Arkivseriens indholdsoversigt

Arkivserien

Arkivserie:

Arkivregistratur, Københavnske Lavsarkiver. Udgivet af Københavns Stadsarkiv og Landsarkivet for Sjælland m.m. København, 1971 (1971 - 1971)

Arkivskabere:

Københavns Bagerlav (1403-1875) , Københavns Sadelmagerlav (1460-1899) , Københavns Guldsmedelav (1491-1922)
Vis alle arkivskabere
Københavns Garverlav (1495-1970) , Københavns Slagterlav (1508-1682) , Københavns Skomagerlav og Skomagermesterforeningen (1509-1906) , Københavns Smedelav (1512-1961) , Københavns Buntmagerlav (1515-1919) , Københavns Væverlav (1550-1550) , Københavns Tømrerlaug (1575-1956) , Københavns Snedkerlav (1576-1935) , Københavns Bryggerlav (1592-1820) , Københavns Brolæggerlav (1600-1782) , Københavns Linnedværerlav (1622-1897) , Københavns Handskemagerlav (1622-1932) , Københavns Murer- og Stenhuggerlav (1623-1970) , Københavns Skrædderlav (1628-1955) , Københavns Possementmagerlav (1630-1906) , Københavns Hattemagerlav (1635-1913) , Københavns Vognmandslaug (1641-1947) , Københavns Kobbersmedelav (1645-1919) , Københavns Færgelav (1646-1792) , Københavns Bogbinderlav (1646-1970) , Københavns Drejerlav (1652-1900) , Københavns Vinhandlerlav (1653-1864) , Københavns Kandestøberlav (1654-1876) , Københavns Skipperlav og -forening (1656-1964) , Københavns Hjul- og Karetmagerlav (1662-1962) , Københavns Blikkenslagerlav (1669-1911) , Københavns Knapmagerlav (1674-1869) , Københavns Bødkerlav (1678-1955) , Københavns Blytækkerlav (1681-1862) , Københavns Malerlav (1681-1931) , Københavns Barberlav (1688-1926) , Københavns Urtekræmmer-, Isenkræmmer- og Sukkerbagerlav (1693-1890) , Københavns Glarmesterlav (1697-1792) , Københavns Brændevinsbrænderlav (1698-1920) , Københavns Dugmagerlav (1704-1898) , Københavns Urmagerlav (1704-1932) , Københavns Hørkræmmerlav (1722-1901) , Københavns Felberederlav (1731-1861) , Københavns Nagelsmedelav (1734-1907) , Københavns Rebslagerlav (1735-1939) , Københavns Stolemagerlav (1735-1952) , Københavns Nålemagerlav (1737-1931) , Københavns Parykmagerlav (1740-1914) , Københavns Tøjmagerlav (1741-1891) , Københavns Gørtlerlav (1741-1893) , Københavns Tobaksspinderlav (1744-1912) , Københavns Møllerlav (1750-1933) , Københavns Strømpevæverlav (1751-1887) , Københavns Skorstensfejerlav (1777-1949) , Københavns Isenkræmmerlav (1807-1861) , Københavns Glashandlerlav (1817-1855) , Københavns Høkerlav (1817-1877) , Københavns Lysestøberlav (1818-1870) , Københavns Sandagerlav (1834-1856) , Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler (1971-1971)

Arkivseriens navn:

Arkivregistratur, Københavnske Lavsarkiver. Udgivet af Københavns Stadsarkiv og Landsarkivet for Sjælland m.m. København, 1971 (Officielt)

Arkivseriens dateringer:

Dannelse: 1971 - 1971 Oplysning: 1403 - 1970

Bemærkninger:

"Københavnske Lavsarkiver. Foreløbige arkivregistraturer udgivet af Københavns Stadsarkiv og Landsarkivet for Sjælland m.m. København, 1971."

Hele arkivserien er scannet og kan ses på arkivalier online.

Indholdsoversigt

Medietype: Arkivinstitution: Arkivseriens indhold:
Original, Papir m.m. Rigsarkivet Vis indhold
Kopi, Scannet Arkivalieronline Læs arkivaliet