Korrektion af fremstilling af Hornung & Møller taffelklaver

Besvaret d. 13/11/2017

Spørgsmål

Jeg er for nylig blevet ejer til:

1. Hornung & Møller taffelklaver med serienummer 6606.

2. Hornung pianoforte serienummer 62.

Af det jeg kan finde på internet så er det første fremstillet ca. 1872, og det andet ca. 1842. Jeg er interesseret i korrektion af ovenstående, og eventuelt deres historie hvis der findes noget yderligere.

Svar fra Rigsarkivet

Oversigten over de såkaldte Nummerbøger er skannet og lagt på Arkivalieronline.

Hvad angår selve arkivet efter Hornung & Møllers Kgl. Hof-Pianofabrik, kan du få en oversigt over indholdet af materiale i arkivet via vores elektroniske arkivdatabase Daisy.