Sønderjyske skifter og dødboer fra perioden 1867-1920

Besvaret d. 06/02/2020

Spørgsmål

Jeg leder efter skifter efter mine oldeforældres død i Skærbæk Sogn i Sønderjylland. Min oldefar døde i 1911, og min oldemor i 1909. På sa.dk findes digitaliserede skifter for Tønder Amt, men ikke for den tid. Er de blevet digitaliseret? Hvis ja, hvor findes de?

Svar fra Rigsarkivet

Sønderjylland var tysk på daværende tidspunkt, og der findes derfor ikke skiftemateriale i danske arkiver. Sønderjyske skifteprotokoller fra perioden 1867−1920 findes i de preussiske amtsretsarkiver (Amtsgericht) hos Rigsarkivet i Aabenraa.

Skærbæk hørte under den preussiske Amtsgericht i Toftlund. Rettens skiftesager (Nachlass-Sachen) 1871−1921 findes på Rigsarkivet i Aabenraa. De er desværre ikke blevet scannet og må derfor fremsøges til gennemsyn på læsesal.

Da de offentlige myndigheder ikke behøvede være til stede ved skiftesager i Sønderjylland, findes der ikke lige så mange bevarede skiftesager som i Kongeriget.

Læs mere om skiftearkivalier i Rigsarkivets vejledning om skiftemateriale. Du kan også læse mere om at bestille arkivalier.