Arkivskaber eller arkivserie: vis infotekst
Arkivskaber: vis infotekst
Arkivserie: vis infotekst
Periode: - vis infotekst
Søg i Daisy
Der blev fundet 444 poster.
Side 1 af 1.Fra vis infotekst Til Arkivskaber vis infotekst Arkivserie vis infotekst
1631 1635 Reviderede Regnskaber, Militære Regnskaber 1629-46, særligt krigen 1643-45: Krigskommissær Knud Ulfeldt til Svenstrups regnskab over den bevilgede kontribution af adelen, gejstligheden og borgerskabet i Skåne Stift til at betale det gods i Hertugdømmet Slesvig med, med kvitteringer og beviser
1779 1812 Ammidsbøl, Hans Peter Akademisk borgerskab, pas, bestallinger, breve
1625 1658 Danske Kancelli Akter angående forstrækninger og kontributioner fra adel, gejstlighed, borgerskab og bønder til landets defension
1868 1878 Lügumkloster Flecke Akthefter III Fag 29 Statsborgerskabssager
1880 1920 Flecken Hoyer Akthefter III Fag 3 Statsborgerskabssager
1873 1921 Stadt Apenrade Akthefter III Statsborgerskab og naturalisationsansøgninger
1877 1920 Stadt Apenrade Akthefter III Statsborgerskabssager
1907 1919 Amtsvorsteher des Amtsbezirk Abild Akthefter XII Statsborgerskab og hjemstavnsbeviser
1889 1899 Amtsvorsteher des Amtsbezirk Eken Akthefter, Fag II, Statsborgerskab og udvandring
1889 1899 Amtsvorsteher des Amtsbezirk Schwenstrup Akthefter, Fag II, Statsborgerskab og udvandring
1889 1902 Amtsvorsteher des Amtsbezirk Hagenberg Akthefter, Fag II, Statsborgerskab og udvandring
1890 1899 Amtsvorsteher des Amtsbezirk Holm Akthefter, Fag II, Statsborgerskab og udvandring
1889 1917 Amtsvorsteher des Amtsbezirk Oxbüll Akthefter, Fag II, Statsborgerskabssager
1889 1918 Der kommissarische Amtsvorsteher Bredebro Akthefter, Udlændinge- og statsborgerskabssager
1728 1832 Horsens Rådstue, Magistraten Alfabetisk navneregister til borgerskabsprotokol
1613 1960 Assens Magistrat Assens Magistrat - Register over borgerskaber
1830 1862 Vejle Rådstue, Magistraten Attester om mester- og svendestykker samt begæringer om borgerskab
1529 1705 Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Augsburg stad: Indkomne breve fra Magistraten og borgerskabet samt andre akter vedrørende personer fra Augsburg
1913 1932 Nyborg Politikreds Beværterborgerskaber (byen)
1920 1926 Åbenrå Politi Bilag til borgerskabs- og næringsprotokol
1727 1857 Københavns Kommune, Rådstueskriverens Kontor Bilag til Borgerskabsprotokol
1920 1936 Assens Politikreds Bilag til borgerskabsprotokol
1788 1868 Holbæk Rådstue Bilag til borgerskabsprotokollen
1790 1866 Frederikssund Rådstue Bilag til borgerskabsprotokollen
1809 1845 Ribe Rådstue, Magistraten Bilag til borgerskabsprotokollen
1811 1868 Roskilde Rådstue Bilag til borgerskabsprotokollen
1625 1960 Bogense Magistrat Bogense Magistrat - Register over borgerskaber
1797 1797 Paulsen, Andreas Borgerskab
1838 1838 Jantzen, Magnus Emilius Borgerskab
1855 1858 Steensen, Knud Bertelsen Borgerskab 1855, regnskabsbog og breve
1791 1791 Rødgaard, Morten Jensen Borgerskab i Reykavik
1821 1821 Jørgensen, Hans Borgerskab som handskemager
1823 1823 Struerdahl, Jens Christian Laursen Borgerskab som skipper i Holstebro
1803 1837 Barsøe, Hans Nissen Borgerskab, vidnesbyrd, testamente, brev
1706 1798 Ringkøbing Rådstue, Kæmnerkontoret Borgerskaber
1825 1847 Svendborg Magistrat Borgerskaber
1834 1865 Ebeltoft Rådstue, Magistraten Borgerskaber
1889 1898 Horsens Byfoged Borgerskaber
1919 1928 Nykøbing Mors Politi Borgerskaber
1670 1844 Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Borgerskaber Fredericia
1974 1974 Landsarkivet for Sønderjylland, Arkivskabte Hjælpemidler Borgerskaber i Åbenrå I
1974 1974 Landsarkivet for Sønderjylland, Arkivskabte Hjælpemidler Borgerskaber i Åbenrå, register
1859 1916 Ringsted Byfoged Borgerskaber og næringsbeviser
1470 1971 Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Borgerskaber og Næringstilladelser
1898 1932 Sjørup Jørgensen A/S Borgerskaber, attester og udtalelser mv.
