Tvangsauktion i 1905

Besvaret d. 20/06/2018

Spørgsmål

Kan jeg finde noget omkring en tvangsauktion over en ejendom Vestergade 12, Egtved. Matrikel nr. 5 V Egtved sogn og by i 1905.

Svar fra Rigsarkivet

Du skal finde auktionen i arkivet fra retsbetjenten – det vil sige Anst-Slavs og Jerlev Herredsfoged.

Her skal du benytte registeret, auktionsbøgerne og evt. auktionsdokumenterne.