Eksisterer gamle blade fra tingbogen hvis bladet er omskrevet?

Besvaret d. 27/06/2018

Spørgsmål

Jeg søger historiske adkomster for en ejendom i Lem By. Af den indscannede side fra tingbogen fremgår, at siden er omskrevet den 19-02-1975. Eksisterer den oprindelige side stadig? Såfremt det er tilfældet hvor?

Svar fra Rigsarkivet

De omskrevne tingbogsblade fra Rougsø/Randers Herredsrets Tinglysning 1927-1993 findes i Rigsarkivets afdeling i Viborg. De tingblade, der blev omskrevet i 1975, findes i arkivserien Omskrevne tingbogsblade. Materialet er ikke digitaliseret, men kan bestilles til brug på Rigsarkivets læsesal i Viborg ved hjælp af ovenstående link.

For tiden 1856-1940 kan vi tillige henvise til Nørhald-Støvring-Galten Herredsfogeds Realregister.

Ordlyden af de forskellige adkomstbreve vil indtil 1927 være indført i Nørhald-Støvring-Galten Herreders Skøde- og panteprotokol.