1893 1937 Ålborg Byfoged Borgerskaber, register over
1858 1921 Djurs Sønder-Mols Herredsfoged Borgerskabs- og næringsprotokol
1858 1922 Vordingborg Købstadskommune Borgerskabs- og næringsprotokol
1807 1847 Skanderborg Rådstue, Magistraten Borgerskabs- og svendebreve
1802 1862 Skanderborg Rådstue, Magistraten Borgerskabs- og svendebreve, svendeprøver og mesterstykker
1897 1897 Niels Baes Borgerskabsbevis
1752 1847 Varde Rådstue, Magistraten Borgerskabsbog
1777 1825 Ålborg Rådstue, Magistraten Borgerskabsbog
1769 1769 Galten, Marcus Borgerskabsbrev
1783 1783 Hadslund, Niels Borgerskabsbrev
1793 1793 Sørensen, Knud Borgerskabsbrev
1838 1838 Møller, Peder Borgerskabsbrev
1868 1868 Vistesen, Claus Christen Borgerskabsbrev
1869 1915 Svendborg Byfoged Borgerskabsbrev
1874 Thomsen, Sigmund G. Borgerskabsbrev
1884 1884 A/S Dagbladet Demokraten Borgerskabsbrev
1909 1909 Rahrs tekniske forretning Borgerskabsbrev
1930 1930 Carl Rasmus Nielsen Borgerskabsbrev
1817 1817 Christensen, Jørgen Borgerskabsbrev som Bødker i Odense. 1817 23. Juli
1799 1799 Steensen, Søren Borgerskabsbrev som skomager
1735 1815 Helsingør Rådstue Borgerskabsbreve
1769 1847 Ringsted Rådstue Borgerskabsbreve
1772 1868 Århus Rådstue, Magistraten Borgerskabsbreve
1777 1835 Randers Rådstue, Magistraten Borgerskabsbreve
1783 1852 Fredericia Rådstue, Magistraten Borgerskabsbreve
1783 1868 Fåborg Magistrat Borgerskabsbreve
1784 1868 Rudkøbing Magistrat Borgerskabsbreve
1788 1822 Varde Rådstue, Magistraten Borgerskabsbreve
1814 1840 Sæby Rådstue, Magistraten Borgerskabsbreve
1821 1868 Nyborg Magistrat Borgerskabsbreve
1831 1858 Svendborg Magistrat Borgerskabsbreve
1834 1868 Kerteminde Magistrat Borgerskabsbreve
1841 1893 Lemvig Kommune, Kommunalbestyrelsen Borgerskabsbreve
1850 1900 Århus Byfoged Borgerskabsbreve
1852 1903 Ringkøbing Kommune, Kommunalbestyrelsen Borgerskabsbreve
1869 1884 Kerteminde kommune, Byråd Borgerskabsbreve
1869 1893 Bogense Kommune Borgerskabsbreve
1869 1895 Odense Kommune, Byråd Borgerskabsbreve
1869 1917 Middelfart Kommune, Byråd Borgerskabsbreve
1869 1918 Nyborg kommune, Byråd Borgerskabsbreve
1874 1923 Lauritzen, Peter Jakob Koch Borgerskabsbreve
1893 1913 Århus Dampvæveri Borgerskabsbreve for indehaverne
1884 1924 Helsingør Købstadskommune, Magistraten Borgerskabsbreve m.m.
1855 1919 Kerteminde kommune, Byråd Borgerskabsbreve med tilhørende dokumenter
1822 1895 H.C. Møllers Sæbefabrik & OlieMølle A/S Borgerskabsbreve og bevillinger
1652 1848 Ringkøbing Rådstue, Magistraten Borgerskabsbreve og dokumenter vedr. disse
1867 1911 Ærøskøbing og Ærø By- og Herredsfoged Borgerskabsbreve og næringsbeviser
1870 1886 Bogense Kommune Borgerskabsbreve og næringsbreve, koncepter
1775 1866 Ærø Stad- og Landret Borgerskabsbreve og næringssager
1823 1862 Thisted Rådstue, Magistraten Borgerskabsbreve, lærebreve, attester m.m.
1869 1895 Odense Kommune, Byråd Borgerskabsbreve, opsagte
1872 1894 Odense Kommune, Byråd Borgerskabsbreve, uopsagte
1765 1861 Vordingborg Rådstue Borgerskabsdokumenter
1881 1905 Sorø Købstadskommune, Byråd Borgerskabsdokumenter
1920 1920 Aabenraa Købstad, Aabenraa Købstads Skattekontor Borgerskabsfortegnelse
1891 1911 Randers Kommune, Kommunalbestyrelsen Borgerskabsgebyrer, kvitteringer
1883 1961 Ålborg Købstad, Ålborg Birk-Fleskum Herreds Politikreds Borgerskabskassebog
1753 1865 Fredericia Rådstue, Magistraten Borgerskabslister
1470 1862 Århus Rådstue, Magistraten Borgerskabsprotokol
1585 1809 Ribe Rådstue, Magistraten Borgerskabsprotokol
1630 1864 Haderslev Købstad Borgerskabsprotokol
1631 1796 Randers Rådstue, Magistraten Borgerskabsprotokol
1650 1864 Horsens Rådstue, Magistraten Borgerskabsprotokol
1650 1878 Nakskov Rådstue Borgerskabsprotokol
1679 1887 Næstved Rådstue Borgerskabsprotokol
1683 1865 Københavns Kommune, Rådstueskriverens Kontor Borgerskabsprotokol
