Københavns befæstning

Københavns befæstning

Kort og tegninger er en væsentlig del af hærens arkivalier. Ved mange skrivelser findes tegninger vedlagt som bilag, men ofte er de udtaget og anbragt i særlige kortsamlinger. Ingeniørkorpsets samling af kort og tegninger opbevares i dag på Rigsarkivet. Der findes kort og tegninger fra 1640. Her bringes et lille udsnit af kort og tegninger over fæstningen København, som den tog sig ud i årene fra 1648 til midt i 1800-tallet.

Ingeniørkorpsets tegninger over Københavns befæstning

Tegninger med I-1 angiver planer for hele fæstningen København og I-2 er planer og tegninger over enkelte dele af befæstningen. En detaljeret registratur over Ingeniørkorpsets historiske samling af kort og tegninger findes på Rigsarkivets læsesal (Hærens arkiv, nr. 50 V., 1985).

En god introduktion til befæstningen og for yderligere oplysninger om de enkelte bastioner er Bi Skaarup og Bjørn Westerbeek Dahl: Guide til Københavns Befæstning. 1996.

Linker til billede i fuld størrelse