Faderskabssag fra 1869

Besvaret d. 15/06/2018

Spørgsmål

Jeg har forgæves søgt i Daisy, for at finde en faderskabssag.

Niels Jensen, Terslev er udlagt som barnefader til min morfar Niels Christensen, født i 1869 i Vråby, Bjæverskov, Præstø. Moder er Ane Kirstine Mortensen, født 1848 i Vråby, Bjæverskov, Præstø.

Da Niels Christensen er “uægte” vil jeg meget gerne finde den formodede faderskabssag og jeg har forgæves søgt efter retsbetjentarkiv. Fra 1750 til 1919 skulle de findes under Bregentved Birk, Vallø Birk.

Kan det venligst oplyses hvor jeg skal bestille i Daisy?

Svar fra Rigsarkivet

Jeg vil anbefale dig at begynde med undersøge, om der ses en alimentationssag barnefarens amt (Sorø amt?), men også i barnemorens amt (Præstø Amt?). Amterne har somme tider indført sager om alimentation i selvstændige protokoller med betegnelsen alimentationsprotokol (eller alimentationsjournal). For Præstøs vedkommende ses der ikke en sådan alimentationsjournal, derfor skal du bruge den arkivserie, der hedder ’journal’, og som er skannet ind.

Tilsvarende gælder for Sorø amt.

Når du forhåbentligt finder sagen i amtets journal, skal du bruge sagens journalnummer for at finde dokumenterne til sagen. Dokumenterne kan du finde i arkivserien ’journalsager’ i amtets arkiv. De er ikke skannet ind, men skal ses på en af Rigsarkivets læsesale.

Jeg vil med andre ord anbefale dig at begynde med amtet i stedet for retsbetjenten, men der kan også gemme sig oplysninger om faderskaber i retsbetjent-arkiverne.  Jeg vil i den forbindelse nævne, at det ikke er sikkert, at sagen har hørt under birket, men muligvis under herredsfogeden.

Du kan læse mere om faderskabssager i vores vejledning.