Københavns Universitet immatrikuleringer 1670-1690

Besvaret d. 25/06/2018

Spørgsmål

Jeg søger min forfader Johan Georg Kanneworff, der efter sigende skulle have været immatrikuleret Københavns Universitet for nogle hundrede år siden.
Han er født i 1655 i Thüringen. Perioden på Universitetet må være i perioden 1670-1690.
Kan I give mig anvisning på, hvilke arkivalier jeg skal se i?

Svar fra Rigsarkivet

Studentermatriklen for Københavns Universitet kan du finde og bestille i arkivdatabasen Daisy.

Der findes også en trykt udgave af dele af matriklen.

Det findes ligeledes en skannet ældre vejledning til arkivet efter Københavns Universitet som befinder sig på Rigsarkivet.