Hvordan finder jeg tinglysninger i digitaliserede tingbøger?

Besvaret d. 18/06/2018

Spørgsmål

Det drejer sig om den digitale tinglysning. Jeg ser på den indscannede tinglysning af en ejendom Espergærde. Den har matrikel i Mørdrup by. I de papirer jeg har er ejerlavet angivet som Egebæksvang Sogn.

Men når jeg skal finde ejendommen i de digitaliserede tingbøger finder jeg matrikelnummeret i ejerlavet Mørdrup By. Der mangler nogle oplysninger (lysninger).Der står angivet at første lysning er 3/11-1965. Men jeg ved, at ejendommen har været ejet af min mor og far omkring midten af 1950’erne og igen i 1965.

Jeg har så prøvet at finde yderligere oplysninger (lysninger) om matrikelnummeret under Egebæksvang Sogn. Men kan ikke finde det matrikelnummer der.

Mit spørgsmål er nu, hvordan griber jeg ovennævnte problemstilling an og kommer videre med at finde de manglende tingslysninger der er vedrørende mine forældres anskaffelse af ejendommen. Kan jeg stille et spørgsmål her, skal jeg komme på en læsesal eller hvad kan jeg gøre?

Svar fra Rigsarkivet

Egebæksvang Sogn hørte under Helsingør Ret. I Helsingør Rets arkiv finder du udtagne skødegenparter og omskrevne tingbogsblade, hvor du formentlig vil kunne finde de oplysninger, du søger vedrørende ejendommen i Mørdrup Ejerlav.

Udtagne skødegenparter udtages, når ejendommen handles igen, og da ejendommen bliver handlet igen i 1965, kan du formentlig finde dine forældres skøde i disse Skødegenparter.

Når en side i tingbogen var helt overtegnet, renskrev man siden med de aktuelle oplysninger, og tog de overtegnede sider ud af tingbogen. Disse sider finder du her, hvor du måske kan finde oplysninger om ejendommen.