderprotokol for amtssygehuset i Hammel
1935 1964 Bjerre-Hatting Lægekreds Jordemoderprotokol for amtssygehuset i Hornsyld
1913 1914 Kerteminde Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Andersen, A. i Kerteminde
1901 1908 Assens Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Andersen, Abelone Marie i Dole, Køng sogn
1966 1975 Vestfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for Andersen, Agnes M.C. Ravnhøj i Brenderup Distrikt
1898 1904 Assens Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Andersen, Ane i Assens
1914 1949 Odense Lægekreds Jordemoderprotokol for Andersen, Anna Rask
1893 1896 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Andersen, Augusta i Svendborg
1875 1915 Odense Stadslæge Jordemoderprotokol for Andersen, C.
1909 1912 Odense Stadslæge Jordemoderprotokol for Andersen, Elisabeth
1917 1917 Svendborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Andersen, Elna E. i Svendborg
1914 1931 Odense Lægekreds Jordemoderprotokol for Andersen, fru. C.
1897 1898 Assens Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Andersen, Karen, Køng
1862 1876 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Andersen, Madam i Svendborg
1866 1867 Assens Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Andersen, Marie i Baagø, Hårby, Flemløse.
1957 1959 Assens-Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for Andersen, Rita Th. Assens
1908 1909 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Andersen, Sophie i Ringe og Gislev
1909 1910 Viborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Ane Marie Hansen
1921 1926 Assens Lægekreds Jordemoderprotokol for Anna Marslund, Assens
1921 1926 Assens Lægekreds Jordemoderprotokol for Anna Marslund, Ebberup, Kærum-Sønderby
1880 1882 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Anthonsen, Rasmine i Stenstrup
1862 1884 Fåborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Avernakø distrikt
1885 1946 Fåborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Avernakø distrikt
1907 1921 Nyborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Avnslev og Bovense Hjulby distrikt
1964 1975 Vestfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for Ballisager, Klara i Kauslunde distrikt
1862 1915 Assens Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Barløse, Turup og Kjerte 39. distrikt
1862 1871 Odense Stadslæge Jordemoderprotokol for Bech, Petrine Caroline
1957 1963 Odense Lægekreds Jordemoderprotokol for Bie, Julie
1963 1968 Svendborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Bie, Julie i Ringe
1968 1973 Fåborg-Nyborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Bie, Julie i Ringe (Privatprkt.)
1974 1974 Fåborg-Nyborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Birgit Fredensborg Nyborg-Kerteminde center
1950 1954 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for Birkedal, Ulla Dalum
1862 1910 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Bjerreby distrikt
1911 1937 Svendborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Bjerreby distrikt
1803 1843 Odense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Bjerregaard, Bodil Marie
1941 1942 Assens-Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for Bjerregaard, fru. i Glamsbjerg, Køng sogn
1872 1882 Odense Stadslæge Jordemoderprotokol for Boysen, Sine
1862 1914 Fåborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Brahetrolleborg vestre distrikt Fleninge-Grærup
1914 1919 Fåborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Brahetrolleborg vestre distrikt Fleninge-Krarup
1862 1912 Fåborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Brahetrolleborg østre distrikt Lydinge, Krarup
1913 1953 Fåborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Brahetrolleborg østre Lydinge-Krarup distrikt
1861 1910 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Bregninge distrikt
1868 1911 Ærø Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Bregninge distrikt
1911 1957 Svendborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Bregninge distrikt
1927 1928 Assens-Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for Bremerstent, J.O.B. i Strib
1899 1900 Middelfart Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Brems, Kirstine i Middelfart
1926 1962 Nyborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Brock, Signe i Nyborg
1890 1891 Fåborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Brodersen, Margrethe i Allested
1922 1935 Odense Lægekreds Jordemoderprotokol for Bøgelund, Bolette
1952 1968 Svendborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Christensen, Anne Lise i Svendborg
1923 1923 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for Christensen, fru Christiane i Røjrup
1937 1938 Nyborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Christensen, fru i Ørbæk
1921 1966 Odense Lægekreds Jordemoderprotokol for Christensen, Ingeborg
1929 1931 Assens-Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for Christensen, K.M. i Gelsted
1880 1891 Fåborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Christensen, Karen i Fåborg
1866 1868 Fåborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Christensen, M. i Svanninge
1957 1961 Assens-Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for Christensen, Maria Nr. Åby
1933 1966 Ølandenes lægekreds Jordemoderprotokol for Christensen, Martha i Lykkeby, Tranekær distrikt
1800 1883 Middelfart Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Christiansen, Sine i Middelfart
1879 1880 Assens Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Christiansen, Sine i Årup
1913 1914 Nyborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Dagny Olsen i Nyborg
1927 1929 Assens-Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for Damgaard, fru Karen Marie i Glamsbjerg, Køng sogn.
