Arkivseriens indholdsoversigt

Arkivserien

Arkivserie:

Danske bestillinger (fortegnelse over embedsudnævnelser, beskikkelser mv.) (1840 - 1941)

Arkivskabere:

Arkivseriens navn:

Danske bestillinger (fortegnelse over embedsudnævnelser, beskikkelser mv.) (Officielt)

Arkivseriens datering:

Dannelse: 1840 - 1941

Bemærkninger:

Indeholder bl.a. fortegnelser over ansatte under Justitsministeriet, men også apotekere, distriktslæger m.fl. samt oplysninger om legater, stiftelser, embedsboliger for dommere m.m. Forsynet med registre. Dateringen er omtrentlig.

Indholdsoversigt

Medietype: Arkivinstitution: Arkivseriens indhold:
Original, Papir m.m. Rigsarkivet Vis indhold