Kong Frederik den Fjerdes brev til Kejseren af Kina

Besvaret d. 24/11/2017

Spørgsmål

Odense Bys Museer forbereder udstillingen “Drømmen om Kina”
I den forbindelse har vi fundet ud af at Frederik den 4. i efteråret 1730 kort før sin død sender et brev forfattet på latin til kejseren af Kina og et til guvernøren over Canton, da Danmark ønskede at udvide sine handelsmuligheder der .
Vi vil nu spørge om der findes en kopi af disse breve i tyske kancelli , og hvis det er tilfældet om det så er muligt at få en scannet kopi.

Svar fra Rigsarkivet

Afskrifter af kong Frederik IV’s breve til kejseren af Kina og til vicekongen i Canton, tillige med et til den portugisiske generalguvernør i Macao, alle af Odense, 10. oktober 1730 findes i Tyske Kancelli. De er de sidste skrivelser, som er indført i Tyske Kancellis Udenrigske Afdelings (TKUA) kopibog over udgåede skrivelser på tysk vedrørende udlandet (Ausländisch Registrant), 1540-1756, pakke 2-012 (1723 – 1730 oktober), fol. 498r – 504v. Materialet kan du finde skannet her.

Som det fremgår af de tilføjelser, som Rigsarkivet sidenhen har foretaget i protokollen, er der bevaret koncepter til disse skrivelser, både på latin og på tysk. De vil være henlagt i TKUA, Koncepter og indlæg til Ausländisch Registrant pakke 2-029 (1727-1750).

Det er ikke anført i Rigsarkivets tilføjelser til Ausländisch Registrant, at der er bevaret andre skrivelser (Indlæg, dvs. bilag) vedrørende denne sag.