1863 1913 Fåborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Diernæs, Åstrup, V. Åby distrikt
1913 1936 Fåborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Diernæs-Åstrup-V. Åby distrikt (Katterød)
1869 1914 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Drejø distrikt
1915 1953 Svendborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Drejø distrikt
1864 1911 Assens Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Dreslette, Flemløse, Snave 47. distrikt
1937 1942 Assens-Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for E. Jansen, Staurby skov, Middelfart
1865 1869 Odense Stadslæge Jordemoderprotokol for E.K. Larsen
1911 1917 Assens Lægedistrikt Jordemoderprotokol for E.K. Larsen, Snave, Dreslette sogn
1922 1967 Assens-Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for Ebberup, Kærum, Dreslette
1963 1974 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for Edith Houlind Rasmussen, Lumby
1904 1904 Viborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Elisabeth Sørensen
1961 1974 Fåborg-Nyborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Ellen Marie Kristiansen i Ørbæk
1891 1892 Middelfart Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Erhardtsen, Petrea i Middelfart
1927 1941 Assens-Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for Esbensen, fru M. i Gummerup, Køng sogn
1942 1955 Odense Lægekreds Jordemoderprotokol for Esbensen, M.
1920 1926 Assens Lægekreds Jordemoderprotokol for Espensen, fru, Gummerup, Køng sogn
1894 1897 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Espensen, Madam i Landet på Tåsinge
1867 1873 Odense Stadslæge Jordemoderprotokol for Ewald, Madam
1949 1949 Odense Lægekreds Jordemoderprotokol for Fabricius-Jørgensen, Pia
1963 1967 Odense Lægekreds Jordemoderprotokol for Filsted, Grethe Strange
1965 1975 Vestfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for Fischer, Ulla i Middelfart distrikt
1941 1947 Odense Lægekreds Jordemoderprotokol for Flindt-Larsen, frk.
1914 1947 Nyborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Flødstrup, Ullerslev distrikt
1878 1914 Nyborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Flødstrup-Ullerslev distrikt
1974 1974 Fåborg-Nyborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Fohdal, Eva i Nyborg
1964 1975 Fredericia Lægekreds Jordemoderprotokol for Fredericia Sygehus
1914 1915 Middelfart Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Frederiksen, Kathrine i Middelfart
1880 1883 Bogense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Frederiksen, Martine i Haarslev, Harndrup, Skovby,Særslev og Veflinge
1883 1885 Odense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Frederiksen, Severine Martine i Verninge
1868 1881 Ærø Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Friis, Anne C. i Marstal
1880 1884 Ærø Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Friis, Hansine i Ærøskøbing og Marstal
1898 1900 Langeland Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Friis, Jenny i Lindelse og Humble
1928 1931 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for frk. Lindorm, Tommerup
1943 1943 Svendborg Lægekreds Jordemoderprotokol for fru Jensen i Svendborg
1919 1919 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for fru Rasmussen, Karen i Dalum
1934 1936 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for fru Seldorf i Højby
1929 1937 Fåborg Lægekreds Jordemoderprotokol for fru Sørensen, Fåborg
1926 1927 Assens-Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for fru. A. K. Hansen, i Middelfart
1862 1914 Nyborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Frørup distrikt
1914 1955 Nyborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Frørup distrikt
1906 1906 Odder Lægedistrikt Jordemoderprotokol for fødehjemmet "Sindshvile" i Hundslund
1975 1975 Fåborg-Nyborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Fåborg center
1862 1911 Fåborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Fåborg distrikt
1911 1961 Fåborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Fåborg distrikt
1862 1915 Assens Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Gamtofte og Holevad 42. distrikt
1927 1960 Svendborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Gislev distrikt
1862 1913 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Gislev-Ryslinge distrikt
1913 1926 Svendborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Gislev-Ryslinge distrikt
