Fortegnelse over plejeforældre

Besvaret d. 18/06/2018

Spørgsmål

Hvordan bestiller jeg adgang til de originale bøger: Fortegnelse over Plejeforældre 1876 – 1892, Frederiks Hospital, Fødselsstiftelsen.
Hver gang komme jeg bare ind på de skannede dokumenter.

Svar fra Rigsarkivet

Når vi skanner arkivalier og lægger dem på Arkivalieronline, så lukker vi samtidig for udlån af originalen. Dette gør vi for at beskytte originalen. Det er altså ikke muligt at låne originalversionen af et arkivalie, når det først er lagt på Arkivalieronline, medmindre der er et problem med den skannede version.

Da protokollen er på Arkivalieronline, så har du mulighed for at se den hjemme hos dig selv uden at skulle rejse til Rigsarkivet i København.

Der er ingen forskel på indholdet i originalen og den skannede udgave. Jeg har tjekket den skannede udgave, og den er i en fin kvalitet.