1691 1933 Helsingør Rådstue Borgerskabsprotokol
1753 1847 Holbæk Rådstue Borgerskabsprotokol
1754 1931 Korsør Rådstue Borgerskabsprotokol
1754 1932 Skælskør Rådstue Borgerskabsprotokol
1760 1867 Ærø Stad- og Landret Borgerskabsprotokol
1792 1920 Randers Rådstue, Magistraten Borgerskabsprotokol
1801 1955 Kalundborg Byfoged Borgerskabsprotokol
1808 1903 Odense Magistrat Borgerskabsprotokol
1811 1821 Roskilde Rådstue Borgerskabsprotokol
1815 1919 Mariager Kommune, Kommunalbestyrelsen Borgerskabsprotokol
1817 1932 Neksø Købstadskommune Borgerskabsprotokol
1818 1904 Holstebro Rådstue, Magistraten Borgerskabsprotokol
1846 1919 Hobro Kommune, Kommunalbestyrelsen Borgerskabsprotokol
1848 1908 Grenå Kommune, Kommunalbestyrelsen Borgerskabsprotokol
1852 1919 Assens Kommune Borgerskabsprotokol
1854 1878 Skanderborg Kommune, Kommunalbestyrelsen Borgerskabsprotokol
1855 1930 Frederikssund Købstadskommune Borgerskabsprotokol
1856 1873 Varde Byfoged, Øster Horne-Vester Horne Herredsfoged Borgerskabsprotokol
1858 1886 Skive Kommune, Kommunalbestyrelsen Borgerskabsprotokol
1858 1893 Slagelse Byfoged Borgerskabsprotokol
1858 1908 Store Heddinge Købstadskommune Borgerskabsprotokol
1859 1895 Flecken Hoyer Borgerskabsprotokol
1859 1905 Frederikshavn Kommune, Kommunalbestyrelsen Borgerskabsprotokol
1860 1931 Åkirkeby Købstadskommune Borgerskabsprotokol
1862 1932 Sæby Byfoged Borgerskabsprotokol
1864 1920 Horsens Byfoged Borgerskabsprotokol
1867 1896 Ærøskøbing Kommune, Byråd Borgerskabsprotokol
1870 1910 Århus Byfoged Borgerskabsprotokol
1870 1919 Svendborg Byfoged Borgerskabsprotokol
1871 1932 Køge Købstadskommune, Byråd Borgerskabsprotokol
1881 1919 Stubbekøbing Købstadskommune Borgerskabsprotokol
1886 1911 Thisted Kommune Borgerskabsprotokol
1886 1911 Thisted Kommune, Kommunalbestyrelsen Borgerskabsprotokol
1886 1916 Ringkøbing Byfoged Borgerskabsprotokol
1886 1922 Rudkøbing Byfoged Borgerskabsprotokol
1891 1920 Rønne Købstadskommune Borgerskabsprotokol
1892 1920 Slagelse Købstadskommune Borgerskabsprotokol
1894 1932 Svaneke Købstadskommune Borgerskabsprotokol
1901 1919 Vends Herredsfoged Borgerskabsprotokol
1903 1942 Nyborg Politi, Kerteminde Politikreds nr. Borgerskabsprotokol
1908 1940 Hillerød Politi Borgerskabsprotokol
1910 1931 Århus Politi Borgerskabsprotokol
1912 1932 Viborg Politi Borgerskabsprotokol
1914 1923 Slagelse Byfoged Borgerskabsprotokol
1918 1920 Holbæk Købstadskommune Borgerskabsprotokol
1918 1932 Lemvig Politi Borgerskabsprotokol
1919 1932 Nykøbing Mors Politi Borgerskabsprotokol
1920 1932 Holbæk Politi Borgerskabsprotokol
1920 1934 Slagelse Politi Borgerskabsprotokol
1922 1943 Varde Politi Borgerskabsprotokol
1925 1948 Nykøbing Falster Købstadskommune Borgerskabsprotokol
1926 1932 Ålborg Købstad, Ålborg Birk-Fleskum Herreds Politikreds Borgerskabsprotokol
1931 1934 Holbæk Politi, Afdelingskontoret i Nykøbing Sjælland Borgerskabsprotokol
1861 1920 Ærøskøbing og Ærø By- og Herredsfoged Borgerskabsprotokol (Marstal)
1897 1932 Ærøskøbing og Ærø By- og Herredsfoged Borgerskabsprotokol (Ærøskøbing)
1919 1938 Assens Politikreds Borgerskabsprotokol for Assens købstad
1913 1942 Nakskov Politi Borgerskabsprotokol for beværterbevillinger o g gæstgiverborgerskaber i Nakskov Købstad
1862 1932 Allinge-Sandvig Købstadskommune Borgerskabsprotokol for Hasle, Allinge og Sandvig
1900 1931 Løgstør Kommune, Kommunalbestyrelsen Borgerskabsprotokol for Løgstør Købstad
1920 1946 Tønder Politi Borgerskabsprotokol for Løgumkloster
1928 1951 Odense Købstads Politi Borgerskabsprotokol for Odense Købstad
1886 1908 Skive Byfoged Borgerskabsprotokol for Skive Købstad
1921 1929 Tønder Politi Borgerskabsprotokol for Tønder by
1889 1922 Øster-Vester Horne Herredsfoged Borgerskabsprotokol for Varde Købstad
1901 1916 Nyborg kommune, Byråd Borgerskabsprotokol m.m.