1900 1930 Assens Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Goduscheit, Caroline Amalie i Årup, Skydebjerg sogn
1909 1915 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Gregersen, Madam på Thurø
1868 1876 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Gregersen,Marie i Svindinge
1957 1963 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for Grete Strange Filsted, Hjallese
1885 1895 Nyborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Greve, Marie Bolette i Nyborg
1923 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for Greve,fru Julie i Brændekilde
1927 1948 Svendborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Gudbjerg distrikt
1862 1915 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Gudbjerg-Gudme distrikt
1915 1926 Svendborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Gudbjerg-Gudme distrikt
1902 1902 Middelfart Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Gudrun Marie Møller, Ejby
1862 1911 Assens Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Gummerup, Køng, Haarby, Dole, Glamsbjerg 46. distrikt
1873 1874 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for H.C. Ottesen i Stenstrup
1918 1919 Odense Lægekreds Jordemoderprotokol for Hansen, Anna
1889 1891 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Hansen, Anna i Lundby på Tåsinge
1862 1898 Bogense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Hansen, Anna i Skamby
1874 1878 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Hansen, Caroline
1961 1971 Fåborg-Nyborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Hansen, Dorthea i Fåborg
1965 1967 Fåborg-Nyborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Hansen, Edith Berg i Horne
1912 1950 Svendborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Hansen, Frederikke i Svendborg
1964 1975 Vestfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for Hansen, Inger Aline Skibby i Bogense distrikt.
1882 1896 Langeland Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Hansen, Karen i Longelse
1877 1877 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Hansen, Karen i Ryslinge
1933 1933 Assens-Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for Hansen, Karen Johanne M. i Glamsbjerg, Køng sogn
1940 1941 Fåborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Hansen, Katrine i Fåborg
1880 1908 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Hansen, Kirsten i Svendborg
1972 1975 Svendborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Hansen, Lea i Svendborg
1897 1898 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Hansen, Maren Sohie i Ringe
1888 1892 Bogense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Hansen, Marie i Bogense
1908 1909 Bogense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Hansen, Marie i Bogense
1909 1909 Odense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Hansen, Marie i Sct. Hans landsogn
1879 1882 Bogense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Hansen, Marie i Skovby
1911 1913 Fåborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Hansen, Marie Kathrine i Fåborg
1928 1963 Odense Lægekreds Jordemoderprotokol for Hansen, Meta
1906 1926 Ølandenes lægekreds Jordemoderprotokol for Hansen, R. i Tullebølle- Simmerbølle distrikt
1874 1894 Assens Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Hansen, Wilhelmine i Barløse
1926 1959 Odense Lægekreds Jordemoderprotokol for Hansted, Karen
1926 1967 Odense Lægekreds Jordemoderprotokol for Haslev, Sørine
1907 1914 Hornsyld Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Hatting
1923 1933 Odense Lægekreds Jordemoderprotokol for Hauge, Elisabeth
1914 1923 Fåborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Hauge, Elisabeth i Fåborg
1906 1907 Odense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Helene Andersen i Neder Holuf, Fraugde
1871 1873 Kerteminde Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Henriette Cathrine Ottosen i Kerteminde
1927 1962 Ølandenes lægekreds Jordemoderprotokol for Henriksen, Ellen i Stoense
1964 1975 Vestfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for Henriksen, Ingrid Juul i Bogense distrikt
1911 1961 Nyborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Herrested, Ellested, Ørbæk distrikt
1871 1911 Nyborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Herrested-Refsvindinge, Ørbæk distrikt.
