Embedsudnævnelse til ‘Renovations Inspecteur’

Besvaret d. 06/12/2017

Spørgsmål

Hvor kan jeg se embedsudnævnelsen af min 4 x tipoldefars bror til ‘Renovations Inspecteur’? Det var i følge ‘Kjøbenhavns Historie..’ en ny stilling oprettet 1786 til 300 rigsdaler årligt.
1786 ses min ane i Trinitatis kirkebog som ‘Renovations Inspecteur’ ved sin søns begravelse og i folketællingen 1787 er han ‘Inspecteur ved Vognene’. Han var udlært hjulmager.
Jeg finder ham ikke i Arkivalieronlines register til Danske Kancellis embedsudnævnelser?

Svar fra Rigsarkivet

På Rigsarkivet har vi materiale om renovation her.
Om der er noget materiale om din slægtning må komme an på en undersøgelse af materialet. Du kan bestille det frem til læsesalen via linket.
Umiddelbart vil jeg mene, at det er arbejde under Københavns Magistrat, så måske du kan finde noget på Københavns Stadsarkiv, hvor du finder magistratens arkiv.