1700 1869 Tønder Købstad Borgerskabsprotokol og bilag
1921 1939 Hjørring Politi Borgerskabsprotokol, Brønderslev
1921 1939 Hjørring Politi Borgerskabsprotokol, Brønderslev, navneregister
1905 1937 Hjørring Politi Borgerskabsprotokol, Hjørring
1905 1937 Hjørring Politi Borgerskabsprotokol, Hjørring, navneregister
1932 1936 Rødby Politi, Afdelingskontoret i Maribo Borgerskabsprotokol, Maribo Købstad
1912 1927 Viborg Politi Borgerskabsprotokol, navneregister
1919 1932 Nykøbing Mors Politi Borgerskabsprotokol, navneregister
1860 1885 Nykøbing Mors Byfoged Borgerskabsprotokol, Nykøbing Købstad
1887 1932 Næstved Byfoged Borgerskabsprotokol, Næstved Købstad
1901 1939 Randers Politi Borgerskabsprotokol, Randers Købstad
1925 1936 Rødby Politi Borgerskabsprotokol, Rødby Købstad
1919 1928 Nykøbing Mors Politi Borgerskabsprotokol, sager
1878 1937 Nakskov Byfoged Borgerskabsprotokoller for Nakskov
1901 1939 Randers Politi Borgerskabsprotokoller, Randers Købstad, navneregister til
1761 1914 Køge Rådstue Borgerskabsregister
1801 1897 Slagelse Byfoged Borgerskabsregister
1845 1903 Middelfart Byfoged Borgerskabsregister
1890 1932 Slagelse Byfoged Borgerskabsregister
1853 1920 Ærøskøbing og Ærø By- og Herredsfoged Borgerskabsregister (Ærøskøbing)
1706 1804 Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Borgerskabsregister for Allinge og Sandvig
1701 1983 Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Borgerskabsregister for Neksø og Rønne
1798 1859 Bogense Magistrat Borgerskabsregistre
1801 1925 Slagelse Rådstue Borgerskabsregistre
1652 1861 Haderslev Købstad Borgerskabssager
1706 1867 Sønderborg Købstad Borgerskabssager
1709 1869 Aabenraa Købstad Borgerskabssager
1765 1852 Tønder Købstad Borgerskabssager
1869 1898 Stege Købstadskommune Borgerskabssager
1872 1919 Rønne Købstadskommune Borgerskabssager
1900 1919 Århus Byfoged Bortfaldne bevillinger og borgerskaber
1922 1922 Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger Brev vedr. oversendelse af 4 borgerskabsbreve fra Kolding
1908 1927 Jørgen Jørgensen Jepsen, Mekaniker, Aabenraa Breve, borgerskabsbevis og eksamensbeviser med mere
1883 1949 Behrendt, Christian Frederik Christian Behrendts dagbøger, borgerskabsbrev, visitationsbog fra Sorø Akademi samt nekrolog
1805 1866 Sakskøbing Rådstue Div. borgerskabs- og næringssager
1879 1913 Horsens Byfoged Diverse bilag til borgerskabsprotokoller
1818 1852 Store Heddinge Rådstue Diverse breve og dokumenter vedr. borgerskab
1803 1836 Præstø Rådstue Diverse breve og dokumenter vedrørende borgerskab
1837 1880 Næstved Rådstue Diverse dokumenter og breve vedrørende borgerskab
1815 1859 Frederikshavn Rådstue, Magistraten Diverse dokumenter vedr. borgerskaber
1865 1919 Roskilde Købstadskommune, Byrådet Diverse sager vedr. borgerskabets erhvervelse
1844 1888 Mariager Rådstue, Magistraten Dokumeneter til borgerskabsprotokol
1833 1865 Holstebro Rådstue, Magistraten Dokumenter fremlagt i anl. af borgerskabers tagelse og opsigelse
1773 1848 Nykøbing Sjælland Rådstue Dokumenter fremlagt på rådstuen samt dokumenter vedrørende borgerskaber
1801 1868 Sorø Rådstue Dokumenter til borgerskabserhvervelse
1869 1917 Svendborg Byfoged Dokumenter til borgerskabsprotokol
1871 1878 Grenå Kommune, Kommunalbestyrelsen Dokumenter til borgerskabsprotokollen
1803 1968 Århus Rådstue, Kommunalbestyrelsen Dokumenter vedr. borgerskab
1825 1869 Nibe Rådstue, Kommunalbestyrelsen Dokumenter vedr. borgerskab
1841 1902 Assens Kommune Dokumenter vedr. borgerskab
1869 1880 Sorø Købstadskommune Dokumenter vedr. borgerskab
1701 1891 Hobro Rådstue, Magistraten Dokumenter vedr. borgerskaber
1777 1867 Kerteminde Magistrat Dokumenter vedr. borgerskaber
1840 1854 Lemvig Rådstue, Magistraten Dokumenter vedr. uddeling og opsigelse af borgerskab
1779 1779 Randers Rådstue, Magistraten Domsakt og diverse dokumenter i sag ml. magistrat og borgerskab
1880 1896 A/S Bornholms Maskinfabrik Ejendomssager, borgerskabsbreve m.v.