1866 1913 Fåborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Herringe-Espe distrikt
1913 1942 Fåborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Herringe-Espe distrikt
1912 1975 Svendborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Hesselager distrikt Langå, Øksendrup
1862 1915 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Hesselager-Langå distrikt.
1914 1926 Nordfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for Hjadstrup
1973 1974 Fredericia Lægekreds Jordemoderprotokol for hjemmefødsler i Fredericia Lægekreds
1888 1889 Fåborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Hofsted, Marie i Vantinge
1906 1945 Odense Lægekreds Jordemoderprotokol for Hornbech, Bolette
1906 1912 Odense Stadslæge Jordemoderprotokol for Hornbeck, Bollette
1862 1908 Fåborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Horne distrikt
1908 1959 Fåborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Horne distrikt
1933 1935 Svendborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Hovgaard, fru. A. i Vormark
1862 1885 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Hude, fru V.D. i Svendborg
1861 1912 Langeland Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Humble distrikt
1965 1974 Fåborg-Nyborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Hvenegaard, Anne Lise og Grethe Stuer Lauridsen i Korinth
1965 1975 Vestfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for Højriis, Frida Kathrina i Ejby distrikt
1903 1914 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Høyrup, Hedvig i Svendborg
1914 1919 Svendborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Høyrup, Hedvig i Svendborg
1914 1928 Nordfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for Haarslev, Vigerslev m.fl.
1963 1974 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for Iversen, Alma Kathrine i Otterup
1896 Middelfart Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Iversen, Caroline Amalie i Middelfart
1891 1895 Odense Stadslæge Jordemoderprotokol for Ivertsen, Amalie
1878 1912 Odense Stadslæge Jordemoderprotokol for Jacobsen, Frederikke
1910 1913 Kerteminde Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Jacobsen, fru. i Holev og Marslev
1921 1921 Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for Jacobsen, Jenny i Harndrup
1916 1917 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for Jacobsen, Valdborg Østergaard i Dalum
1945 1967 Odense Lægekreds Jordemoderprotokol for Jacobssen, Lindis
1928 1965 Odense Lægekreds Jordemoderprotokol for Jansen, Esther
1964 1975 Vestfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for Jansen, Johanna Marie, Årup distrikt
1954 1960 Nyborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Jensen, Alma Kathrine i Nyborg
1884 1887 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Jensen, Ane Hedvig i Gislev
1866 1869 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Jensen, Ane M. i Ryslinge
1901 1905 Fåborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Jensen, Anna i Fåborg
1917 1917 Svendborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Jensen, Elna i Svendborg
1914 1915 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Jensen, fru. i Oure
1927 1930 Svendborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Jensen, fru. i Svendborg
1961 1967 Odense Lægekreds Jordemoderprotokol for Jensen, Gerda
1931 1964 Ølandenes lægekreds Jordemoderprotokol for Jensen, Inge i Rudkøbing
1972 1974 Fåborg-Nyborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Jensen, Ingeborg Hjarnø i Fåborg
1932 1935 Odense Lægekreds Jordemoderprotokol for Jensen, Johanne M.
1878 1878 Middelfart Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Jensen, Mariane i Ejby
1873 1878 Odense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Jensen, Mariane i Verninge
1899 1902 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Jensen, Petra i Svendborg
1870 1873 Langeland Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Jeppesen, Ane Kirstine i Hov
1934 1936 Assens-Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for Jeppesen, fru. i Ebberup og Kærum
1891 1894 Langeland Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Jepsen, Karen Kr. i Tranekær
1912 1938 Ølandenes lægekreds Jordemoderprotokol for Jepsen, Kristine i Humble distrikt
1932 1937 Fåborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Jespersen, Astrid i Fåborg
1950 1969 Fåborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Jespersen, Astrid i V. Åby
1864 1868 Fåborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Jordløse-Hostrup distrikt
1914 1960 Fåborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Jordløse-Håstrup distrikt
1933 1967 Odense Lægekreds Jordemoderprotokol for Justesen, Gudrun
1966 1967 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for Juul, Jette Fruens Bøge prkt.
