Arkivseriens indholdsoversigt

Arkivserien

Arkivserie:

Norske bestillinger (1730 - 1830)

Arkivskaber:

Danske Kancelli (1730-1830)

Arkivseriens navn:

Norske bestillinger (Officielt)

Arkivseriens datering:

Dannelse: 1730 - 1830

Reference:

VA.I, s.4

Bemærkninger:

Indeholder fortegnelser over gejstlige og verdslige embeds- og bestillingsmænd samt personelle privilegier, bevillinger og benådninger m.m. for Danmark. Norske Bestillinger omfatter Norge, Island, Færøerne og Vestindien.

Hele arkivserien er scannet og kan ses på arkivalier online.
Du kan også bestille til brug på læsesal. Du kan også bestille til brug på læsesal.

Indholdsoversigt

Medietype: Arkivinstitution: Arkivseriens indhold:
Original, Papir m.m. Rigsarkivet Vis indhold
Brugskopi, Mikrofilm 16 mm Rigsarkivet Vis indhold
Brugskopi, Mikrofilm 35 mm Rigsarkivet Vis indhold
Kopi, Scannet Arkivalieronline Læs arkivaliet