1903 1910 Mexico City, konsulær repræsentation Erklæring om dansk statsborgerskab
1872 1906 Ringkøbing Kommune, Kommunalbestyrelsen Erklæringer vedr. erhvervelse af borgerskaber og næringsbeviser
1770 1777 Løgumkloster Amt Flækkeborgerskab
1915 1919 Århus Kommune Forholdsattester vedr. borgerskab og bevillinger
1766 1909 Kerteminde Magistrat Fortegnelse over borgerskaber
1791 1814 Ebeltoft Rådstue, Magistraten Fortegnelse over borgerskaber
1845 1845 Nyborg Magistrat Fortegnelse over borgerskaber
1850 1900 Kolding Byfoged Fortegnelse over borgerskaber
1858 1931 Hjørring Byfoged Fortegnelse over borgerskaber
1817 1853 Grosserer-Societetet, Grosserer-Societetets Komite Fortegnelse over de Betænkninger som fra Grosserer Societetets Committee i Kjøbenhavn ere meddelte i anledning af indkomne ansøgninger om at vinde Borgerskab som Mægler
1786 1851 Ribe Rådstue, Magistraten Fortegnelse over dem, der har taget borgerskab
1780 1848 Vejle Rådstue, Magistraten Fortegnelse over dem, der har taget borgerskab m.m.
1828 1828 Skagen Rådstue, Magistraten Fortegnelse over dem, der har taget borgerskab på at drive handel
1720 1868 Horsens Rådstue, Magistraten Fortegnelse over dem, der har taget eller opsagt borgerskab
1825 1858 Nibe Byfoged Fortegnelse over dem, der har vundet borgerskab i Nibe
1838 1838 Hjørring Rådstue, Magistraten Fortegnelse over indehavere af borgerskaber
1860 1922 Hammerum Herredsfoged Fortegnelse over næringsbeviser og borgerskaber for Herning købstad og Hmmerum herred
1782 1856 Århus Rådstue, Magistraten Fortegnelse over tagne borgerskaber med tilføjelse af offentlige breve
1919 1940 Fredericia Politi Fortegnelse over udleverede borgerskaber mv.
1882 1939 Nyborg Byfoged Fortegnelser over borgerskaber i Nyborg købstad
1648 1648 Pergamentsamlingen Frederik III tilladelse, at borgmestrene i Ålborg og borgerskabet s. st. skal få hhv. et stykke eng for deres umage og bestilling og et derhosliggende stykke jord til deres fædrift
1857 1890 Køge Købstadskommune, Byråd Fremlagte dokumenter i forbindelse med borgerskabets erhvervelse
1592 1960 Fåborg Magistrat Fåborg Magistrat - Register over borgerskaber
1876 1909 Roskilde Købstadskommune, Byrådet Gamle borgerskabsbreve
1708 1708 Hamborg, konsulær repræsentation Hamburg: Hans Statius von Hagedorns gesandtskabsarkiv: Akter og dokumenter vedrørende kommissionen af 17. april 1708 til bilæggelse af en strid mellem Hamburgs Magistrat og borgerskab
1867 1928 Lassen, Henrik Henrik Lassen og hans sønners statsborgerskab
1893 1925 Ålborg Byfoged Hovedbog for bl.a. borgerskaber
1888 1923 Løjt Sogns Sparekasse Hovedbog over borgerskabs udlån
1599 1820 Vejle Rådstue, Magistraten Indkomne breve vedr. borgerskab og næringsvæsen
1768 1784 Kerteminde Magistrat Journal over borgerskabets publique forretninger
1600 1990 Erhvervsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek, afskrifter af borgerskabsregistre
1600 1980 Erhvervsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek, afskrifter af borgerskabsregistre, erhverv
1600 1980 Erhvervsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek, afskrifter af borgerskabsregistre, Jylland
1600 1980 Erhvervsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek, afskrifter af borgerskabsregistre, Sjælland med omliggende øer
1674 1961 Erhvervsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek, Handelsborgerskaber i Århus
1883 1961 Ålborg Købstad, Ålborg Birk-Fleskum Herreds Politikreds Kassebog for borgerskaber
1801 1860 Viborg Rådstue, Magistraten Kasserede borgerskabsbreve
1766 1960 Kerteminde Byfoged Kerteminde Magistrat - Register over borgerskaber
1725 1725 Ålborg Rådstue, Magistraten Kgl. konfirmation vedr. forliget med magistrat og borgerskab i sagen Werchmester og Brunow
1759 1765 Odense Magistrat Kommission: borgerskabet vs. magistraten
1670 1715 Næstved Rådstue Kommissioner og kommissarier vedr. diverse stridigheder mellem magistrat og borgerskab
1722 1723 Viborg Rådstue, Magistraten Kommissionsakt i sagen: Viborg borgerskab contra magistraten
1759 1765 Odense Magistrat Kommissionsprotokol vedr. magistratens og borgerskabets mellemværende
1735 1736 Nyborg Magistrat Kommissionssag mellem magistrat og borgerskab ang. Enemærket Heslet og Flæskholmens græsning
1739 1742 Århus Rådstue, Magistraten Kommissionssagen ml. magistraten og borgerskabet
1890 1907 Der kommissarische Amtsvorsteher Bredebro Kommune- og statsborgerskabssager
1902 1908 Der kommissarische Amtsvorsteher Bredebro Kommune- og statsborgerskabssager
1644 1650 Danske Kancelli Koncepter og indlæg til forsikringsbreve for ydet forstrækning af adel, gejstlighed, borgerskab og bønder samt til enkelte restsedler på diverse civile afregninger