1879 1883 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Juul. Karen Marie i Lundby på Tåsinge
1913 1953 Ølandenes lægekreds Jordemoderprotokol for Jørgensen, Anna. i Marstal landsogn
1937 1939 Nordfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for Jørgensen, frk. i Otterup sogn
1911 1926 Ølandenes lægekreds Jordemoderprotokol for Jørgensen, fru. i Rudkøbing Prkt.
1915 1918 Ølandenes lægekreds Jordemoderprotokol for Jørgensen, Johanne Hansine i Bregninge distrikt
1909 1911 Assens Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Jørgensen, Karen i Orte
1862 1868 Assens Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Jørgensen, Karen i Sarup og Orte
1882 1883 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Jørgensen, Marie i Skårup
Langeland Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Jørgensen, Trine, Slukefter distrikt
1872 1876 Bogense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Karen Marie Madsen, i Særslev
1896 1898 Odense Stadslæge Jordemoderprotokol for Karen Sundbo
1897 1904 Odense Stadslæge Jordemoderprotokol for Kastrup, Martha og
1975 1976 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for Kerteminde sygehus
1886 1888 Odense Stadslæge Jordemoderprotokol for Knudsen, Kirstine
1896 1897 Odense Stadslæge Jordemoderprotokol for Knudsen, Kirstine
1939 1972 Svendborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Kock, Mary i Svendborg
1912 1914 Langeland Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Kokborg, Emma i Rudkøbing
1921 1932 Nyborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Kristine Hansen, Skalkendrup, Avnslev sogn.
1868 1884 Ærø Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Kroman, Ingeborg i Marstal
1929 1958 Odense Lægekreds Jordemoderprotokol for Kromann, Laura
1862 1912 Nyborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Kullerup, Skellerup, Ellinge, Vindinge distrikt
1912 1961 Nyborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Kullerup, Skellerup, Ellinge, Vindinge, Refsvindinge og Avnslev distrikt
1864 1909 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Kværndrup distrikt
1909 1975 Svendborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Kværndrup distrikt
1870 1872 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Kørner, Caroline V. i Oure
1915 1926 Nyborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Køster, Nina i Nyborg
1912 1914 Skive Lægedistrikt Jordemoderprotokol for L. Svendsen
1861 1870 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Landet distrikt
1964 1966 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for Langvad, Anna Kirstine i Munkebo
1876 1877 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Larsen, Ane i Gislev
1877 1878 Bogense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Larsen, Ane i Krogsbølle
1950 1962 Fåborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Larsen, Ane Marie på Lyø
1922 1923 Svendborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Larsen, Anna i Stenstrup
1878 1880 Nyborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Larsen, Anna M. i Nyborg
1899 1900 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Larsen, Anne i Ringe
1881 1882 Odense Stadslæge Jordemoderprotokol for Larsen, G.
1898 1914 Odense Stadslæge Jordemoderprotokol for Larsen, Gertrud
1914 1923 Odense Lægekreds Jordemoderprotokol for Larsen, Gertrud
1884 1885 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Larsen, Madam
1874 1877 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Larsen, Madam A. i Ringe
1884 1884 Bogense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Larsen, Maren i Haarslev
1884 1885 Middelfart Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Larsen, Maren og Elvina i Middelfart
1916 1921 Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for Larsen, Margrethe i Kauslunde
1870 1903 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Larsen, Marie i Svendborg
1877 1881 Odense Stadslæge Jordemoderprotokol for Larsen, Mary
1826 1834 Fåborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Lieberoth, Johanne Sofie i Millinge, Svanninge sogn.
