Ansøgning om hædersgave for veteran fra krigen i 1864

Besvaret d. 15/11/2017

Spørgsmål

Jeg søger en kopi af ansøgningen om hædersgave for veteran fra krigen i 1864, for en person der tjenestegjorde ved 8. Regiment. 5.Compagni. Menig nr. 155. Hædersgaven i 1914, nr. 18635 i Rigsarkivet. Hvor kan jeg finde den?

Svar fra Rigsarkivet

Sager vedrørende tildeling af hædersgaver skal findes i arkivet fra Finansministeriets 3. Departement. Du finder sagen i denne arkivserie, i pakke 104.