Oplysninger om veteranbil

Besvaret d. 18/06/2018

Spørgsmål

Jeg har købt en veteranbil. Jeg vil gerne vide alt om bilens historie. Hvordan finder jeg ud af det?

Svar fra Rigsarkivet

Rigsarkivet har protokoller for afgiftsberigtigede og afgiftsfritagne motorkøretøjer, registreret i perioden 1924-1980 eller 1924-1971, afhængig af om køretøjet blev registret i eller uden for København. I protokollerne kan du finde oplysninger om bilernes skiftende ejere samt en lang række detaljer såsom:

Ejers navn, stilling og adresse
Køretøjets betegnelse (bil/motorcykel)
Mærke
Modelbetegnelse
Motornummer
Chassisnummer
Køretøjets pris (afgiftspligtige værdi)

Du kan læse mere om hvordan du bestiller den rigtige protokol frem til læsesalen ved at læse vores vejledning.