1862 1886 Odense Stadslæge Jordemoderprotokol for Lillieblad, A.C. distriktsjordemoder
1861 1905 Langeland Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Lindelse distrikt
1912 1917 Odense Stadslæge Jordemoderprotokol for Lindum, Elisabeth
1967 1975 Vestfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for Lohse, fru i Skamby
1911 1962 Ølandenes lægekreds Jordemoderprotokol for Longelse-Fuglsbølle distrikt
1862 1913 Langeland Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Longelse-Fuglsbølle distrikt.
1869 1904 Aabenraa Fysikat Jordemoderprotokol for Louise Christine Hansen f. Lorenzen
1911 1914 Odense Stadslæge Jordemoderprotokol for Lund, Anna
1914 1930 Odense Lægekreds Jordemoderprotokol for Lund, Anna
1964 1974 Fåborg-Nyborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Lund, Johanne Haahr Nyborg
1912 1932 Svendborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Lunde distrikt
1862 1912 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Lunde-Kirkeby distrikt
1902 1905 Middelfart Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Lyhne, Marie Louise i Middelfart
1862 1884 Fåborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Lyø distrikt
1885 1950 Fåborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Lyø distrikt
1940 1954 Himmerland lægekreds Jordemoderprotokol for Løgstør Sygehus
1879 1882 Nyborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Løv, Trine i Nyborg
1866 1871 Nyborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for madam Krøytzer i Nyborg
1907 1942 Ølandenes lægekreds Jordemoderprotokol for Madesen, Anna Bender i Lindelse distrikt.
1893 1901 Fåborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Madsen, Jensine Albertine i Højrup Hillerslev s.
1871 1872 Odense Stadslæge Jordemoderprotokol for Madsen, Johanne
1907 1907 Odense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Madsen, Johanne i Otterup
1869 1872 Odense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Madsen, Johanne i Søndersø og Verninge
1915 1924 Ølandenes lægekreds Jordemoderprotokol for Madsen, Karen privat prkt. i Rudkøbing
1884 1884 Kerteminde Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Madsen, Marie i Birkende
1928 1930 Svendborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Madsen, Marie i Svendborg
1922 1922 Assens Lægekreds Jordemoderprotokol for Madsen, Marie K. i Stubberup, Sandager sogn
1884 1887 Odense Stadslæge Jordemoderprotokol for Madsen, Marie Kirstine
1862 1915 Langeland Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Magleby-Tryggelev distrikt.
1902 1905 Middelfart Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Maren Nielsen i Middelfart
1867 1868 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Marie Gregersen i Svendborg
1899 1907 Odense Stadslæge Jordemoderprotokol for Marie Westergaard
1940 1942 Fåborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Marqvardsen, Marie i Fåborg
1877 1911 Ærø Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Marstal distrikt
1934 1978 Ølandenes lægekreds Jordemoderprotokol for Marstal distrikt
1882 1901 Ærø Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Marstal landsogns distrikt
1861 1868 Kerteminde Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Marstrand, Madam i Kerteminde
1926 1926 Ølandenes lægekreds Jordemoderprotokol for Matthiassen, Sigrid Staffeldt i Bagenkop, Magleby
1914 1919 Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for Michelsen, Jørgine i Nr. Åby
1964 1975 Vestfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for Mikkelsen, Kirstein Marie Aagaard, Årup distrikt
1862 1903 Odense Stadslæge Jordemoderprotokol for Mortensen, Sine
1868 1870 Fåborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Mose, Trine i Sdr. Broby
1960 1975 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for Munkebo distrikt
1892 1894 Fåborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Nielsen, A. Marie i Horne
1959 1965 Fåborg-Nyborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Nielsen, Alfrida i Horne
1887 1887 Fåborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Nielsen, Ane i Heden
1887 1890 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Nielsen, Ane Johanne i Gislev