1627 1633 Danske Kancelli Koncepter og indlæg til forsikringsbreve for ydet forstrækning af adel, gejstlighed, borgerskab, bønder og kirker til rigens defension
1753 1812 Neksø Rådstue Kopi- og borgerskabsprotokol
1907 1907 Vælgerforeningen for Nordslesvig Korrespondance m. optanter der søger preus. statsborgerskab
1870 1910 Århus Byfoged Kronologisk fortegnelse over borgerskaber
1780 1897 Nyborg Magistrat Kronologisk register over borgerskaber
1896 1926 Randers Kommune, Kommunalbestyrelsen Kvittering for indbetalte borgerskabskendelser
1920 1926 Århus Politi Kvitteringsbog for borgerskab
1890 1919 Århus Byfoged Kvitteringsbog for modtagne borgerskaber
1914 1914 Møller, Severin Købmandsborgerskab
1683 1957 Werner, Hans (magister) Købmandsborgerskaber
1730 1971 Håndskriftssamlingen, Samlinger af biografier vedr. personer fra bestemte egne Landsarkivet ved registrator O.M. Hofman-Bang: Borgerskaber tagne i Hobro 1723-1845
1712 1712 Kolding Rådstue, Kæmnerkontoret Mandtal på Kolding Bys borgerskab
1795 1882 Ålborg Rådstue, Magistraten Mandtals- og borgerskabsprotokol
1956 1962 Dansk Amatør Bokse Union Materiale vedr. boksere, der søger dansk statsborgerskab
1899 1925 J.E. Schmalfelds Fabrikker A/S Materiale vedr. borgerskab
1907 1939 Afholdsbladet Materiale vedr. rundspørge ang. spritusborgerskab, papirkøb, trykning, Larsen-Ledets regnskaber med reform og Internationsalt Tidsskrift
1681 1960 Middelfart Magistrat Middelfart Magistrat - Register over borgerskaber
1583 1639 Danske Kancelli Mønstringsruller over borgerskabet
1900 1990 Statens Arkiver, Rigsarkivet Odense Navnekartotek til fæste-/skifte-/rådstue-/borgerskabs- og lavsprotokoller samt fæstebreve
1870 1939 Nyborg Byfoged Navneregister over borgerskaber i Nyborg
1804 1896 Ærø Stad- og Landret Navneregister til borgerskabsprotokol
1886 1922 Rudkøbing Byfoged Navneregister til borgerskabsprotokol
1910 1931 Århus Politi Navneregister til borgerskabsprotokol
1861 1920 Ærøskøbing og Ærø By- og Herredsfoged Navneregister til borgerskabsprotokol (Marstal)
1921 1939 Hjørring Politi Navneregister til borgerskabsprotokol, Brønderslev
1905 1937 Hjørring Politi Navneregister til borgerskabsprotokol, Hjørring
1920 1932 Næstved Politi Navneregister til borgerskabsprotokol, Næstved Købstad
1912 1927 Viborg Politi Navneregister til borgerskabsprotokollen
1919 1932 Nykøbing Mors Politi Navneregister til borgerskabsprotokollen
1864 1920 Horsens Byfoged Navneregister til borgerskabsprotokoller
1870 1910 Århus Byfoged Navneregister til borgerskabsprotokoller
1853 1920 Ærøskøbing og Ærø By- og Herredsfoged Navneregister til borgerskabsregister (Ærøskøbing)
1886 1916 Ringkøbing Byfoged Navneregister til protokoller over borgerskaber
1662 1960 Nyborg Magistrat Nyborg Magistrat - Register over borgerskaber
1805 1948 Ålborg Byfoged Nærings- og borgerskabsprotokol
1858 1938 Hjørring Byfoged Nærings- og borgerskabsprotokol
1919 1932 Middelfart Politikreds Nærings- og borgerskabsprotokol
1842 1842 Hald, Jens Sommerlund Næringsbrev og borgerskab
1920 1932 Åbenrå Politi Næringsprotokol angående udstedte borgerskaber i Aabenraa købstad
1920 1932 Åbenrå Politi Næringsprotokol vedr. udstedte borgerskaber i Aabenraa købstad
1870 1889 Ribe Kommune, Kommunalbestyrelsen Næringssager vedr. borgerskab
1771 1792 Odense Magistrat Næringstaksterne på Odense borgerskab
1626 1626 Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Obisfeld stad: Breve, hvoraf et med bilag, fra borgmestre, råd og borgerskab i Oebisfelde til kong Christian IV vedrørende troppeindkvartering
1611 1960 Odense Magistrat Odense Magistrat - Register over borgerskaber
1674 1983 Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Odense Magistrat - Supplement til register over borgerskaber
1626 1626 Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Oebisfelde stad: Breve, hvoraf et med bilag, fra borgmestre, råd og borgerskab i Oebisfelde til kong Christian IV vedrørende troppeindkvartering
1858 1919 Ålborg Byfoged Opsagte borgerskaber
1871 1912 Store Heddinge Købstadskommune Opsagte borgerskaber
1870 1917 Næstved Byfoged Opsagte borgerskaber og næringsbeviser
1869 1893 Bogense Kommune Opsagte borgerskabsbreve
1897 1909 Horsens Byfoged Opsagte og deponerede borgerskaber
1884 1964 Lemvig Politi Opsagte og deponerede borgerskaber og næringsbeviser
1857 1895 Kalundborg Byfoged Originale tilbageleverede borgerskabsbreve
1470 1971 Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Oversigt over arkivalier vedr. borgerskaber og næringstilladelser i Landsarkivet for Nørrejylland
1877 1921 Sakskøbing Byfoged Oversigt over bestående borgerskaber, næringsbeviser og bevillinger udfærdiget siden 1877 for Sakskøbing Købstad
1877 1921 Sakskøbing Byfoged Oversigt over borgerskaber m.v.
