Udskrift af domsafgørelse fra 2003

Besvaret d. 18/06/2018

Spørgsmål

Jeg søger følgende dom, som retten i Kolding har sagt, befinder sig i Rigsarkivet.

Kolding byret nr. SS 374/2001.

Dommen er afsagt den 19. maj 2003. Dommen skal efter sigende findes i Rigsarkivet i Viborg.

Jeg håber I kan hjælpe mig med at fremskaffe dommen.

Svar fra Rigsarkivet

Den skal formentlig findes i arkivet fra retten i Kolding. (Betegnelsen byret anvendtes så vidt jeg husker kun frem til 1973).

Da dommen er så ny, skal du søge om tilladelse til at se sagen. Det kan du gøre via denne formular.