Indvandring fra Sverige sidst i 1800-tallet

Besvaret d. 15/11/2017

Spørgsmål

På jeres side om indvandring skriver I præcist hvordan man søger sager efter 1926 men ikke før. Jeg forsker i en ane der er indvandret fra Malmø (ifølge svensk arkivalie) til Danmark i 1883-1884 (kilderne er ikke enige). Sandsynligvis indvandrede hun til Københavns stad, men hvor skal jeg kigge for at undersøge det?
Hun kan også være indvandret til Fredensborg amt (her befandt søsteren sig omkring det tidspunkt). Her kan jeg finde en pasprotokol men tilsyneladende ikke for den relevante periode.
Findes der en pasprotokol for den periode der er relevant?

Svar fra Rigsarkivet

Dersom din omtale af ”Fredensborg amt” skyldes, at Maria Lovisa Svensson bosatte sig i eller nær Fredensborg, kan hun være registreret i Kronborg Østre Birks Meldingsprotokol og fortegnelse over udstedte opholdsbøger 1875-1918.

Noget tilsvarende synes ikke at være bevaret i Københavns Politis arkiv fra tiden 1883-1884.
Eventuelt vil du kunne finde supplerende oplysninger ved henvendelse til Københavns Stadsarkiv.