Kirkebøger fra Vejby/Tibirke sogn før 1814?

Besvaret d. 13/11/2017

Spørgsmål

Kan I oplyse under hvilket sogn, jeg kan finde fødte og døde i Vejby/Tibirke sogn i perioden før 1814.
Jeg søger præsten Jørgen Jensen Gad’s død, som efter sigende var den 28. december 1786

Svar fra Rigsarkivet

Kirkebøger ældre end 1814 fra Tibirke/Vejby er ikke bevaret. Det skyldes, at Vejby præstegård brændte 14. maj 1871 og med den hele præstens arkiv.