Skilsmisse ved kongelig bevilling

Besvaret d. 18/06/2018

Spørgsmål

Jeg behøver lidt hjælp til følgende:

Simon August Ortmann og Karen Kirstine Madsen blev gift i Tirsted kirke i 1858. De får et barn i 1860. I 1872 bliver Karen Kirstine Madsen gift med Peter Augustinus Kanstrup Schilder i Rødby kirke – ifølge kirkebogen med kongebrev af 19. december 1872.

August Ortmann og Kirstine blev nok således skilt mellem 1860 og 1872 og jeg formoder der har været en bevilling til skilsmissen.

I Maribo Amts journalregister har jeg fundet tre mulige referencer på August Ortmann, hhv. 1863, blad 27 ref. 333, 1864 blad 21 ref. 512 og 1868 blad 24 ref. 261. Desværre er det ikke muligt for mig at læse hvad sagerne drejer sig om, men jeg formoder den fra 1868, hvor journalsagen så vidt jeg kan finde ud af findes i pakke 418, tidsmæssigt er det nok mest sandsynlige – hvis jeg ellers er på rette spor i det hele taget. Og er jeg det?

Svar fra Rigsarkivet

Umiddelbart skulle man tro, at skilsmissen var at finde hos amtmanden, og måske har du fat i den rigtige ende, for nok vedrører den første reference (333) en ansøgning om bevilling til brændevinshandel, og den anden (512) en sag om ulovlig brændevinsudskænkning, men den tredje fra 1868 (261) vedrører hans umyndiggørelse. Så bestil den!