Hjælp til videre slægtsforskning

Besvaret d. 18/06/2018

Spørgsmål

Jeg har forskellige spørgsmål, som jeg håber I kan hjælpe mig med. Jeg ved, at mange at arkivalierne skal bestilles via Daisy, men problemet er, at jeg ikke helt ved hvilke arkivalier jeg skal have fat på, når jeg søger via Daisy, da der er mange valgmuligheder.

Jeg er i gang med slægtsforskning, og i denne forbindelse fandt jeg ud af at min mormor blev født udenfor ægteskabet. Der blev udlagt en barnefader til hende. Hun blev født i Kolding, men havde hjemsteds sogn i Hejls. Min oldemor blev gift året efter min mormors fødsel, og i kirkebogen står der, at hendes nye mand gav sin tilladelse til at min mormor måtte få hans efternavn. Blev dette betragtet som en adoption? Er det på Vejle Stadsarkiv jeg skal have fat på oplysningerne vedrørende faderskabssagen?

Min mormor fik selv 3 børn udenfor ægteskabet, og de blev senere sendt i pleje, og kom aldrig tilbage til hende. Alle 3 børn blev født på fødselsstiftelsen i Århus, og de kom med hende tilbage til de sogne hun på daværende tidspunkt boede i. Det ene barn er registreret i kirkebogen i Hejls, det andet barn i Odder sogn (i folketællingen 1940 er han plejebarn i Randlev ved Odder), og det tredje barn i Galten sogn i Randers amt. Er det Viborg Stadsarkiv, jeg skal henvende mig for at læse arkivalierne vedrørende hendes indlæggelse, hvilke personer der sørgede for at hun kom på fødselsstiftelsen, sagsbehandlingen vedrørende de børn der blev født udenfor ægteskabet osv.?

Et tredje spørgsmål, 3 af mine slægtninge kom på børnehjem. Men jeg ved ikke hvilke børnehjem de blev sendt til og hvornår. Desværre kan jeg ikke længere spørge nogen af dem, og det viste sig at ingen af deres børn vidste at deres far/mor havde været på børnehjem. Min mormor og morfar boede på daværende tidspunkt i Hammel og Odder.

Svar fra Rigsarkivet

Angående faderskab: en udlæggelse sker ved retten i den retskreds, hvor faderen bor. Hvis faderen boede i Kolding og fødslen skete før 1919, skal sagen søges under Kolding Byfoged. Materialet befinder sig på Rigsarkivet i Viborg. Du kan læse mere om Faderskabssager i vores vejledning.

 

Angående adoption, så er der næppe en adoptionssag, når moderens efterfølgende mand  har tilladt navneændringen.

Rigsarkivet i Viborg har fødselsstiftelsen i Århus’ arkiv.

Rigsarkivet har arkiver fra nogle børnehjem, men du må kende børnehjemmets navn. Se en søgning i Daisy her.