Datering af skilsmisse i 1810

Besvaret d. 09/11/2017

Spørgsmål

Jeg har grund til at tro, at murermester Zappe og hustru i Næstved bliver skilt mellem 1805 og 1811. Om det foregår ved dom eller bevilling ved jeg ikke.

Hvordan finder jeg sagens akter? Er det for eksempel en “justitsprotokol” jeg skal søge i?

Svar fra Rigsarkivet

I 1795 uddelegeres bevillingsmyndigheden i skilsmissesager til amtmændene. Det betyder at langt de fleste skilsmisser (men ikke alle!) behandles i bopælsamtet og gives ved (kongelig) bevilling. Dvs. at sagen formentlig skal findes i Præstø amts arkiv.

Hvis de boede i Næstved by, skal du starte med at lede i denne journal. Ellers se journalrækken for landet.