Hvordan finder jeg den udlagte barnefader til min farmor 1876?

Besvaret d. 08/06/2018

Spørgsmål

Min farmor blev født i 1876. På undfangelsestidspunktet boede hendes mor hos forældede i Præstø, Tybjerg, Bavelse, og hun har muligvis arbejdet på Bavelsegård, hvor hende far også arbejdede som chauffør.

Den udlagte barnefader var mejeribestyrer på Bavelsegård, og barnet får ved dåben hans efternavn. Jeg har søgt i kirkebøgerne i næsten alle de sogne der hører under Præstø Amt, og fundet en del med hans navn. Nogen kunne udelukkes på grund af alder (mere end 10 år ældre/yngre) end moderen, andre er døde før de blev voksne. Der er 3-4 stykker der kunne være faderen, men da jeg ikke kender hans alder, kan jeg ikke udvælge en der er mere sandsynlig end de andre.

I af og tilgangslisterne i kirkebøgerne i Præstø, Tybjerg, Bavelse, slutter listerne i 1875 og der er han så vidt jeg har kunnet se, hverken ankommet eller rejst ud af Bavelse, dog er de sider meget utydelige/sorte..

Jeg har søgt i lægdsruller omkring de år jeg anser for aktuelle!? jeg har ledt i folketællinger i de år der var tilgængelige før og efter 1876, jeg har ledt i online alimentationssager, jeg har gennempløjet alle bøgerne om mejerier/mejerister, og alt har været uden resultat, så jeg vil være meget glad for eventuelle nye forslag!? Kan en udlagt barnefader altid findes? Og hvor?

Hvad vil det koste at få professionel hjælp hos Rigsarkivet? Eller hvor kan jeg selv lede videre?

Svar fra Rigsarkivet

Du har virkelig haft gang i bladrearbejdet. Men uden det store held, kan jeg forstå. Det mest sandsynlige sted at finde flere oplysninger, vil være i en faderskabssag. Denne vil være ført ved det amt, som den udlagte barnefader boede i – og det er her Præstø Amt.

Du kan se i amtets journalregister for 1875/76/77 og søge efter forældrenes navne. Journalen findes også online. Mens journalsagerne kun findes i original, og derfor skal ses på Rigsarkivets læsesal i København.

Se eventuelt vores vejledning til faderskabssager.

Hvis du ønsker, at Rigsarkivet skal lave undersøgelsen for dig, kan du bestille en arkivundersøgelse.