1825 1862 Frederikshavn Rådstue, Magistraten Oversigt over personer, som tager borgerskab
1773 1791 Jensen, Lars Papirer vedr. borgerskab og vielse
1862 1932 Sæby Byfoged Personregister til borgerskabsprotokol
1889 1930 Århus Byfoged Personregister til borgerskabsprotokoller
1865 1920 Kreisstadt Sonderburg Politiakthefter Fag 1 Statsborgerskab, pas, ind- og udvandring
1891 1909 Flecken Norburg Politisager, Statsborgerskab
1751 1751 Odense Magistrat Prot. over borgerskabets næring mm.
1751 1751 Odense Magistrat Prot. over borgerskabets næring og bestilling
1886 1916 Ringkøbing Byfoged Protokol over borgerskaber autoriseret 1886-1897 og 1904-1916
1916 1940 Ringkøbing Politi Protokol over borgerskaber i Rinkøbing Købstad
1916 1973 Køge Politi, Afdelingskontoret i Store Heddinge Protokol over borgerskaber og næringsbeviser
1905 1922 Stevns-Fakse Herreder Protokol over borgerskaber, næringsbeviser m.v.
1885 1955 Århus Tømrerlaug Protokol over tømrermestre, der har erholdt borgerskab
1895 1973 Ringsted Politi, Afdelingskontoret i Sorø Protokol over udstedte borgerskaber og næringsbeviser
1921 1922 Odense Amt Reg. o. personer f. i Sdr. Jylland der får dansk statsborgerskab
1865 1911 Viborg Kommune, Kommunalbestyrelsen Register over borgerskaber
1893 1937 Ålborg Byfoged Register over borgerskaber
1895 1932 Holbæk Købstadskommune Register over borgerskaber
1691 1960 Helsingør Byfoged Register over borgerskaber i Helsingør
1798 1960 Hillerød Byfoged Register over borgerskaber i Hillerød
1757 1970 Holbæk Byfoged Register over borgerskaber i Holbæk
1746 1970 Kalundborg Byfoged Register over borgerskaber i Kalundborg
1654 1970 Korsør Byfoged Register over borgerskaber i Korsør
1681 1990 Køge Byfoged Register over borgerskaber i Køge
1738 1970 Maribo Byfoged Register over borgerskaber i Maribo
1728 1970 Nakskov Byfoged Register over borgerskaber i Nakskov
1817 1970 Neksø Byfoged Register over borgerskaber i Neksø
1677 1970 Nykøbing Falster Byfoged Register over borgerskaber i Nykøbing Falster
1755 1970 Nykøbing Sjælland Byfoged Register over borgerskaber i Nykøbing Sjælland
1733 1970 Næstved Byfoged Register over borgerskaber i Næstved
1646 1970 Ringsted Byfoged Register over borgerskaber i Ringsted
1718 1970 Roskilde Byfoged Register over borgerskaber i Roskilde
1765 1970 Rødby Byfoged Register over borgerskaber i Rødby
1766 1990 Rønne Byfoged Register over borgerskaber i Rønne
1678 1990 Sakskøbing Byfoged Register over borgerskaber i Sakskøbing
1662 1980 Skælskør Byfoged Register over borgerskaber i Skælskør
1694 1980 Slagelse Byfoged Register over borgerskaber i Slagelse
1649 1970 Stege Byfoged Register over borgerskaber i Stege
1790 1960 Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Register over borgerskaber i Store Heddinge rådstueprotokol
1791 1960 Vordingborg Byfoged Register over borgerskaber i Vordingborg
1766 1932 Nyborg Politi, Kerteminde Politikreds nr. Register over borgerskaber og næringsbeviser i Kerteminde købstad
1919 1973 Middelfart Politikreds Register over næringsbeviser og borgerskaber i Middelfart købstad og Vends herred
1920 1921 Svendborg Amt Register over optanter af dansk statsborgerskab
1920 1921 Odense Amtsskoleråd / Assens Amtsskoleråd, Skolefonden Register over personer født i Sønderjylland der får dansk statsborgerskab
1788 1822 Varde Rådstue, Magistraten Register over tagne borgerskaber
1852 1919 Assens Kommune Register til Assens købstads borgerskabsprotokol
1930 1932 Ribe Politi Register til borgerskab i Ribe Købstad
1740 1960 Ebeltoft Rådstue, Magistraten Register til borgerskaber i Ebeltoft Købstads rådstueprotokoller
1670 1960 Fredericia Rådstue, Magistraten Register til borgerskaber i Fredericia Købstads rådstueprotokoller
1694 1960 Grenå Rådstue, Magistraten Register til borgerskaber i Grenå Købstads rådstueprotokoller
1720 1960 Hjørring Rådstue, Magistraten Register til borgerskaber i Hjørring Købstads rådstueprotokoller
1687 1960 Hobro Rådstue, Magistraten Register til borgerskaber i Hobro Købstads rådstueprotokoller
1721 1960 Holstebro Rådstue, Magistraten Register til borgerskaber i Holstebro Købstads rådstueprotokoller
1843 1960 Holstebro Rådstue, Kommunalbestyrelsen Register til borgerskaber i Horsens Købstads rådstueprotokoller
1675 1960 Kolding Rådstue, Kommunalbestyrelsen Register til borgerskaber i Kolding Købstads rådstueprotokoller
1691 1960 Lemvig Rådstue, Magistraten Register til borgerskaber i Lemvig Købstads rådstueprotokoller
1725 1960 Mariager Rådstue, Magistraten Register til borgerskaber i Mariager Købstads rådstueprotokoller
