Arkivseriens indholdsoversigt

Arkivseriens specifikationer

Arkivserie:

Folioregistratur 260: Fortegnelse over lægdsruller 1789-ca.1863 (1980 - 1980)

Arkivskabere:

Arkivseriens navn:

Folioregistratur 260: Fortegnelse over lægdsruller 1789-ca.1863 (Officielt)

Arkivseriens dateringer:

Dannelse: 1980 - 1980 Oplysning: 1789 - 1863

Bemærkninger:

Også benævnt "Gruppefortegnelse og forkortelser for lægdsruller".

Hele arkivserien er scannet.
Arkivserien kan derfor ikke bestilles til brug på læsesal.

Indholdsoversigt

Medietype: Arkivinstitution: Arkivseriens indhold:
Kopi, Scannet Arkivalieronline Vis indhold