Folketællinger i Grønland

Besvaret d. 10/11/2017

Spørgsmål

Jeg har gennem en hel del år arbejdet med folketællinger fra blandt andet Grønland, og afleveret en del til DDA. Dengang kunne man købe kopifilm i Viborg, hvad jeg gjorde; det er ikke mere muligt. Da der siden det sidste jeg lavede, Ft-1921, må være frigivet adgang til senere tællinger, vil jeg gerne vide om man kan få adgang til disse?

Svar fra Rigsarkivet

Vi er meget glade for det arbejde du sammen med de øvrige frivillige har udført med folketællingerne. Når jeg tjekker oversigten over grønlandske folketællinger, er der intet egentligt folketællingsmateriale for Grønland mellem 1921 og 1945 – og folketælling fra 1945 er endnu ikke frit tilgængelig, da den indeholder oplysninger om rent private forhold og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Hvis formålet med at se nyere folketællinger er slægtsforskning, kan du få særlig tilladelse til at se folketællingerne fra 1945 og frem. Tilladelsen kan søges på Rigsarkivets læsesal i København. Ansøgningen behandles med det samme.

Vil du benytte folketællingerne fra 1945 og frem til andre formål end slægtsforskning, skal du sende en skriftlig ansøgning via denne formular. Du får skriftligt svar senest 15 dage efter, at ansøgningen er modtaget.