1825 1960 Nibe Rådstue, Magistraten Register til borgerskaber i Nibe Købstads rådstueprotokoller
1687 1960 Nykøbing Rådstue, Magistraten Register til borgerskaber i Nykøbing Mors Købstads rådstueprotokoller
1602 1960 Ringkøbing Rådstue, Magistraten Register til borgerskaber i Ringkøbing Købstads rådstueprotokoller
1845 1960 Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Register til borgerskaber i Silkeborg Købstads rådstueprotokoller
1702 1960 Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Register til borgerskaber i Skagen Købstads rådstueprotokoller
1781 1960 Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Register til borgerskaber i Skanderborg Købstads rådstueprotokoller
1747 1960 Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Register til borgerskaber i Skive Købstads rådstueprotokoller
1675 1960 Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Register til borgerskaber i Sæby Købstads rådstueprotokoller
1733 1960 Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Register til borgerskaber i Thisted Købstads rådstueprotokoller
1639 1960 Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Register til borgerskaber i Varde Købstads rådstueprotokoller
1703 1960 Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Register til borgerskaber i Ålborg Købstads rådstueprotokoller
1878 1898 Fåborg Kommune Register til borgerskaber og næringsbeviser
1612 1996 Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Register til borgerskaber, Helsingør
1631 1796 Randers Rådstue, Magistraten Register til borgerskabsprotokol
1683 1865 Københavns Kommune, Magistratens 2. Sekretariat Register til Borgerskabsprotokol
1818 1904 Holstebro Rådstue, Magistraten Register til borgerskabsprotokol
1839 1878 Nakskov Rådstue Register til borgerskabsprotokol
1890 1916 Svendborg Byfoged Register til borgerskabsprotokol
1903 1919 Middelfart Byfoged Register til borgerskabsprotokol
1911 1919 Vordingborg Byfoged Register til borgerskabsprotokol
1927 1940 Kalundborg Politi Register til borgerskabsprotokol
1600 1862 Århus Rådstue, Magistraten Register til borgerskabsprotokoller
1713 1865 Viborg Rådstue, Magistraten Registre over løste borgerskaber
1724 1954 Dansk Erhverv Registre over tilgang af grosserer-borgerskaber
1866 1870 Århus Rådstue, Kæmnerkontoret Regnskaber over gebyrer vedr. brandtaksationer, borgerskaber m.m.
1650 1960 Rudkøbing Magistrat Rudkøbing Magistrat - Register over borgerskaber
1874 1931 Præstø Købstadskommune Rådstue- og borgerskabsprotokol
1882 1933 Nysted Købstadskommune Rådstue- og borgerskabsprotokol
1905 1927 Kalundborg Købstadskommune Rådstue- og borgerskabsprotokol
1586 1905 Kalundborg Rådstue Rådstue- og borgerskabsprotokoller
1869 1917 Amtsvorsteher des Amtsbezirk Alt Hadersleben Sager og skrivelser, Bl.a. statsborgerskabssager
1860 1918 Nykøbing Mors Byfoged Sager til borgerskabsprotokoller
1867 1918 Viborg Byfoged Sager til borgerskabsprotokoller
1878 1905 Ålborg Byfoged Sager til borgerskabsprotokoller
1884 1914 Århus Byfoged Sager til borgerskabsprotokoller
1919 1928 Nykøbing Mors Politi Sager til borgerskabsprotokoller
1800 1862 Fredericia Rådstue, Magistraten Sager vedr. erhvervelse af borgerskab
1871 1914 Drengstedt Landgemeinde Sager vedr. statsborgerskabsforhold
1858 1869 Vordingborg Byfoged Sager vedr. udstedelse af borgerskaber, næringsbeviser m.v.
1766 1858 Maribo Rådstue Sager vedrørende borgerskab og næringsvæsen
1907 1907 Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Sager vedrørende statsborgerskab
1814 1819 Borup, Michel Christensen Skudsmål, borgerskab
1619 1620 Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Stade stad: Akter og dokumenter vedrørende en strid mellem Magistrat og borgerskab i Stade og den i denne anledning stedfundne mægling fra dansk side
1889 1917 Der kommissarische Amtsvorsteher Bredebro Statsborgerskab
1855 1920 Der königliche Landrat zu Hadersleben Statsborgerskab, statstilhørsforhold, udvandring, testamenter, begravelse
1664 1960 Svendborg Magistrat Svendborg Magistrat - Register over borgerskaber
1901 1928 Rohde, Axel Svendebrev, borgerskabsbrev mv.
1754 1844 Ålborg Rådstue, Magistraten Tilbageleverede borgerskaber
1871 1875 Michelsen, Jacob Vedrørende Jacob Michelsens statsborgerskab
1588 1588 Pergamentsamlingen Vidisse (af Viborg landsting) af Frederik II s åbne brev af 1585 17/4, hvorved det pålægges borgmester og råd i købstederne for fremtiden ikke at meddele nogen borgerskabsbrev, førend han har godtgjort at være i besiddelse af de fornødne kvalifikationer
1663 1960 Ærøskøbing Magistrat Ærøskøbing Magistrat - Register over borgerskaber