1896 1897 Langeland Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Nielsen, Anna i Hov
1918 1923 Ølandenes lægekreds Jordemoderprotokol for Nielsen, Emma i Tullebølle, Magleby
1925 1928 Fåborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Nielsen, frk. Frida i Fåborg
1919 1922 Nyborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Nielsen, frk. i Nyborg
1939 1942 Assens-Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for Nielsen, fru M i Fjelsted
1915 1922 Svendborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Nielsen, fru. i Vejstrup
1957 1961 Assens-Middelfart Lægekreds Jordemoderprotokol for Nielsen, Gudrun i Gelsted
1900 1900 Odense Stadslæge Jordemoderprotokol for Nielsen, Hansine
1960 1960 Odense Lægekreds Jordemoderprotokol for Nielsen, Jeanette Paludan
1906 1914 Odense Stadslæge Jordemoderprotokol for Nielsen, Juliane
1914 1915 Odense Stadslæge Jordemoderprotokol for Nielsen, Juliane
1919 1919 Odense Lægekreds Jordemoderprotokol for Nielsen, Julie
1947 1975 Svendborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Nielsen, Lykke i Svendborg
1893 1893 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Nielsen, Maren i Egebjerg, Lunde
1885 1895 Ærø Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Nielsen, Maren i Vindeballe Tranderup sogn
1892 1892 Odense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Nielsen, Margrethe Kirstine i Tarup og Sdr.Nærå
1878 1897 Odense Stadslæge Jordemoderprotokol for Nielsen, Marie
1892 1892 Bogense Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Nielsen, Marie Skamby
1894 1898 Fåborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Nielsen, Mette Marie i Fåborg
1892 1909 Odense Stadslæge Jordemoderprotokol for Nielsen, Sophie
1964 1977 Ålborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Nordjyllands Fødeklinik, Ålborg
1862 1912 Fåborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Nr. Broby distrikt
1912 1922 Fåborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Nr. Broby distrikt
1912 1934 Nyborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Nyborg distrikt
1922 1964 Nyborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Nyegård, fru Elisa i Nyborg
1919 1921 Svendborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Nøhr, frk. i Svendborg
1915 1976 Odense Lægekreds Jordemoderprotokol for Odense Jordemodercenter fra 1974
1861 1914 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Ollerup, Ø. Skerninge, Egense distrikt.
1915 1939 Svendborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Ollerup, Ø.Skerninge, Egense distrikt
1907 1914 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Olsen, Anna i Hesselager
1914 1915 Nyborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Olsen, Dagny i Nyborg
1862 1865 Assens Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Olsen, Karen i Dreslette
1950 1950 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for Olsen,Dagmar Kerteminde
1899 1907 Odense Stadslæge Jordemoderprotokol for Ottine Larsen
1862 1909 Svendborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Oure-Vejstrup distrikt
1875 1878 Fåborg Lægedistrikt Jordemoderprotokol for Pedersen, Ane Margrethe i Brahetrolleborg
1883 1914 Odense Stadslæge Jordemoderprotokol for Pedersen, Ane Marie
1932 1944 Svendborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Pedersen, Augusta i Svendborg
1956 1959 Nordfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for Pedersen, E. i Nr. Nærå
1963 1974 Midtfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for Pedersen, Edith i Otterup
1946 1947 Svendborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Pedersen, Esther i Ringe
1944 1955 Svendborg Lægekreds Jordemoderprotokol for Pedersen, Inga i Svendborg
1910 1939 Ølandenes lægekreds Jordemoderprotokol for Pedersen, M. Helm i Tranekær-Bøstrup distrikt
1914 1928 Odense Lægekreds Jordemoderprotokol for Pedersen, Marie
1915 1933 Ølandenes lægekreds Jordemoderprotokol for Pedersen, Martha i Nordenbro Magleby-Tryggelev distrikt
1918 1919 Odense Lægekreds Jordemoderprotokol for Pedersen, Thora
1964 1976 Vestfyns Lægekreds Jordemoderprotokol for Pedersen, Varna Marit i Glamsbjerg distrikt

Gå til side:   næste sidesidste side