Ejendom udgået af matriklen

Besvaret d. 24/08/2018

Spørgsmål

Jeg søger en matrikel i Brædstrup ‘Indskannede Tingbøger 1927-2000’. Desværre fandt jeg at matrikelnummeret jeg søgte var udgået af matriklen. Hvor finder jeg de data der knyttede sig til ejendommen før den udgik af matriklen i 1990?

Svar fra Rigsarkivet

Ud over tingbøgerne indeholder tinglysningen også ’Omskrevne tingbogsblade’ og ’Skøde- og servitutgenparter’, se her.

Omskrevne tingbogsblade er blade, som er blevet helt fyldt ud. I de tilfælde oprettedes et nyt tingbogsblad som alene indeholdt de aktuelle oplysninger, og det gamle blev placeret i de ’omskrevne blade’. Det er muligt, at det manglende blad er placeret her. Du kan også søge i ’Skøde- og servitutgenparter’.