Tællelyset – H.C. Andersens første eventyr

Tællelyset - H.C. Andersens første eventyr

“Tællelyset” hedder et nyopdaget H.C. Andersen-eventyr, der vurderes til at være det første eventyr fra digterens hånd. Fundet er gjort på Rigsarkivets læsesal, Odense.

Manuskriptet Tællelyset blev fundet i efteråret 2012 på Rigsarkivets læsesal, Odense af slægtsforskeren Esben Brage, som benyttede privatarkivet fra familien Plum, en kendt præsteslægt.

I Plum-familiens arkiv lå en afskrift af manuskriptet, dedikeret til “Madame Bunkeflod”. I øverste højre hjørne står, at afskriften er givet “Til P. Plum fra hans ven Bunkeflod”.

Som barn besøgte H. C. Andersen hyppigt præsteenken madame Bunkeflod, som boede i en stiftelse nær hans barndomshjem. Hun fik stor betydning for hans lyst til at digte, og hans tro på at han kunne. Madame Bunkeflod havde en søn, Hans, der som voksen blev lærer ved Trinitatis Kirke i København, og det er sandsynligvis ham, der har foræret afskriften til Plum.

Forbindelsen til familien Bunkeflod samt hele eventyrets form, motiv og stil, får H. C. Andersen-eksperten Ejnar Stig Askgård til at konkludere: “Det er min vurdering, at det er en afskrift af et af H.C. Andersens tidligste eventyr. Der er tale om et ungdomsarbejde, der ligger før Andersens egentlige debut som forfatter og digter. Så manuskriptet Tællelyset må henregnes til at være det første eventyr fra H.C. Andersens hånd”.

Læs eventyret

H. C. Andersens eventyr “Tællelyset”

Fakta om H.C. Andersens eventyr

H.C. Andersen fik i sin levetid trykt 156 “eventyr og historier”. Hvis man medtager hans andre tekster med karakter af eventyr og dem, der først er kommet på tryk efter hans død, bliver det i alt til 212. Med “Tællelyset” ændres tallet til henholdsvis 157 og 213.

H.C. Andersen er mere udbredt end nogen anden forfatter nogensinde. Kun Bibelen er oversat til flere sprog. Han læses af alle kinesiske børn i skolerne og er i det hele taget meget kendt og værdsat i både Danmark og udlandet – især i Kina og Japan.

Se Tællelyset

Se manuskriptet til Tællelyset i høj opløsning på Flickr