Købstadskort

Købstadskort

Rigsarkivet råder over talrige kort- og tegningssamlinger, der gennem tiden er skabt af administrationen – både den statslige og lokale. Rigsarkivet opbevarer Vejdirektoratets arkiv, der rækker tilbage til 1764 og indeholder talrige topografisk detaljerede kort. Især købstadsplanerne påkalder sig interesse, da der er tale om de tidligste pålidelige opmålinger.

Købstadskort på nettet

Til brug for Generalvejkommissionens planlægning af vej- og brolægningsarbejder i byerne opmåltes i årene 1795-1805 størsteparten af de danske købstæder. Opmålingerne udførtes af fagkyndige officerer og blev den tidligste tilnærmelsesvise korrekte kartografiske gengivelse af Danmarks købstæder. Tilsvarende planer udarbejdedes over de landsbyer, hvorigennem de nye landeveje kunne tænkes anlagt.

Se kortene på Flickr

Flere webudstillinger:

Københavns befæstning – Gå på opdagelse i kort over Københavns befæstning fra 1648 til midt i 1800-tallet. Se dem online.

Vestindiske billeder – Oplev billeder af arkivalier om de dansk-vestindiske relationer. Se dem online her.

Kongeloven – Kongeloven i billeder. Oplev den guldindvirkede forside, guldseglet og Frederik Ills’ underskrift.