Arkivseriens indholdsoversigt

Arkivserien

Arkivserie:

Projekt Tilgængeliggørelse af Helbredskort (2017 - 2021)

Arkivskabere:

Asmild-Tapdrup Kommune, Skolelægen (1936-1970) , Tjele-Nørre Vinge Kommune, Skolelægen (1936-1970) , Dronninglund Kommune, Skolelægen (1946-1970)

Arkivseriens navn:

Projekt Tilgængeliggørelse af Helbredskort (Officielt)

Arkivseriens dateringer:

Dannelse: 2017 - 2021 Oplysning: 1938 - 2012

Bemærkninger:

AV nummer 50050, søg adgang til data via Rigsarkivets hjemmeside. Du er også velkommen til at skrive til data@sa.dk Projekt Tilgængeliggørelse af Helbredskort har til formål at tilgængeliggøre et værdifuldt kildemateriale fra bl.a. longitudinelle højde- og vægtmålinger af danske skolebørn fra Nørrejylland med sigte på muligheder for kvantitative og kvalitative analyser. Projektet blev til på baggrund af et forskerønske til Rigsarkivet. De indtastede variabler er nøje udvalgt i samarbejde med en forskerfølgegruppe for at sikre produktionen af et så anvendeligt datasæt som muligt. Helbredskort indeholder informationer over de undersøgelser, som læger har udført på skolebørn. Helbredskortprojektet omfatter arkiverede skolelægejournaler fra Nørrejylland og adskiller sig således fra Register over skolelægejournaler i Københavns kommune (Skolelægejournalregisteret, 1930-2005). Helbredskortene blev indscannede, og udvalgte informationer såsom navn, fødselsdato, CPR-nummer(komplet eller ukomplet), køn, faders stilling, moders stilling, fødselsvægt, nummer i søskenderækken, vaccinationer samt måned/år for måling af højde og vægt blev indtastet i programmet EpiData. Datasættet indeholder data fra 7.631 skolebørn født fra 1929 til 2000, dog med kun få i yderårene samt enkelte år helt manglende (1930, 1931, 1998). Afhængig af de enkelte skolers håndtering af skolelægeundersøgelserne og arkivering forefindes nogle skolebørn med få observationer og andre med mange.

Afventer registrering. Bestilling af disse arkivalier i Daisy er derfor ikke mulig.